Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Recidiverande akuta mediaotiter
Annons:

Recidiverande akuta mediaotiter


Definition

Minst tre säkerställda akuta mediaotiter under sex månader eller fyra på ett år.

Orsak

Mellanöroninfektioner är vanligare i vissa familjer, dvs. genetiska faktorer har betydelse. Cirka 5 procent av barnen är otitbenägna i gruppen 0–6 år. Vad som går i arv är oklart. Det kan vara en sämre funktion i mellanörat och/eller örontrumpeten (på grund av exempelvis adenoid) eller immunologiska variationer. Amning har en skyddande effekt hos spädbarn. Flaskuppfödning och napp är eventuellt en riskfaktor. Passiv rökning eller att suga på napp ger fler ÖLI hos barnet och även fler otiter. Barn som får akut mediaotit tidigt, en episod före 6 månaders ålder eller två före ett års ålder, får oftare recidiverande akuta mediaotiter (”Öronbarn”). Ev. smitta på förskola.

Utredning

ÖNH-status varje gång. Remiss till ÖNH-specialist om otitbenägenhet eller icke-normaliserat mellanöronstatus efter tre månader.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnitt ”Mediaotit” i detta kapitel – i görligaste mån restriktion med antibiotikabehandling.

Op med transmyringealt rör (TMD) för tryckutjämning där hörseln är nedsatt. Förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter så länge röret sitter kvar. Röret stöts oftast ut (efter några månader upp till ett år) och då kanske otitbenägenheten gått över, ofta vid 2–3 års ålder. Man kan tidigt rekommendera Otovent-träning med speciell ballong till barn (finns att köpa på apoteket), vilket kan medföra att upprepade rörinsättningar undviks.

Otosalpingitbenägenhet kan finnas kvar till 7–8 års ålder. Om ny rörinsättning behövs övervägs samtidig att operera adenoiden, speciellt om långdragen otosalpingit.

Om infektion med röret på plats rinner ofta vätskan ut, sällan smärtor, ofta spontan utläkning. Alla rör-barn ska förses med ett recept på TCPB-droppar i reserv. Om smärtor eller långdraget förlopp ges antibiotika.

Man får bada, simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd men man ska inte dyka pga. risk för svår yrsel.

Pneumokockvaccin – som nu ingår i vaccinationsprogrammet – minskar behov av plaströrsbehandlingar.

Antibiotikaprofylax ska handläggas av öronspecialist och ska övervägas vid: barn <2 år, flera riskfaktorer, vid misstänkt talförsening.

Amoxicillinprofylax: 20-40 mg/kg x1.

Egenbehandling: Förstärkt hand- och näshygien. Det kan vara olämpligt att vistas i stora barngrupper tidigt i livet. Rökstopp i omgivningen. Amning. Undvik napp och flaskmatning.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Recidiverande akut mediaotit.

Läkemedelsverket. Uppdatering  av behandlingsrekommendation – Rörotit 2018

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Pneumokockvaccination: Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar 13. Inj. Synflorix.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: