NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

”Öronbarn”. Otitbenägna barn.

ICD-10: H66.0, H65

Definition

Minst tre akuta mediaotiter under sex månader.

Orsak

Mellanöreinfektioner är vanligare i vissa familjer, dvs. genetiska faktorer av betydelse. Cirka 5 % av barnen är otitbenägna i gruppen 0–6 år. Vad som går i arv är oklart. Det kan vara en sämre funktion i mellanörat och/eller örontrumpeten (p.g.a. ex.v. förstorad adenoid) eller immunologiska variationer. Amning har en skyddande effekt hos spädbarn. Flaskuppfödning och napp är ev. en riskfaktor. Passiv rökning ger fler ÖLI hos barnet och även fler otiter. Barn som får akut mediaotit tidigt, en episod före 6 månaders ålder eller två före ett års ålder, får oftare recidiverande akuta mediaotiter (”Öronbarn”). Ev. smitta dagis.

Utredning

ÖNH-status varje gång. Till ÖNH-specialist om mer än 3 otiter på 6 månader eller om onormal trumhinna efter 3 månader.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnitt ”Mediaotit” ovan – i görligaste mån restriktion med antibiotikabehandling.

Op med transmyringealt rör för tryckutjämning där hörseln är nedsatt. Förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter så länge röret sitter kvar. Röret stöts oftast ut (efter några månader upp till ett år) och då kanske otitbenägenheten gått över, ofta vid 2–3 års ålder. Man kan tidigt rekommendera Otovent-/ballongblåsning till barn (finns att köpa på apoteket), vilket kan medföra att upprepade rörinsättningar undviks.

Otosalpingitbenägenhet kan finnas kvar till 7–8 års ålder. Om ny rörinsättning behövs övervägs samtidig att operera veg. adenoider, speciellt om långdragen otosalpingit. Om infektion med röret på plats rinner ofta vätskan ut, sällan smärtor, ofta spontan utläkning. Om smärtor eller långdraget förlopp ges antibiotika. Man får bada, simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd men man bör inte dyka utan speciella öronskydd. Risk för yrsel. Pneumocockvacination – som nu ingår i vaccinationsprogrammet – minskar behov av plaströrsbehandlingar.

Egenbehandling: Det kan vara olämpligt att vistas i stora barngrupper tidigt. Rökstopp. Amning. Undvik napp och flaskmatning.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Recidiverande akut mediaotit. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_25

Läkemedelsverket. 2010. Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandlingsrek-rorotit-2018.pdf

Uppdatering  av behandlingsrekomendation – rörotit. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrundsdok-rorotit-2018.pdf

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Pneumokockvaccination: Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar 13. Inj. Synflorix.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer