Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Yrsel – Vestibularisneurit, vestibularisneuronit
Annons:

Yrsel – Vestibularisneurit, vestibularisneuronit


Definition

Akut (inom minuter) påkommande kraftig kontinuerlig rotatorisk yrsel (vertigo) utan hörselnedsättning, tinnitus eller neurologiska bortfallssymtom.

Orsaker

Okänd. Möjligen viros (herpes simplex?) som engagerar balansnerven (n.vestibularis) eller den kroppsegna inflammationen som uppkommer. Infektionsteorin ifrågasatt och termen ”Akut vestibulärt avbrott” – vilket beskriver vad som ensidigt uppstår vid insjuknandet – används alltmer. Framför allt insjuknande vid 20–50 års ålder, vaknar ofta med yrseln.

Symtom

Snabbt insättande kraftig yrsel, oavsett läge, med illamående/kräkningar, som är kontinuerliga under ett par dagar för att sedan successivt avklinga – vilket kan ta någon vecka. Yrseln är av rotatorisk typ (”karusellyrsel”) och förvärras vid rörelser. Pat ligger helst stilla på den friska sidan – förvärrade symtom vid huvudrörelser.

Status

Initialt medtagen patient. Spontannystagmus, horisontell (men kan också vara roterande) – med snabb fas riktad mot den friska sidan (destruktionsnystagmus) – är vanligt, ses tydligast med Frenzels glasögon. Minskad nystagmus vid blickfixering. Patologiskt Impulstest vid passiv huvudvridning åt den sjuka sidan. Neurologstatus liksom hörsel u.a. Vanligen ingen tinnitus. 

Differentialdiagnoser

Uteslut annan perifer yrsel som benign lägesyrsel, Mb Ménière, akut innerörelesion, labyrintit, neuroborrelios eller akustikustumör. Uteslut också central orsak, framför allt lillhjärnsinfarkt/TIA/blödning, MS-plack. Hos äldre personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom anges stroke i bakre skallgrop som orsak till vestibulärt syndrom i 30–75 % av fallen.

Utredning

Central orsak utesluts genom adekvat neurologstatus inklusive Impulstest (se ovan Inledning).

Om misstanke på lillhjärnsinfarkt/ blödning eller MS-plack (akut yrsel, spontannystagmus, normalt impulstest, ev patologisk diadokokinesi) remiss til neurologklinik = TIA/ stroke. MR ett – två dygn efter symtomdebut om osäker diagnos. Akut CT otillförlitlig undersökning – kan ofta missa infarkt.

Vid patologiskt/ positivt Impulstest vid vridning mot den engagerade sidan är vidare utredning inte aktuellt i det akuta skedet. Om ett kaloriskt test mot förmodan skulle utföras skulle det visa nedsatt eller utsläckt kalorisk reaktion på den engagerade sidan.

Hjärnblödning uppvisar i regel även symtom som konfusion, dysartri, medvetandeförlust, huvudvärk eller halvsidig svaghet.

Normalt impulstest eller vertikal spontannystagmus vid akut vestibulärt syndrom talar mot vestibularisneuronit och ger misstanke om cerebellär infarkt. Likaså om ögonen gör vertikala refixationer vid ”cover test” (= be pat. fixera undersökarens finger och täck för alternerande ena ögat på pat. Om denne då gör vertikala refixationer när ena ögat avtäcks talar detta för hjärnstamsstroke).

Behandling

Mörk, tyst miljö initialt. I svåra fall remiss till ÖNH-klinik för inneliggande vård med i.v.-dropp.

Symtomatisk behandling i form av antiemetika behövs i regel i akutfasen, men anses sedan kunna fördröja tillfrisknandet varför de utsätts så fort som förbättringen börjar. Snabbare symtomregress har setts vid kortisonbehandling i högdos. Initialt Betapred 8 mg iv följt av T Prednisolon 50 mg x 1 i fem dagar, sedan nedtrappning under fem dagar. Yrseln avtar i regel efter cirka en vecka, men under månader successiv förbättring. Ofta trötthet och mer lättutlöst yrsel (”justeringsyrsel”) i efterförloppet. Generellt gäller att ju äldre och mindre fysiskt aktiv patienten är desto längre tid tar rehabiliteringen.

Så snart allmäntillståndet tillåter gäller fysisk aktivering med rörelseträning enligt programmet för ”vestibulär rehabilitering”:

* Fäst blicken på ett föremål ca. 2 meter bort.

* Skaka på huvudet – först långsamt, sedan hastigt under ca. 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.

* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående.

* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaka under 15 sekunder.

* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.

* Vid promenader; vrid huvudet från sida till sida.

Mycket viktigt med fysisk aktivitet inkl. promenader, motion eftersom man inte kan vila sig ifrån en allmän yrselkänsla. ”Våga utmana yrseln”. Få bort undvikandebeteenden. Om inte aktiv rehabilitering genomförs ses i många fall i efterförloppet insjuknande i ångest eller depression.

Aktuella Mediciner

Antihistamin

Meklozin: T Postafen.

Prometazin: T Lergigan.

Övriga antiemetika

Hyoscin: Depotplåster Scopoderm.

Steroid

Betametason: Inj./T Betapred.

Prednisolon: T Prednisolon.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: