Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Balanit, förhudsinfektion
Annons:

Balanit, förhudsinfektion


Definition

Infektion under förhuden.

Orsak: Irritation, bakterier eller svamp, ofta Candida albicans. Förekommer främst vid fimosis (trång förhud som inte går att dra tillbaka helt över glans). Diabetiker och psoriatiker överrepresenterade.

Symtom

Rodnad slemhinna med beläggning. Klåda, svullnad, ev dysuri och smärta. Ev flytning. Ofta fimosis.

Utredning

 • Anamnes. Andra symtom, feber, Föreligger infektion hos partner?
 • Undersökning av penis och ev lokala lymfkörtlar.
 • Ev P-glukos
 • Misstanke om UVI: U-odling.
 • Misstanke om STD (sexually transmitted disease): PCR-test för klamydia
 • Misstanke på hudsjukdom: hudkonsultation
 • Ulcerationer eller utväxt ska alltid föranleda utvidgad undersökning hos hudspecialist/urolog.

Välgrundad misstanke om peniscancer kan föreligga vid ulceration eller utväxt på glans. Denna bedömning görs av dermatolog eller urolog, som då startar utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för peniscancer.

Differentialdiagnoser

STD, urinvägsinfektion.

Hudsjukdom som psoriasis, lichen sclerosis et atroficans, balanitis xerotica obliterans, balanitis circinata/Reiters sjukdom.

Peniscancer, om ulceration eller utväxt.

Behandling

Spola med ljummet kranvatten eller fysiologisk koksaltlösning mellan glans och förhud flera gånger dagligen till dess rodnad och svullnad avtagit. Spruta utan kanyl kan användas. Använd mild eller ingen tvål.

Om utebliven effekt av egenvård behandla med kräm mot svamp med tillsats av hydrokortison några dagar till dess klådan avtagit, därefter kräm utan kortison.

Hos barn kan ljummet sittbad vara att föredra. Man kan också prova med att hålla igen den yttersta delen av förhuden några sekunder i samband med miktion för att låta urinen spola glans.

Ev fimosis åtgärdas kirurgiskt när den akuta infektionen har läkt ut.

Ev återbesök för kontroll av utläkning eftersom peniscancer är en differentialdiagnos.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Mikonazol: Kr Daktar.

Mikonazol+ hydrokortison: Kr Cortimyk. Kr Daktacort.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: