Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.

ICD-10: F14.1, F14.2, F15.1, F15.2 DSM-5: 305.70, 304.40

Definition:

Tillhör koka, kokain, syntetiska droger som metylfenidat, fenetylaminer som amfetamin, metamfetamin, MDMA, meskalin samt khatdroger, mefedron, MDPV (3,4-metylendioxipyrovaleron; ”monkey dust”, ”Ivory Wave”, ”plant fertilizer”, ”Vanilla Sky”, ”Energy-1”, ”kannibaldrogen”, ”badsalt” har visat sig mkt farlig, svårdoserad och svårhanterlig, stark beroende).

Mekanism:

Kokain blockerar dopamin återupptag. Fenetylaminer ökar främst frisättning av dopamin och till viss del minskar återupptag. Även andra transmittorsubstanser påverkas bl. serotonin, noradrenalin.

Symtom:

Initialt pratsamhet, ökat välbefinnande, förhöjt stämningsläge, ökad vakenhet och hyperaktivitet.

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller, förhöjd kroppstemperatur och svettningar, muntorrhet, snabb och ofta oregelbunden puls, hjärtklappning, tics, bruxism, koreatiskt syndrom, vid höga doser kramper och epileptiska anfall, upprepade stereotypa beteenden så kallas ”pundning” tvångmässigt plockande. planlös städ aktivitet (”städnoja”), rastlöshet med svårigheter att sitta stilla.

Psykiska tecken: I princip alla droger i denna grupp ökar vakenheten och minskar aptiten. Typiska amfetamineffekter är: upplevelse av skärpt sinnesförmåga, minskat sömnbehov, minskad aptit, uppspelthet, avtrubbning av omdömet och minskade hämningar, stegrat sexbegär. ”Nervighet” affektlabilitet, irritabilitet, aggressivitet efter en längre tids skadligt bruk, tankeflykt med osammanhängande tal (av manisk karaktär), oro, ångest och agitation samt förvirring, i svårare fall paranoida psykoser och delirium. Efter långvarigt missbruk: Kraftig avmagring, ryckighet i motoriken, tandlossning, karies och spräckta tänder.

Abstinenssymtom: Trötthet och utmattning, muskelsmärtor, darrningar, svettningar. Börjar vanligen 5 timmar efter upphört intag av amfetamin och ännu snabbare efter kokain med halveringstid på en timme.

Differentialdiagnos:
Psykos, depression, bipolär sjukdom, hypomani, ADHD, hypertyreos.

Behandling:

Vid skadligt bruk och beroende krävs långsiktiga insatser i samverkan med infektionsklinik, socialtjänsten, kriminalvård. Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande. Vid abstinens kan bensodiazepiner användas. Vid amfetaminutlöst psykos undviks neuroleptika som har blodtryckssänkande effekt.

Uppmärksamhet på om där finns en bakomliggande ADHD-störning som ”egenmedicineras” med amfetamin. Behandling med centralstimulantia hos dessa barn och ungdomar kan minska/avsluta pågående narkotikamissbruk. Remiss barnmedicinsk klinik alt. psykiater.

Amfetaminberoende – optimal medicinering ej fastställd, eventuellt naltrexon.

Kokainberoende – inga medel godkända, bristande återfallspreventiv effekt, eventuellt disulfiram i daglig dos på minst 250 mg.

Psykologisk behandling: KBT och motiverande samtal MI.

Viktigt att uppmärksamma barn som närstående.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. Sök på respektive substans. https://giftinformation.se/lakare/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Psykiatristöd https://psykiatristod.se/regionala-vardprogram/skadligt-bruk-och-beroende-av-centralstimulantia/behandling-och-insatser

Patientinformation: Anonyma narkomaner, www.nasverige.org tfn: 0771–138000.

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se tfn: 08-642 06 50.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis