Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Tularemi. Harpest.

ICD-10: A:21

Orsak

Bakterien Fransicella tularensis. Kan finnas hos smågnagare (harar, lämlar, möss, sorkar, ekorrar, vildkaniner) och i deras avföring och urin. Finns i de flesta länder på norra halvklotet. Överförs till människor ffa via myggor, fästing, broms. Även via förorenat vatten (egen brunn ex v) eller att man andas in damm förorenat av smågnagares avföring/urin; t ex under höskörd/rengöring av sommarstuga/torp efter vinterns musinvansion. Smittar inte mellan människor. Inkubationstid 2 – 7 dagar.

Symtom

Efter myggstick svårläkt böld vid stickstället. Svullna regionala lymfkörtlar. Tonsillit, faryngit, konjunktivit- alltefter exponeringssätt. Vid inandning: pneumoni med hög (ffa nattlig) feber, muskel-/ledvärk. Inkubationstid 7-10 dagar. Oftast spontan utläkning men det kan ta 2-3 månader. Sensommar och höst är risken störst för harpest.

Differentialdiagnos: Vid böld övervägs stafylokocker. Vid adeniter övervägs lymfom. Vid lungengagemang med feber/huvudvärk övervägs influensa/viros/bakteriell pneumoni/TBC/. Lungengagemang kan röntgenologiskt likna lungcancer med lymfkörtelmetastaser.

Utredning

Serologi; blodprov med antikroppar mot bakterien. PCR. Immunofluorescens. Antikroppar uppträder 3 veckor efter infektion. Alternativ är odling- måste dock ske vid särskilt säkerhetslaboratorie. PCR utförs endast vid vissa lab.

Behandling

Ciprofloxacin, i andra hand doxycyklin 200 mg x1 i 2 veckor. Anmälningspliktig sjukdom. Vaccin finns i mycket begränsad upplaga; främst avsedd för laboratoriepersonal.

Profylax genom att skydda sig mot myggbett med heltäckande kläder. Inte ta i döda gnagare utan handskar. Sopa eller dammsug inte i sommarstugor/uthus etc utan munskydd. Torka med våt trasa.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!