Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Missbruk/Beroende – Centralstimulantia.

ICD-10: ICD-10: F15.1, F15.2 DSM IV:305.70, 304.40

Definition

Hit räknas koka och kokain, syntetiska droger som amfetamin samt Khatdroger. MDPV (3,4- metylendioxipyrovaleron; ”monkey dust”, ”kannibaldrogen”, ”badsalt”) har visat sig mkt farlig, svårdoserad och svårhanterlig.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller, förhöjd kroppstemperatur och svettningar, muntorrhet, snabb och ofta oregelbunden puls, vid höga doser kramper och epileptiska anfall, stereotypa beteenden, t ex planlös städaktivitet (”städnoja”), rastlöshet med svårigheter att sitta stilla.

Psykiska tecken: I princip alla droger i denna grupp ökar vakenheten och minskar aptiten. Typiska amfetamineffekter är: upplevelse av skärpt sinnesförmåga, minskat sömnbehov, minskad aptit, uppspelthet, pratsamhet och rastlöshet, hjärtklappning och höjd kroppstemperatur, avtrubbning av omdömet och minskade hämningar, stegrat sexbegär. ”Nervighet” irritabilitet, tankeflykt med osammanhängande tal (av manisk karaktär), oro, ångest och agitation samt förvirring, i svårare fall paranoida psykoser. Efter långvarigt missbruk: Kraftig avmagring, ryckighet i motoriken, tandlossning, karies och spräckta tänder.

Abstinenssymtom: Trötthet och utmattning, muskelsmärtor, darrningar, svettningar.

Differentialdiagnos: Schizofreni.

Behandling

Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande. Vid abstinens kan bensodiazepiner användas. Vid amfetaminutlöst psykos undviks neuroleptika som har blodtryckssänkande effekt.

Uppmärksamhet på om där finns en bakomliggande ADHD-störning som ”egenmedicineras” med amfetamin. Behandling med centralstimulantia hos dessa barn och ungdomar kan minska/ avsluta pågående narkotikamissbruk. Remiss barnmedicinsk klinik alt psykiater.

Patientinformation: Anonyma narkomaner, www.nasverige.org tfn: 0771-138000.

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se tfn: 08-642 06 50.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!