Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Yrsel – Morbus Méniére
Annons:

Yrsel – Morbus Méniére


Definition

Anfallsvis återkommande kronisk öronsjukdom som drabbar innerörat dvs både hörselsnäcka och balansorgan. Prevalensen är cirka 4 promille med vanligen debut i medelåldern.

Orsak

Vätskebalansen i innerörat rubbas så att trycket ökar, s.k. endolymfatisk hydrop. Oklart om det är produktionen/omsättningen av vätska som ökar eller om avflödet hindras. Stress och oro är ofta utlösande faktorer men orsaken är sannolikt ärftlig.

Symtom

Återkommande anfall med tre kardinalsymtom: svår rotatorisk yrsel (vertigo), hörselnedsättning och tinnitus/lockkänsla. Vanligen ensidiga symtom (båda sidor kan dock drabbas). Anfallen med yrsel varar i regel ett par timmar men föregås av prodromalsymtom som lock, fyllnadskänsla över örat och hörselnedsättning, ofta ett par dagar i förväg. Efter anfall efterföljande trötthet i flera dagar. Sjukdomen uppträder i perioder med anfall i snitt 6-11 st per år men stor individuell variation. Förloppet kan inte förutses för den enskilde patienten. Vid täta anfall starkt handikappande tillstånd. En del patienter – om än sällsynt – kan drabbas av droppattacker, dvs. plötslig förlust av tonus i postural muskulatur med bibehållen medvetenhet. Statistisk koppling till migrän men inget känt orsakssamband. Ofta får man till slut en permanent hörselskada i det drabbade örat, blir ett ”hörselslitage”, men yrseln blir successivt bättre, man brukar tala om att yrseln ”bränner ut sig” och hörseln ”brinner inne”.

Status

Spontannystagmus som minskar vid blickfixering. Hörselnedsättning av basfrekvenser under anfall i initiala skedet. Så småningom och efter några anfall irreversibel hörselnedsättning på alla frekvenser. Under anfall ofta spontannystagmus, ibland patologiskt impulstest (se Vestibularisneuronit).

Differentialdiagnoser

Vestibularisneuronit, akut labyrintit, lägesyrsel, central yrsel, akustikustumör, borreliainfektion, migrän.

Utredning

Anamnes (hörselnedsättning? lockkänsla?) Gibson score. Audiogram, såväl under anfall som i lugnt skede. Hb, SR, CRP, LPK, Diff, TPK. Borreliaserologi – ev. LP.

Öronstatus. Neurologstatus. Frikostig med MR hjärna inkl pons.

Behandling

I det akuta skedet: antiemetika, lugn och ro. Saltreducerad kost. Mycket viktigt med info, stöttning och rådgivning, patienten bör gå hos en och samma läkare. Ibland behövs psykoterapi.

Mellan anfallsperioderna: diuretika (tiazid eller loopdiuretika). Man kan prova specialbehandlad havre (s.k. SPC-flakes), mältad havre, som stimulerar äggviteämnet anti-sekretorisk faktor. Finns som kosttillskott. Minskning av stressnivå, upprätthållande av en god allmänhälsa.

Remiss ÖNH eller Hörselklinik vid terapiresistens eller svåra skov. Vid svår yrsel kan balansorganet slås ut med gentamicin-injektion som är oto-toxiskt. Ibland provas trumhinnerör (TMD) för luftning eller kortisoninjektioner. Sällsynt används en avancerad öron-op för att dränera, s.k. saccotomi/saccus-shunt.

Då sjukdomen kan vara mycket stigmatiserande bör man vara försiktig med definitiv diagnos och till att börja med kalla den endolymfatisk hydrops eller möjlig eller sannolik Mb Ménière.

Aktuella Mediciner

Antihistamin och kombinationer

Cinnarizin + Dimenhydrinat: T Arlevert.

Meklozin: T Postafen.

Prometazin: T Lergigan.

Övriga antiemetika

Hyoscin: Depotplåster Scopoderm.

Diuretika: T Salures. T Centyl K.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: