Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

TBC. Tuberkulos.

ICD-10: A15, A19

Symtom

Infektion med huvudsakligen Mycobabacterium tuberculosis eller M. Bovis inom Mycobacterium tuberculosis komplexet.

Riskgrupper: Utrikesfödda/familjeursprung från land med hög tbc förekomst, HIV smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelresecerade, tidigare tbc-pat., kontakter med aktiva fall. Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (Somalia, Eritrea), Afghanistan.

Symtom

Pulmonell TB: Långvarig feber/subfebrilitet, långvarig hosta, nattsvettning, avmagring, blodhosta, trötthet. Extrapulmonell TB: Beror på vilket organ som drabbats. Vanligast llg-engagemang med lymfadenopati, oftast halsen och ensidigt. Tuberkulös meningit, tuberkulös pleurit, skelett, binjurebarkssvikt m.m.

Diagnos

Lungröntgen. SR, blodstatus, leverstatus, krea, urinsticka, HIV-test. På specialistmottagning tas bakteriologisk dokumentation, direktmikroskopi. PCR-teknik luftvägsprov, ev odling Vid tillgängliga llg-förstoring görs llg-extraktion alt mellannålsbiopsi (sämre) för PAD och odling.

Behandling

Remiss till specialistmottagning, infektions- eller lungmottagning. Kombinationsterapi för att undvika resistens. Behandlande läkare ansvarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas och att anmälan görs. Vaccination: Beträffande vaccination av barn, se avsnittet Vaccinationer i kapitlet Barnsjukdomar. Vuxna rekommenderas ej längre vaccination relaterat till dålig skyddseffekt. För personer som ska studera eller jobba i riskmiljö rekommenderas bedömning utifrån hälsodeklaration avseende risk för att personen i fråga har exponerats för TB. Förebyggande insatser inriktas på information kring smittrisker och tidiga symtom.

Fördjupning

www.who.org

www.folkhalsomyndighten.se, statistik över riskländer för TBC, rekommendationer kring vaccination.

För dig som patient
Läs mer om TBC. Tuberkulos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer