Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Tuberkulos, TBC
Annons:

Tuberkulos, TBC


Orsak

Infektion med huvudsakligen Mycobabacterium tuberculosis (99%) eller Mycobacterium bovis inom Mycobacterium tuberculosis komplexet.

Riskgrupper: Utrikesfödda/familjeursprung från land med hög tbc-förekomst, HIV-smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelresecerade, tidigare tb-infektion, kontakter med aktiva fall. Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (Somalia, Eritrea), Afghanistan, Mongoliet.

Symtom

Pulmonell TB: Långvarig feber/subfebrilitet, långvarig hosta, nattsvettning, avmagring, blodhosta, trötthet. Extrapulmonell TB: Beror på vilket organ som drabbats. Vanligast llg-engagemang med lymfadenopati, oftast halsen och ensidigt. Tuberkulös meningit, tuberkulös pleurit, skelett, binjurebarkssvikt m.m.

Diagnos

Lungröntgen. SR, blodstatus, leverstatus, krea, urinsticka, HIV-test. På specialistmottagning tas sputumodlingar för direktmikroskopi, PCR, samt odling Vid tillgängliga llg-förstoring görs llg-extraktion alt mellannålsbiopsi (sämre) för PAD och odling.

Behandling

Remiss till specialistmottagning, infektions- eller lungmottagning. Kombinationsterapi för att undvika resistens. Behandlande läkare ansvarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas och att anmälan görs. Vaccination: Beträffande vaccination av barn, se avsnittet Vaccinationer i kapitlet Barnsjukdomar. Vuxna rekommenderas ej längre vaccination relaterat till dålig skyddseffekt. För personer som ska studera eller jobba i riskmiljö rekommenderas bedömning utifrån hälsodeklaration avseende risk för att personen i fråga har exponerats för TB. Förebyggande insatser inriktas på information kring smittrisker och tidiga symtom.

Fördjupning

who.int

Folkhälsomyndigheten

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: