Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Neuroborrelios
Annons:

Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Neuroborrelios


Orsak

Smitta av borreliabakterien till nervsystemet. Kan föregås av erytema migrans (EM), men i ca 50 % av fallen finns inget EM. Smitta uppkommer i regel 1-2 v efter bett.

Symtom

Innan kliniska symtom går det i regel 1–3 månader. Symtomdebut vår/sommar/höst.

Två huvudformer: Meningit- resp. radikulitsymtom (kan uppträda samtidigt).

Meningitsymtom: Ofta subakuta, lindrigare än virala meningiter, långdragna, intermittent huvudvärk, trötthet, dålig aptit, subfebrilitet, illamående och ibland kräkningar.

Radikulitsymtom: Framför allt smärta men också sensoriska- och/eller motoriska bortfall. Alla segment kan drabbas, vanligaste lokalisation för motoriskt bortfall är facialisnerven. Hos barn är ca 65% av alla facialispareser orsakade av borrelia, medan hos vuxna endast ca 5%. Typiskt för smärta orsakad av neuroborrelios är att den är värst nattetid och att vanliga analgetika inte hjälper liksom att den inte är relaterad till rörelser. Beskrivs som brännande, ofta med lokal hyperestesi – en ”nervsmärta”. Ofta migrerande. Sensibelt bortfall följer dermatom.

Neuroborrelios med radikulitsymtom kan ta sig närmast vilka uttryck som helst, beroende på var i nervsystemet infektionen sitter. Ger dock inga ”mystiska symtom” – utan är i typfallen just associerat med smärta av specifik karaktär och/eller nervpares och/eller sensibilitetsrubbningar.

Bannwarths syndrom innebär en meningo-polyradikuloneuropati.

Utredning

Diskutera med infektionsläkare. Misstanke neuroborrelios hos barn remitteras alltid till barn- eller infektionsläkare. Lumbalpunktion bör utföras tidigt vid misstanke om neuroborrelios. Intratekal antikroppsproduktion påvisbar efter ca. 2 veckor. Serumprov kan dröja 4–8 veckor innan positivt fynd. I likvor höjt cellantal av mononukleära celler. S-IgM är ett ospecifikt prov på vuxna. Har patienten haft mer än 8 veckor med oklara neurologiska symtom och IgG för borrelia i serum fortfarande är negativ är det inte troligt att patienten har en neuroborrelios.

Differentialdiagnoser

Serös menigit, hjärntumör, lumbago/ ischias, cervikal rizopati, kardiellabesvär, gallbesvär, herpes zoster, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, B12-brist, hypothyreos, diabetes, depression, Rickettsia-infektion.

Behandling

Remiss för lumbalpunktion. Diagnosen innan antibiotika sätts in. PcV otillräckligt, dålig penetration genom blodhjärnbarriär. Peroralt doxycyklin ges i dosen 100 mg 1x 2 under 14 dagar. Barn från 8 år och äldre ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar. Yngre barn och gravida ges ceftriaxon 50–100 mg/kg x1 under 10–14 dagar i v. Terapisvikt relativt sällsynt vid tidig behandling. Radikulitsmärta brukar svara inom 1 vecka vid tidigt insatt behandling. Regress av övriga symtom kan ta 6-12 månader. Långdragen trötthet i efterförloppet vanligt. Om långvarig infektion större risk för kvarvarande restsymtom.

Vid misstänkt terapisvikt alltid lumbalpunktion, inget vetenskapligt belägg för att vid Post-Lyme disease syndrome, PLDS ge långvariga eller upprepade antibiotikakurer.

Betydande spontanläkning av neuroborrelios även utan behandling.

Aktuella Mediciner

Doxycyklin: T. Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Fördjupning

lakemedelsverket.se behandlingsrekommendation Borrelia

folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: 1177.se fasting.nu

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: