Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

TBC. Tuberkulos.

ICD-10: A15, A19

ICD-10:A15, A19

Symtom:

Infektion med huvudsakligen Mycobabacterium tuberculosis eller M. Bovis inom Mycobacterium tuberculosis komplexet.

Riskgrupper: Utrikesfödda/familjeursprung från land med hög tbc förekomst, HIV smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelresecerade, tidigare tbc-pat., kontakter med aktiva fall. Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (Somalia, Eritrea), Afghanistan.

Symtom:

Pulmonell TB: Långvarig feber/subfebrilitet, långvarig hosta, nattsvettning, avmagring, blodhosta, trötthet. Extrapulmonell TB: Beror på vilket organ som drabbats. Vanligast llg-engagemang med lymfadenopati, oftast halsen och ensidigt. Tuberkulös meningit, tuberkulös pleurit, skelett, binjurebarkssvikt m.m.

Diagnos

Lungröntgen. SR, blodstatus, leverstatus, krea, urinsticka, HIV-test. På specialistmottagning tas bakteriologisk dokumentation, direktmikroskopi. PCR-teknik luftvägsprov, ev odling Vid tillgängliga llg-förstoring görs llg-extraktion alt mellannålsbiopsi (sämre) för PAD och odling.

Behandling:

Remiss till specialistmottagning, infektions- eller lungmottagning. Kombinationsterapi för att undvika resistens. Behandlande läkare ansvarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas och att anmälan görs. Vaccination: Beträffande vaccination av barn, se avsnittet Vaccinationer i kapitlet Barnsjukdomar. Vuxna rekommenderas ej längre vaccination relaterat till dålig skyddseffekt. För personer som ska studera eller jobba i riskmiljö rekommenderas bedömning utifrån hälsodeklaration avseende risk för att personen i fråga har exponerats för TB. Förebyggande insatser inriktas på information kring smittrisker och tidiga symtom.

Fördjupning:

www.who.org

www.folkhalsomyndighten.se, statistik över riskländer för TBC, rekommendationer kring vaccination.

För dig som patient
Läs mer om TBC. Tuberkulos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer