Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.

ICD-10: H 81

Definition

Anfallsvis återkommande öronsjukdom som drabbar innerörat.

Orsak

Vätskebalansen i innerörat rubbas så att trycket ökar; dvs ökning av endolymfatrycket. Stress och oro kan vara utlösande men orsaken är sannolikt ärftlig.

Symtom

Återkommande anfall med tre kardinalsymtom: svår rotatorisk yrsel (vertigo), hörselnedsättning och tinnitus/lockkänsla. Vanligen ensidiga symtom (båda sidor kan dock drabbas). Anfallen med yrsel varar i regel ett par timmar men föregås av hörselsymtom/ tinnitus, ofta ett par dagar i förväg. Efter anfall efterföljande trötthet i flera dagar. Sjukdomen uppträder i perioder. Vid täta anfall starkt handikappande tillstånd. En del patienter -om än sällsynt- kan drabbas av droppattacker, dvs plötslig förlust av tonus i postural muskulatur. Statistisk koppling till migränmen inget känt orsakssamband.

Status

Spontannystagmus som minskar vid blickfixering. Basnedsättning under anfall i initiala skedet. Så småningom och efter några anfall irreversibel hörselnedsättning på alla frekvenser. Under anfall ofta spontannystagmus, ibland patologiskt impulstest (se Vestibularisneuronit).

Differentialdiagnoser: Vestibularisneuronit, akut labyrintit, lägesyrsel, central yrsel, akustikustumör, borreliainfektion.

Utredning

Anamnes (hörselnedsättning? lockkänsla?). Audiogram, såväl under anfall som i lugnt skede. Hb, SR, CRP, LPK, Diff, TPK. Borreliaserologi – ev LP.

Neurologstatus.

Behandling

I det akuta skedet: antiemetika, lugn och ro. Saltreducerad kost.

Mellan anfallsperioderna: diuretika (tiazid eller loopdiuretika). Minskning av stressnivå.

Remiss ÖNH vid terapiresistens

Aktuella mediciner

Antihistamin

Meklozin: T Postafen.

Prometazin: Oral susp/T Lergigan.

Övriga antiemetika

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Diuretika: T Salures. T Centyl K.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!