Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

TBC. Tuberkulos.

ICD-10: A16

Symtom

Långvarig feber, långvarig hosta, nattsvettning, avmagring, blodhosta.

Diagnos: Bakteriologisk dokumentation, direktmikroskopi. Lungröntgen.

Riskgrupper: Utrikesfödda/ familjeursprung från land med hög tbc förekomst, HIV smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelresecerade, tidigare tbc-pat, kontakter med aktiva fall. Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (särskilt Somalia), Ryssland, Baltikum, Finland och storstäder som New York, London, Köpenhamn.

Behandling

Remiss lungspecialist eller annan organspecialist. Kombinationsterapi för att undvika resistens. Behandlande läkare ansvarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas och att anmälan görs. Vaccination: Beträffande vaccination av barn, se avsnittet Vaccinationer i kapitlet Barnsjukdomar. Fö kontrolleras PPD ffa hos personal vid lung-, infektions- samt ÖNH-klinik. Även personal vid bakt lab och obduktionsverksamhet. Kontroll av PPD även av U-landsarbetare med familjer samt av tågluffare som vistats mer än 2 veckor i riskländer.

Fördjupning

www.who.org

Tuberkulosvaccination till riskgrupper. www.folkhalsomyndighten.se

För dig som patient
Läs mer om TBC. Tuberkulos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!