Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

”Öronbarn”. Otitbenägna barn.

ICD-10: H66.0, H65

Definition

Minst tre akuta mediaotiter under sex månader eller fyra på ett år.

Orsak

Mellanöreinfektioner är vanligare i vissa familjer, dvs. genetiska faktorer har betydelse. Cirka 5 procent av barnen är otitbenägna i gruppen 0–6 år. Vad som går i arv är oklart. Det kan vara en sämre funktion i mellanörat och/eller örontrumpeten (på grund av exempelvis adenoid) eller immunologiska variationer. Amning har en skyddande effekt hos spädbarn. Flaskuppfödning och napp är eventuellt en riskfaktor. Passiv rökning eller att suga på napp ger fler ÖLI hos barnet och även fler otiter. Barn som får akut mediaotit tidigt, en episod före 6 månaders ålder eller två före ett års ålder, får oftare recidiverande akuta mediaotiter (”Öronbarn”). Ev. smitta på förskola.

Utredning

ÖNH-status varje gång. Till ÖNH-specialist om fler än tre otiter på 6 månader eller om onormal trumhinna efter tre månader.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnitt ”Mediaotit” ovan – i görligaste mån restriktion med antibiotikabehandling.

Op med transmyringealt rör för tryckutjämning där hörseln är nedsatt. Förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter så länge röret sitter kvar. Röret stöts oftast ut (efter några månader upp till ett år) och då kanske otitbenägenheten gått över, ofta vid 2–3 års ålder. Man kan tidigt rekommendera Otovent-/ballongblåsning till barn (finns att köpa på apoteket), vilket kan medföra att upprepade rörinsättningar undviks.

Otosalpingitbenägenhet kan finnas kvar till 7–8 års ålder. Om ny rörinsättning behövs övervägs samtidig att operera veg. adenoider, speciellt om långdragen otosalpingit.

Om infektion med röret på plats rinner ofta vätskan ut, sällan smärtor, ofta spontan utläkning. Om smärtor eller långdraget förlopp ges antibiotika.

Man får bada, simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd men man bör inte dyka utan speciella öronskydd. Risk för yrsel.

Pneumokockvaccination – som nu ingår i vaccinationsprogrammet – minskar behov av plaströrsbehandlingar.

Antibiotikaprofylax ska handläggas av öronspecialist och ska övervägas vid: barn <2 år, flera riskfaktorer, vid misstänkt talförsening.

Amoxicillinprofylax: 20-40 mg/kg x1.

 

Egenbehandling: Det kan vara olämpligt att vistas i stora barngrupper tidigt. Rökstopp. Amning. Undvik napp och flaskmatning.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Recidiverande akut mediaotit.

Läkemedelsverket. Uppdatering  av behandlingsrekomendation – rörotit 2018

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Pneumokockvaccination: Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar 13. Inj. Synflorix.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis