Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.

Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.

Orsak

Smitta av borreliabakterien till nervsystemet som nås inom 1-2 veckor efter fästingbettet.

Symtom

Innan kliniska symtom går det i regel 1-3 månader, behöver inte föregås av erytema migrans (ca 50% av fallen). Symtomdebut vår/sommar/höst.

Två huvudformer: Meningit- resp radikulitsymtom (kan uppträda samtidigt).

Meningitsymtom: Ofta subakuta, lindrigare än virala meningiter, långdragna, intermittent huvudvärk, trötthet, dålig aptit, subfebrilitet, illamående och ibland kräkningar. Försämrad intellektuell prestationsförmåga, nedstämdhet, depressiva besvär.

Radikulitsymtom: Framför allt smärta men också sensoriska- och/eller motoriska bortfall. Alla segment kan drabbas, vanligaste lokalisation för motoriskt bortfall är facialisnerven. Typiskt för smärta orsakad av neuroborrelios är att den är värst nattetid och att vanliga analgetika inte hjälper liksom att den inte är relaterad till rörelser. Beskrivs som brännande, ofta med lokal hyperestesi -en ”nervsmärta”. Ofta migrerande. Sensibelt bortfall följer huddermatom.

Neuroborrelios med radikulitsymtom kan ta sig närmast vilka uttryck som helst, beroende på var i nervsystemet infektionen sitter. Ger dock inga ”mystiska symtom”- utan är i typfallen just associerat med smärta av specifik karaktär och/eller nervpares och/eller sensibilitetsrubbningar.

Bannwarths syndrom innebär en meningo- polyradikuloneuropati.

Barn drabbas oftare av neuroborrelios än vuxna.

Utredning

Diskutera med infektionsläkare. Lumbalpunktion bör utföras tidigt vid misstanke om neuroborrelios. Intratekal antikroppsproduktion påvisbar efter ca 2 veckor. Serumprov kan dröja 4-8 veckor innan positivt fynd. I likvor höjt cellantal av mononukleära celler. S- IgM är ett ospecifikt prov på vuxna. Har pat haft mer än 8 veckor med oklara neurologiska symtom och Ig-G-borrelia titern i serum fortfarande är negativ är det inte troligt att pat har en neuroborrelios.

Differentialdiagnoser: Serös menigit, hjärntumör, lumbago ischias, cervikal rizopati, kardiella besvär, gallbesvär, herpes zoster, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, B12-brist, hypotyreos, diabetes, depression, Rickettsia- infektion.

Behandling

Remiss för lumbalpunktion.  Diagnosen skall sättas på detta sätt innan antibiotika sätts in. PcV otillräckligt, dålig penetration genom blodhjärnbarriär. Peroralt doxycyklin i 2 veckor i dosen 100 mg 2 x 2 under dagar, alt 1×2 i 14 dagar. Barn från 8 år och äldre ges doxycyklin 4-8 mg/kg x 1 i 10 dagar. Yngre barn och gravida ges ceftriaxon 50-100 mg/kg x1 under 10-14 dagar i v. Terapisvikt relativt sällsynt vid tidig behandling. Radikulitsmärta brukar svara inom 1 vecka vid tidigt insatt behandling. Regress av övriga symtom kan 6-12 månader. Långdragen trötthet i efterförloppet vanligt. Om långvarig infektion större risk för kvarvarande restsymtom.

Vid misstänkt terapisvikt alltid lumbalpunktion, inget vetenskapligt belägg för att långvariga eller upprepade antibiotikakurer hjälper mot restsymtom.

Betydande spontanläkning av neuroborrelios även utan behandling.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida, Behandlingsrekommendationer Borrelia 2009, www.lakemedelsverket.se

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Laboratoriediagnostik av borreliainfektion, 2013. Smittskyddsinstitutet

Patientinformation: www.1177.se www.fasting.nu

Aktuella mediciner

Doxycyklin: T Doxyferm.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ