Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Yrsel – Labyrintit.

ICD-10: H 83.3

Pat. med otit och rotatorisk yrsel – misstänk alltid labyrintit! Uppkommer via infektion som spridits till innerörat. I regel via en otit, men kan även komma från en meningit, autoimmun reaktion eller kolesteatom. Akuta symtom med hörselnedsättning, ev. öronvärk, allmänpåverkan, yrsel, feber, kräkningar. Pat. kan ha nystagmus – dokumentera riktningen. Akutremiss till öronklinik.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer