Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.

ICD-10: H66

Se även avsnittet Öronbarn/Otitbenägna barn sist i detta kapitel.

Definition

Inflammation i mellanörat.

Orsak

Ofta en bakteriell komplikation till en virusinfektion. Pneumokocker 30- 50 %, Haemophilus Influenzae 15-30 %, Moraxella catharalis ca 10 %. Betahemolytiska streptokocker 2-5 %.

Symtom

Intervallsmärta från ett eller båda öronen, lockkänsla, vanligen subfebrilitet, ibland öronflytning (perforation). Skrikighet, irritabilitet, feber, försämrad aktivitet/aptit/sömn. I typfallet oftast under pågående ÖLI. Drabbar framför allt barn 1-2 år. Nedsatt hörsel. Tinnitus.

Status

Rodnad eller ogenomskinlig (blek), buktande trumhinna med eller utan spontanperforation och/eller öronflytning. Nedsatt rörlighet.

Utredning

Otoskopi + bedömning av trumhinnans rörlighet (Siegles tratt eller tympanometri). CRP tillför intet. NPH- odling vid terapisvikt liksom vid täta recidiv.

Differentialdiagnoser: Extern otit, otosalpingit, simplexotit (kärlinjektion vid hammarskaftet, trumhinnan rörlig), ”skrikröda” trumhinnor, käkledsbesvär hos vuxna, kolesteatom. Mastoidit (rodnad, svullnad och ömhet bakom örat, utåtstående ytteröra – akutremiss!). ”Värk i örat” pga Tempomandibulär dysfunktion (mycket vanligt) liksom vid Myofasciellt syndrom med triggerpunkter i M. Masseter.

Hos vuxna är ofta ”Ont i örat” ett bettfysiologiskt problem Palpera M Masseter samt inre- och yttre tuggmusklerna. Titta på tecken på tandgnissling (nedslipade tänder) och tungpressning (impressioner).

Behandling

* Barn i åldern 1 till 12 år rekommenderas aktiv expektans pga hög frekvens spontanläkning- antibiotikabehandling endast om komplicerande faktorer finns (svår värk trotssmärtlindring, infektionskänslighet pga annan sjukdom/behandling, missbildning i ansiktsskelett eller inneröra, cochleaimplantat, tidigare öronoperation -dock ej plaströr-, känd sensorineural hörselnedsättning).

* Barn under 1 år (är immunologiskt omogna), ungdomar över 12 år liksom vuxna antibiotikabehandlas.

* Barn under 2 år med bilat öroninflammation, alla med perforerad trumhinna antibiotikabehandlas. Analgetika (paracetamol eller ibuprofen till barn äldre än 6 mån). Om pc expekteras gäller ny bedömning efter 2-3dygn vid kvarstående besvär. Tidigare vid försämring.

* Otit hos svårt allmänpåverkat barn remitteras akut till barnklinik.

Farmakoterapi: Barn: Mixtur eller droppar PcV 25 mg/kgx3 under 5 dagar. Alvedon mixtur fulldos. Nässpray vid nästäppa. Vätska. Högläge! Höj sängens huvudända. Vid pc-allergi ges erytromycin 20 mg/kgx2 under 7 dagar. Vid terapisvikt ges amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid terapisvikt och pc-allergi ges enligt odlingssvar, annars kontakt med ÖNH-specialist för ev paracentes och odling.

Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1månad) ges PcV 25 mg/kg x 3 (alt amoxicillin 20 mg/kg x 3) under 10 dagar.

Vuxna: T Kåvepenin 1,6 g x3 i 5 dagar. Vid pc-allergi ges erytromycin 500 mg x 2 under 7 dagar.

Vid terapisvikt (= utebliven förbättring under pågående behandling under minst 3 dagar) tas NPH- odling, samt ges amoxicillin 500 mg x 3 under 10 dagar. Vid påvisad Moraxella catarrhalis ges erytromycin alt tetracyklin. Vid terapisvikt och pc-allergi ges enligt odlingssvar, annars kontakt med ÖNH-specialist för ev paracentes och odling.

Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1 månad) ges PcV till vuxen 1,6 gx3 under 10 dagar, alt amoxicillin 500 mg 1×3 under 10 dagar.

Om odling visar betalaktamasproducerande Haemophilus Influenzae, ges amoxicillin + klavulansyra.

Uppföljning: Okomplicerad ensidig otit med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras. Inte heller ensidig sekretorisk otit (= Sekretorisk mediaotit/SOM/Otosalpingit/”Öronkatarr”) utan hörselnedsättning. Barn yngre än 4 år med dubbelsidig otit eller ensidig sådan med sekretorisk mediaotit på andra örat bör kontrolleras efter 3 mån för att en ev hörselnedsättning skall kunna upptäckas och behandlas. Trumhinnestatus/ev vätska bakom örat, ev hörselprov. Tympanometri känsligare än pneumatisk otoskopi vad gäller att bedöma vätska bakom trumhinnan. Vid dubbelsidig SOM med hörselnedsättning efter minst tre månader rek remiss till ÖNH för ev insättning av plaströr. Likadant vid dubbelsidig sekretorisk mediaotit utan hörselpåverkan efter 6 månader. Vid upprepade recidiv av otit bör pat remitteras till ÖNH för ev insättande av plaströr. Se avsnittet ”Öronbarn”.

Förebyggande behandling med pneumocockvaccination (som nu ingår i vaccinationsprogrammet) har minskat andelen barn med återkommande öroninflammationer och behov av plaströrsbehandlingar.

Aktuella mediciner

Penicilliner 

Amoxicillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

Amoxicillin + klavulansyra: Oral susp/T Spektramox. 

PcV: Droppar/Oral susp/T Kåvepenin.

Nässpray avsvällande

Oximetazolin: Nässpray Nezeril.

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Smärtstillande

Ibuprofen: Oral susp/T Ibuprofen.

Paracetamol: Oral lösn/Supp/T Alvedon.

Vaccination mot pneumokocker 

Inj Prevenar.

Enligt egen erfarenhet: *Otiter bör efterkontrolleras då kvarstående sekretorisk otit/otosalpingit är mycket vanligt. Särskilt barn med andra handikapp (som kanske inte manifesterat sig i späd ålder) är mycket beroende av sin hörsel för sin utveckling. Hos dessa bör en hörselpåverkan diagnosticeras och åtgärdas tidigt! (Dr Roos, Göteborg)

* Ta ut allt vax för en adekvat bedömning av trumhinnan. Ge dig inte, du bestämmer. (Dr Kingstam, Trollhättan.)

* Lomudal Nasal 1 x 4 i flera veckor under uppföljningen. Även till otitbarn under förkylningstider. (Dr Mats Elm, Borås).

Fördjupning

Behandlingsrekommendation Mediaotit från Läkemedelsverket 5:2010. www.lakemedelsverket.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!