NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Yrsel – Labyrintit.

ICD-10: H 83.3

Pat. med otit och rotatorisk yrsel – misstänk alltid labyrintit!

Orsak:

Uppkommer via infektion som spridits till innerörat. Ovanlig komplikation av en otit, men kan även komma från en meningit, autoimmun reaktion eller kolesteatom.

 Symtom:

hörselnedsättning, tinnitus, ev. öronvärk, allmänpåverkan, yrsel, feber (ej alltid), kräkningar. Pat. kan ha nystagmus – dokumentera riktningen.

Differentialdiagnos:

Sudden deafness, benign paroxysmal lägesyrsel, central yrsel, vestibularisneuronit, stroke.

Behandling:

Vid misstanke labyrintit: Akutremiss till öronklinik! (empirisk antibiotikabehandling iv: Cefotaxim)

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer