Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

ICD-10: G51

Definition

Perifer pares av facialisnerven, oftast ensidig. Bells pares = perifer facialispares av okänd orsak.

Orsaker

Idiopatisk form vanligast (= Bells pares). Ofta föregånget av virusinfektion. Borreliainfektion med neuroborrelios (= Lymes sjukdom, se detta avsnitt) hos cirka 10 procent av vuxna och cirka 50 procent  av barnen med perifer facialispares. Andra orsaker till perifer facialispares är herpes simplexvirus, herpes zostervirus -zoster oticus (Ramsay-Hunts syndrom), otit, autoimmun reaktion, trauma, kolesteatom, ponsvinkeltumör, parotistumör, postoperativt, sarkoidos, Guillain-Barré, skallbasfraktur. Ökad risk vid reumatisk sjukdom, hypertoni, diabetes eller under graviditet (framförallt. sista trimestern och den första postpartumveckan, kan orsakas av graviditetsrelaterad vätskeretention som leder till komprimering av nerven, perineuralt ödem eller hyperkoagulabilitet under graviditet).

Symtom

Plötsligt insättande nedsatt/upphävd mimik i hela ansiktshalvan. Inte ovanligt med ÖLI – öronvärk retroaurikulärt och lockkänsla i samband med symtomdebut. Beroende på nivå av lesionen kan också bullerkänslighet, minskat tårflöde, salivation och smaknedsättning förekomma. Första dagarna kan lätt nedsatt känsel i trigeminusinnerverat område på samma sida uppträda. Symtombilden utvecklas som regel inom två dygn. Vid långsamt progredierande symtom – tänk på tumör.

Status

Oförmåga att rynka pannan, defekt ögonslutning, hängande ögonbryn eller mungipa, utslätad nasolabialfåra. Paresen kan vara partiell eller total. Gradera graden av pares för att kunna jämföra vid återbesök (ta hjälp av Sunnybrook; http://sunnybrook.ca/uploads/FacialGradingSystem.pdf eller House-Backmanskalorna). Ev. herpesblåsor.

Differentialdiagnoser

Centralt utlöst facialispares (kan rynka pannan på båda sidor – dubbelinnervation). Kan vara orsakat av stroke (akut insatt = inläggningsfall), tumör, debutsymtom vid MS, trauma m.m. Utredningsfall.

Utredning

Neurologstatus: Om pat kan rynka pannan måste central genes uteslutas (= remissfall). Anamnes på fästingbett eller erytem? Lumbalpunktion rekommenderas för att utesluta eller konfirmera diagnosen neuroborrelios. Serologi kan vara negativt vid insjuknandet och om positiv serologi vet man inte om det är p.g.a. aktuell infektion eller tidigare borreliasmitta. Misstänk alltid borrelia vid dubbelsidig pares (differentialdiagnos neurosarkoidos), vid radikulit och hos barn. Klinik/misstanke på Herpes? Ev. prover om tveksam klinik (PCR från saliv).

Organisk genes misstänks vid långsamt utvecklande symtom, bilateral pares liksom vid allmänsymtom (trötthet, feber med mera)

Om atypisk bild eller andra neurologiska bortfall akut remiss till ÖNH- eller neurologklinik för vidareutredning med MR.

Behandling

Om slutningsdefekt av ögat skydda detta med hjälp av ögonkammare (urglasförband köps på apoteket). Ett alternativ kan vara att tejpa igen ögat. Vb tårsubstitut (Viscotears/Oftagel) dagtid, ofärgad ögonsalva (Oculentum Simplex) ges till natten. Vid misstanke på keratit – ta kontakt med ögonläkare.

Vid neuroborrelios ges till vuxna och barn från 12 års ålder doxycyklin 100 mg 1×2 i 14 dagar

Barn > 8 år doxycyklin 4mg/kg x 1 i 10 dagar. Barn under 8 år ges ceftriaxon, bör handläggas av barnläkare.

Gravida (sista två trimestrarna) ges ceftriaxon 2g x1 x14 dagar iv.

Vid Herpes Zoster ges behandling med aciklovir eller valaciklovir inom 72 timmar, ingen nytta om inte påvisad virusinfektion.

Vid Bells pares har oral steroid visat sig förbättra utläkningen (prednisolon 60 mg i 5 dagar – sedan nedtrappning med 10 mg/dygn; totalt 10 dagars behandling). Insätts inom 10 dagar, gärna tidigare insättning eftersom paresen kan försämras första dagarna.

Återbesök efter 1 resp. 4 resp. 10 veckor (ca. 70–80 % återställda inom 2 månader).

Sämre prognos vid insjuknande över 60 års ålder, vid total pares, smärta eller vid brist på förbättring inom tre veckor. Mimisk träning och ev. logopedkontakt om inte förbättring efter 4 veckor.

Om inte någon regress efter 8 veckor skrivs remiss till ÖNH. Vid kvarstående symtom kan plastikkirurgi i sällsynta fall bli aktuellt.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Kloramfenikol: Ögondr./Ögonsalva Kloramfenikol.

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir.

Valaciklovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Tårsubstitut

Ögongel Viscotears*. Ögongel Oftagel*. Ögonsalva Oculentum simplex APL*.
* = Receptfri.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis