Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

”Öronbarn”. Otitbenägna barn.

ICD-10: H66.0 H65.-

Definition: Minst tre akuta mediaotiter under sex månader.

Orsak

Mellanöreinfektioner är vanligare i vissa familjer, dvs genetiska faktorer av betydelse. Cirka 5 % av barnen är otitbenägna i gruppen 0-6 år. Vad som går i arv är oklart. Det kan vara en sämre funktion i mellanörat och/eller örontrumpeten (pga ex v förstorad adenoid) eller immunologiska variationer. Amning har en skyddande effekt hos spädbarn. Flaskuppfödning och napp är ev en riskfaktor. Passiv rökning ger fler ÖLI hos barnet och även fler otiter. Barn som får akut mediaotit tidigt, en episod före 6 månaders ålder eller två före ett års ålder, får oftare recidiverande akuta mediaotiter (”Öronbarn”). Ev smitta dagis.

Utredning

ÖNH-status varje gång. Till ÖNH-specialist om mer än 3 otiter på 6 månader eller om onormal trumhinna efter 3 månader.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnitt ”Mediaotit” ovan- i görligaste mån restriktion med antibiotikabehandling.

Op med transmyringealt rör för tryckutjämning där hörseln är nedsatt. Förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter så länge röret sitter kvar. Röret stöts oftast ut (efter några månader upp till ett år) och då kanske otitbenägenheten gått över, ofta vid 2-3 års ålder. Otosalpingitbenägenhet kan dock finnas kvar till 7-8 års ålder. Dessa barn kan behöva upprepade rörinsättningar. Ibland samtidig op veg. adenoider, speciellt om långdragen otosalpingit. Om infektion med röret på plats rinner ofta varet ut, sällan smärtor, ofta spontan utläkning. Om smärtor eller långdraget förlopp ges antibiotika. Man får bada, simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd men man bör inte dyka utan speciella öronskydd. Risk för yrsel. Pneumocockvacination -som nu ingår i vaccinationsprogrammet- minskar behov av plaströrsbehandlingar.

Egenbehandling: Det kan vara olämpligt att vistas i stora barngrupper tidigt. Rökstopp. Amning. Undvik napp och flaskmatning.

Enligt egen erfarenhet: Lomudal Nasal 1×4 till otitbarn i förkylningstider fungerar förebyggande mot otiter! (Dr Mats Elm, Borås)

Aktuella mediciner

Pneumokockvaccination: Inj Pneumovax. Inj Prevenar. Inj Synflorix.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!