Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Akut mediaotit, AOM
Annons:

Akut mediaotit, AOM


Se även avsnittet Öronbarn/Otitbenägna barn sist i detta kapitel.

Definition

Inflammation i mellanörat.

Orsak

Ofta en bakteriell komplikation till en virusinfektion. Ibland bara en virusinfektion. Pneumokocker 30- 50 %, Haemophilus Influenzae 15-30 %, Moraxella catarrhalis ca 10 %. Betahemolytiska streptokocker 2–5 %.

Symtom

Intervallsmärta från ett eller båda öronen, lockkänsla, vanligen subfebrilitet, ibland öronflytning (perforation). Skrikighet, irritabilitet, feber, försämrad aktivitet/aptit/sömn hos barn. I typfallet oftast under pågående ÖLI. Drabbar framför allt barn 1–2 år. Nedsatt hörsel. Tinnitus.

Status

Rodnad eller ogenomskinlig (blek), buktande trumhinna med eller utan spontanperforation och/eller öronflytning. Nedsatt rörlighet.

Utredning

Otoskopi + bedömning av trumhinnans rörlighet (Siegles tratt eller tympanometri). CRP tillför intet. NPH-odling vid terapisvikt liksom vid täta recidiv.

Differentialdiagnoser

Extern otit, otosalpingit, simplexotit (kärlinjektion vid hammarskaftet, trumhinnan rörlig), ”skrikröda” trumhinnor, käkledsbesvär hos vuxna, kolesteatom. Mastoidit (rodnad, svullnad och ömhet bakom örat, utåtstående ytteröra – akutremiss!). ”Värk i örat” p.g.a. tempomandibulär dysfunktion (mycket vanligt) liksom vid Myofasciellt syndrom med triggerpunkter i m masseter.

Hos vuxna är ofta ”ont i örat” ett bettfysiologiskt problem. Palpera m masseter samt inre- och yttre tuggmusklerna. Titta på tecken på tandgnissling (nedslipade tänder) och tungpressning (impressioner).

Behandling

Aktiv exspektans rekommenderas för barn 1–12 år med säker AOM utan komplicerande faktorer* samt patienter oavsett ålder med osäker AOM utan komplicerande faktorer*.

Vid säker AOM rekommenderas antibiotikabehandling för

  • barn 1–12 år med AOM och komplicerande faktorer*
  • barn <1 år, ungdomar > 12 år och vuxna
  • barn < 2 år med bilateral AOM
  • alla med perforerad AOM oavsett ålder.

*Komplicerande faktorer vid AOM

– Svår värk trots adekvat analgetikabehandling

– Infektionskänslighet på grund av annan samtidig sjukdom, annat syndrom eller annan behandling

– Missbildningar i ansiktsskelettet eller innerörat

– Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur

– Cochleaimplantat

– Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr)

– Känd sensorineural hörselnedsättning

Otit hos svårt allmänpåverkat barn remitteras akut till barnklinik.

Rinnande från insatta rör behandlas med örondroppar innehållande oxytetracyklin och polymyxin B + glukokortikoid, eller med ciprofloxacin med eller utan glukokortikoid.

Vätska. Högläge!

Farmakoterapi:

Barn: Mixtur eller droppar PcV 25 mg/kgx3 under 5 dagar. Alvedon mixtur fulldos.

Nässpray vid nästäppa.

Vid pc-allergi ges erytromycin 20 mg/kgx2 (eller 10 mg/kg x 4) under 7 dagar. Vid terapisvikt ges amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid terapisvikt och pc-allergi ges enligt odlingssvar, annars kontakt med ÖNH-specialist för ev paracentes och odling.

Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1månad) ges PcV 25 mg/kg x 3 (alt amoxicillin 20 mg/kg x 3) under 10 dagar.

Vuxna: T Kåvepenin 1,6 g x3 i 5 dagar. Vid pc-allergi ges erytromycin 250 mgx4 eller 500 mg x 2 under 7 dagar.

Vid terapisvikt (= utebliven förbättring under pågående behandling under minst 3 dagar) tas NPH- odling, samt ges amoxicillin 750 mg x 3 under 10 dagar. Vid påvisad Moraxella catarrhalis ges erytromycin alt. tetracyklin. Vid terapisvikt och pc-allergi ges enligt odlingssvar, annars kontakt med ÖNH-specialist för ev. paracentes och odling.

Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1 månad) ges PcV till vuxen 1,6 gx3 under 10 dagar, alt. amoxicillin 500 mg 1×3 under 10 dagar.

Om odling visar betalaktamasproducerande Haemophilus Influenzae, ges amoxicillin + klavulansyra (vuxna och barn >40 kg ges 500/125mg x3, barn <40 kg ges 20/5mg/kg/dag fördelat på 3 doser).

Vid rörotit ges Terracortril med polymyxin B-droppar 3 x 3 i 7 dagar.

Uppföljning

Okomplicerad ensidig otit med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras. Inte heller ensidig sekretorisk otit (= Sekretorisk mediaotit/SOM/Otosalpingit/”Öronkatarr”) utan hörselnedsättning.

Barn yngre än 4 år med dubbelsidig otit eller ensidig sådan med sekretorisk mediaotit på andra örat bör kontrolleras efter 3 månader för att en ev hörselnedsättning skall kunna upptäckas och behandlas. Trumhinnestatus/ev vätska bakom örat, ev hörselprov. Tympanometri känsligare än pneumatisk otoskopi vad gäller att bedöma vätska bakom trumhinnan. Vid dubbelsidig SOM med hörselnedsättning efter minst tre månader rekommenderas remiss till ÖNH för ev. insättning av plaströr. Likadant vid dubbelsidig sekretorisk mediaotit utan hörselpåverkan efter 6 månader. Vid upprepade recidiv av otit bör patienten remitteras till ÖNH för ev. insättande av plaströr. Se avsnittet Recidiverande akuta mediaotiter. ”Öronbarn”.

Förebyggande behandling med pneumocockvaccination (som nu ingår i vaccinationsprogrammet) har minskat andelen barn med återkommande öroninflammationer och behov av plaströrsbehandlingar.

Fördjupning

Läkemedelsverket. Läkemedel vid otit. 2018.

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Penicilliner 

Amoxicillin: Oral susp./T Amimox. Oral susp./T Amoxicillin.

Amoxicillin + klavulansyra: Oral susp./T Spektramox. 

PcV: Droppar/Oral susp./T Kåvepenin.

Nässpray avsvällande

Oximetazolin: Nässpray Nezeril.

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Smärtstillande

Ibuprofen: Oral susp./T Ibuprofen.

Paracetamol: Oral lösn./Supp./T Alvedon.

Vaccination mot pneumokocker 

Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar 13. Inj. Synflorix.

Örondroppar: 

Kortikosteroid Gr I + oxytetracyklin och poly- myxin B: Örondrp. Terracortril med Polymyxin B.

Ciprofloxacin: Ciloxan, Cetraxal

Ciprofloxacin + kortikosteroid gr III (fluocinolon): Cetraxal Comp

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: