Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinretention. Urinstämma.

ICD-10: R33

Definition

Oförmåga att tömma urinblåsan.

Orsaker

BPH, uretrastriktur, medvetanderubbning, spinal påverkan, nervrotspåverkan, medicinbiverkan, trauma mot bukregionen, postoperativt, missbildningar av obstruerande natur.

Symtom

Oförmåga att miktera, trängningar, suprapubisk smärta, ömmande resistens suprapubiskt, frekvent kissande i små portioner, nattlig inkontinens. Oro, förvirring, illamående, kräkningar, upprepade infektioner.

OBS! Urinretention kan alltså ge symtom som inte alls primärt för tankarna till urinvägsregionen! En patient kan utveckla grav uremi utan några som helst lokala symptom.

Behandling

Bråttom med avlastning! På bara några timmar kan urinblåsan åsamkas irreversibel övertänjningsskada och på sikt kan också övre urinvägarna ta skada.

Transuretral katetersättning: Vid misstanke om urinretention sätts omedelbart kateter, förslagsvis typ Foley Charrière 1214, i riklig gelanestesi (ca 20 ml). Vid BPH- relaterad retention övervägs farmakologisk behandling för att öka chansen för lyckad KAD- dragning och för att minska risk för recidiv. KAD dras efter 2-3 veckor.

Suprapubiskt blåsdränage. Som regel på sjukhus. Sedvanlig lokalanestesi. Lämplig plats för punktionen är en till en och en halv cm ovanför symfysens övre kant precis i medellinjen. Om lång transportsträcka och/eller svåra besvär tveka inte att temporärt avlasta blåsan. Detta görs lätt i lokalanestesi med en rosa uppdragningskanyl, ur vilken man aspirerar 200-400 ml.

Remiss till urolog efter lyckad avlastning för obstruktionsutredning med sikte på ev avflödesbefrämjande åtgärd.

För dig som patient
Läs mer om Urinretention. Urinstämma. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!