NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.

ICD-10: G51

Se avsnittet Bells pares i kapitlet Neurologiska sjukdomar, för övriga behandlingen och utredningen av tillståndet.

Definition

Pares av n. facialis, central eller perifer.

Orsak

Orsaken till perifer facialispares är oftast okänd (Bells pares), men kan också vara del i neuroborrelios. Kan också vara utlöst av virusinfektion, ovanligare orsak är tumörväxt med lokal påverkan på nerven, såsom akustikusneurinom. Central facialispares utgör utredningsfall, orsakas av intracerebrala åkommor (stroke, tumör, MS, trauma).

Symtom

Ensidigt nedsatt/upphävd motorik av ansiktsmuskulaturen. Den perifera facialisparesen kan ge komplett pares. Ögat drabbas oftast genom oförmåga att helt sluta ögonlocket. Den centrala paresen drabbar endast nedre ansiktshalvan, eftersom övre facialisgrenen som försörjer panna och ögonregionen är bilateralt innerverad. Den centrala facialisparesen kan därför i detta sammanhang lämnas därhän, eftersom den inte engagerar ögonlocken. Själva paresen går i många fall tillbaka spontant, men resttillstånd är vanligt ffa i form av kontrakturer i den engagerade ansiktshalvan med åtföljande asymmetri.

Behandling

Tårsubstitut i gelform skall administreras frekvent (tex Ögongel Oftagel/Viscotears upp till en gång i timmen). Oculentum Simplexsalva till natten. Särskilt nattetid kan oförmågan att sluta ögonlocket leda till påverkan av kornea, vilket kan kräva behandling med urglasförband/fuktkammare alt. tejpa igen ögat. Vid påverkan av kornea bör patienten behandlas av eller i nära samråd med ögonläkare, risk för att utveckla keratit finns. Vid uttalade korneala skador eller utdraget förlopp kan ögonlocksoperationer ibland behövas.

Prednisolonbehandling vid Bells pares, ibland med tillägg av valaciklovir om viral genes kan misstänkas. Uppföljning av behandling och pares via ÖNH.

Aktuella Mediciner

Ögongel: Ögongel Oftagel. Ögongel Viscotears.

Ögonsalva: Oculentum simplex APL.

Steroid: T Prednisolon.

Valaciklovir: T Valtrex.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer