NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Neuroborrelios.

Orsak

Smitta av borreliabakterien till nervsystemet som nås inom 1–2 veckor efter fästingbettet.

Symtom

Innan kliniska symtom går det i regel 1–3 månader, behöver inte föregås av erytema migrans (ca. 50 % av fallen). Symtomdebut vår/sommar/höst.

Två huvudformer: Meningit- resp. radikulitsymtom (kan uppträda samtidigt).

Meningitsymtom: Ofta subakuta, lindrigare än virala meningiter, långdragna, intermittent huvudvärk, trötthet, dålig aptit, subfebrilitet, illamående och ibland kräkningar. Försämrad intellektuell prestationsförmåga, nedstämdhet, depressiva besvär.

Radikulitsymtom: Framför allt smärta men också sensoriska- och/eller motoriska bortfall. Alla segment kan drabbas, vanligaste lokalisation för motoriskt bortfall är facialisnerven. Typiskt för smärta orsakad av neuroborrelios är att den är värst nattetid och att vanliga analgetika inte hjälper liksom att den inte är relaterad till rörelser. Beskrivs som brännande, ofta med lokal hyperestesi – en ”nervsmärta”. Ofta migrerande. Sensibelt bortfall följer huddermatom.

Neuroborrelios med radikulitsymtom kan ta sig närmast vilka uttryck som helst, beroende på var i nervsystemet infektionen sitter. Ger dock inga ”mystiska symtom” – utan är i typfallen just associerat med smärta av specifik karaktär och/eller nervpares och/eller sensibilitetsrubbningar.

Bannwarths syndrom innebär en meningo-polyradikuloneuropati.

Barn drabbas oftare av neuroborrelios än vuxna.

Utredning

Diskutera med infektionsläkare. Misstanke neuroborrelios hos barn remitteras alltid till barn- eller infektionsläkare. Lumbalpunktion bör utföras tidigt vid misstanke om neuroborrelios. Intratekal antikroppsproduktion påvisbar efter ca. 2 veckor. Serumprov kan dröja 4–8 veckor innan positivt fynd. I likvor höjt cellantal av mononukleära celler. S-IgM är ett ospecifikt prov på vuxna. Har pat haft mer än 8 veckor med oklara neurologiska symtom och Ig-G-borrelia titern i serum fortfarande är negativ är det inte troligt att pat har en neuroborrelios.

Differentialdiagnoser

Serös menigit, hjärntumör, lumbago ischias, cervikal rizopati, kardiella besvär, gallbesvär, herpes zoster, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, B12-brist, hypotyreos, diabetes, depression, Rickettsia-infektion.

Behandling

Remiss för lumbalpunktion. Diagnosen skall sättas på detta sätt innan antibiotika sätts in. PcV otillräckligt, dålig penetration genom blodhjärnbarriär. Peroralt doxycyklin i 2 veckor i dosen 100 mg 1x 2 under 14 dagar.Barn från 8 år och äldre ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar. Yngre barn och gravida ges ceftriaxon 50–100 mg/kg x1 under 10–14 dagar i v. Terapisvikt relativt sällsynt vid tidig behandling. Radikulitsmärta brukar svara inom 1 vecka vid tidigt insatt behandling. Regress av övriga symtom kan 6-12 månader. Långdragen trötthet i efterförloppet vanligt. Om långvarig infektion större risk för kvarvarande restsymtom.

Vid misstänkt terapisvikt alltid lumbalpunktion, inget vetenskapligt belägg för att vid Post-Lyme disease syndrome, PLDS ge långvariga eller upprepade antibiotikakurer.

Betydande spontanläkning av neuroborrelios även utan behandling.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida, Behandlingsrekommendationer:  Borrelia 2009, Hud- och mjukdelsinfektion 2018.  www.lakemedelsverket.se

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Laboratoriediagnostik av borreliainfektion, 2013. Smittskyddsinstitutet

Patientinformation: www.1177.se www.fasting.nu

Aktuella Mediciner

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer