Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Mpox (apkoppor, monkeypox)
Annons:

Mpox (apkoppor, monkeypox)


Orsak

Mpox hette tom 1 januari 2023 apkoppor eller monkeypox. Detta är en viral zoonos orsakad av orthopox-virus, släkt med det utrotade virus som orsakade smittkoppor. Trots namnet är det inte klart vilken djurreservoar som härbärgerar virus. Fram till våren 2022 kom alla rapporterade fall från Central- och Västafrika, eller hade koppling till resande dit. Våren 2022 startade ett utbrott av mpox och under perioden juli 2022 till maj 2023 klassade WHO detta som ett internationell hot mot människors liv och hälsa. Fram till hösten 2023 har ca 85000 fall globalt rapporterats och ca 260 fall i Sverige. Utbrottet är nu över men sporadiska fall ses fortfarande. Detta avsnitt behandlar denna nya typ av mpox då smittspridning och symtom förändrat sig i och med detta utbrott. Smittspridning sker ffa i gruppen män som har sex med män (MSM) men fall utanför denna grupp finns. Smitta sker via nära kontakt med virus och sexuell kontakt är en särskild risk.

Symtom

Inkubationstid är 5-12 dagar. Ofta debut med feber och sjukdomskänsla. Utslag som i början liknar finnar men övergår till blåsor som sedan torkar in och läker kommer ca dag 1-5. Dessa sitter ofta vid/ på genitala eller anus men även i munnen eller på andra kroppsdelar så som fingrar. Övriga är huvudvärk, förstorade ömma lymfkörtlar, trötthet och smärta från sår/utslag. Denna smärta kan kvarstå efter infektion. Sjukdomen läker allra oftast utan behandling efter 2-4 veckor, men enstaka dödsfall pga encefalit finns rapporterade. Framför allt personer med nedsatt immunförsvar kan bli svårt sjuka och behöva inneliggande vård.

Differentialdiagnos

Vattkoppor, follikulit.

Utredning

Diagnostik och utredning sker i första hand via hudmottagningar/ STI-mottagning. Vid behov av inläggning skall patienten hänvisas till akutmottagning, men kontakt med infektionsläkare förordas. Diagnostik sker med PCR från blåsskrap. Sjukdomen är anmälningspliktig enl smittskyddslagen, se sminet.se.

Behandling vid sjukdom

Tecovirimat, ett virushämmande läkemedel, i första hand framställt för behandling av smittkoppor finns sedan 2022 godkänt för användning i Sverige. Kan användas vid allvarliga fall (personer som är inlagda) och då i samråd med infektionsläkare.

Förebyggande behandling

Undvika fysisk kontakt med personer med pågående blåsor.

Vaccinet Jynneos rekommenderas till personer i riskgrupp att smittas. Till riskgrupp räknas: Män och transpersoner som har sex med män med ökad risk för mpox. Personer som har sex med män mot ersättning. Personer med risk för exponering för mpox där behandlande läkare eller ansvarig chef bedömer att vaccin behövs.

Viss korsimmunitet verkar finns hos dem som är tidigare smittkoppsvaccinerade (allmän vaccinering skedde fram till 1976 i Sverige). En dos ges till personer som vaccineras mot smittkoppor, övriga erhåller två doser.

Vaccin kan även ges om man exponerats för smitta.

Aktuella läkemedel

Virushämmade läkemedel: (Kapsel Tecovirimat)

Vaccin: (Inj. Jynneos)

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

cdc.gov

För bilder se: cdc.gov

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: