Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

TBC. Tuberkulos.

ICD-10: A15, A19

Symtom

Infektion med huvudsakligen Mycobabacterium tuberculosis eller M. Bovis inom Mycobacterium tuberculosis komplexet.

Riskgrupper: Utrikesfödda/familjeursprung från land med hög tbc förekomst, HIV smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelresecerade, tidigare tbc-pat., kontakter med aktiva fall. Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (Somalia, Eritrea), Afghanistan.

Symtom

Pulmonell TB: Långvarig feber/subfebrilitet, långvarig hosta, nattsvettning, avmagring, blodhosta, trötthet. Extrapulmonell TB: Beror på vilket organ som drabbats. Vanligast llg-engagemang med lymfadenopati, oftast halsen och ensidigt. Tuberkulös meningit, tuberkulös pleurit, skelett, binjurebarkssvikt m.m.

Diagnos

Lungröntgen. SR, blodstatus, leverstatus, krea, urinsticka, HIV-test. På specialistmottagning tas bakteriologisk dokumentation, direktmikroskopi. PCR-teknik luftvägsprov, ev odling Vid tillgängliga llg-förstoring görs llg-extraktion alt mellannålsbiopsi (sämre) för PAD och odling.

Behandling

Remiss till specialistmottagning, infektions- eller lungmottagning. Kombinationsterapi för att undvika resistens. Behandlande läkare ansvarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas och att anmälan görs. Vaccination: Beträffande vaccination av barn, se avsnittet Vaccinationer i kapitlet Barnsjukdomar. Vuxna rekommenderas ej längre vaccination relaterat till dålig skyddseffekt. För personer som ska studera eller jobba i riskmiljö rekommenderas bedömning utifrån hälsodeklaration avseende risk för att personen i fråga har exponerats för TB. Förebyggande insatser inriktas på information kring smittrisker och tidiga symtom.

Fördjupning

WHO

Folkhälsomyndigheten

För dig som patient
Läs mer om TBC. Tuberkulos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev