Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Dehydrering – definition och akut handläggning
Annons:

Dehydrering – definition och akut handläggning


Orsak

Minskat vätskeintag och/eller ökade vätskeförluster, t.ex. diarré, kräkningar, feber, blödning, brännskador, befinna sig i tropiskt klimat, stark fysisk ansträngning över längre tid. Personer med nedsatt törstsensation efter exempelvis stroke. Observera ACE-hämmarnas ökade effekt vid dehydrering. Diabetesdebut!

Status

Kontroll av puls, blodtryck, vakenhet, torra slemhinnor? urinproduktion? nedsatt perifer cirkulation? (kan testas med tryck mot bröstbenet 5 sek – återfyllnad normalt inom 3 sekunder efter att man släppt trycket).

Grad av dehydrering:

Lätt – förlorat ca 3 %-5% av kroppsvikten. Symtom: Törst, ev. matt. Puls och blodtryck normala.

Måttlig – förlorat ca 6-9 % av kroppsvikten. Symtom: Torra slemhinnor, koncentrerad urin. Blodtryck normal men pulsen i regel ökad (tänk på ev. pulshämmande betablockadbehandling), reducerad hudturgor, snabb andning.

Svår – >10% av kroppsvikten. Symtom: Trött/ matt/ somnolent patient. Takykardi, blodtrycksfall, vasokonstriktion som ger marmorering, upphävd urinproduktion.

Vid allmänpåverkan till sjukhus för rehydrering där också elektrolyter kan följas. Ringeracetat i.v. – initialt 300–500 ml relativt snabbt om svår dehydrering. Följ förloppet kliniskt; puls, blodtryck, perifer cirkulation och vakenhet. Urinproduktion mindre än 0,5 ml/kg/timma innebär att patienten behöver vätska.

Aktuella Mediciner

Infusionsvätska

Isoton vätska: Ringer-Acetat

Glukos 50mg/ml med natriumtillägg 40–80 mmol/L.

Fördjupning

Intravenous fluid therapy in children and young people in hospital NICE guideline [NG29]Published: 09 December 2015 Last updated: 11 June 2020

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: