Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Pneumoni hos äldre
Annons:

Pneumoni hos äldre


Anna Tengvall
Anna Tengvall
Specialistläkare i geriatrik

Vg se avsnittet Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation i kapitlet Infektion.

Definition

Infektiös process i lungparenkymet. Infektion som kan vara allvarlig hos ffa äldre!

Orsaker

Pneumokocker vanligast vid samhällsförvärvad pneumoni följt av Hemofilus influenzae, mykoplasma. Luftvägsvirus, ett flertal. Influensa. Covid-19. Hos äldre eller patienter med komorbiditet kan även RS (Respiratory Syncytial) virus orsaka svår luftvägsinfektion/pneumoni. Ibland ses initial viros (tex influensa) med senare bakteriell pålagring.

Utlandsvistelse kan tala för resistenta pneumokocker, legionella. Epidemiologi kan tala för mykoplasma, influensa, Covid-19, RS.

Svamp eller parasiter ses framför allt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Predisponerande faktorer: Sängläge, undernäring, sväljsvårigheter. Komorbiditet som astma, KOL, mfl lungsjukdomar, hjärtsvikt, autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar på grund av svår sjukdom eller immunsupprimerande behandling.

Symtom

Ofta sparsamma hos äldre. Takypné, dyspné, andningskorrelerade smärtor. Hosta, ev produktiv. Trötthet. Förvirring. Feber, notera dock att äldre kan vara feberfria/subfebrila trots utbredd pneumoni. Snabbt insjuknande indikerar ofta pneumokockpneumoni.

Differentialdiagnoser

Akut bronkit eller exacerbation av kronisk bronkit/KOL, astma. TB. Lungemboli. Hjärtsvikt. Lungcancer.

Utredning

Anamnes. Bakomliggande sjukdomar, immunsupprimerande behandling, sväljningssvårigheter, aspiration? Utlandsvistelse, epidemiologi. TBC? Atypisk pneumoni?
Kliniskt status inklusive mätning av vitalparametrar (feber, blodtryck, andningsfrekvens, perifer syrgassaturation), lungauskultation.

Prover CRP, blodstatus, kreatinin, elektrolyter. Odling nasofarynx, sputum, urin i öppenvård. Överväg lungröntgen. Pneumokock- eller legionella-antigen kan tas i urin. Vid misstanke om influensa, RS-virus eller Covid-19 finns snabbtester på nasofarynxaspirat

Som komplement till den kliniska utvärderingen kan man göra en utvärdering av allvarlighetsgrad med CRB-65. Konfusion, Andningsfrekvens >= 30 /min, Blodtryck systoliskt < 90 mm Hg eller diastoliskt <= 60 och ålder >= 65 år. Varje markör ger 1 poäng. Hembehandling är lämplig vid 0 poäng, vid 1 poäng överväg sjukhusbehandling och som regel sjukhusbehandling om över 2 poäng.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockvaccin rekommenderas till personer som är > 65 år gamla samt de som har kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk leversjukdom, tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, rökare, svetsare, alkohol/narkotikaberoende, likvorrée, nedsatt immunförsvar pga sjukdom (ex. stamscellstransplantation eller lungcancer) eller läkemedelsbehandling (ex. TNF-alfa-hämmare eller cytostatika), cochleaimplantat, cystisk fibros samt patienter som saknar mjälte. Revaccination en gång rekommenderas till splenektomerade och kan övervägas till övriga i gruppen med mycket hög risk efter 5 år. Vaccinet ger ett 50% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom hos riskgrupperna.

Behandling

Förstahandsval är PcV 1g x 3 i 7 dagar. Om misstanke på pneumokocker med nedsatt känslighet (utlandsvistelse) ge amoxicillin 1g x 3. Om misstanke på Hemofilus influenzae tex vid KOL ge amoxicillin 500-750 mg x 3. Misstanke om atypisk genes eller allergi mot pcV ge erytromycin 500 mg – 1 g x 2, alternativt Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn följt av 100 mg x 1.

För behandling av influensa och Covid-19 vg se separat avsnitt.

För övriga virus inklusive RS-virus finns ingen kausal behandling.

TBC samt pneumoni hos gravt immunsupprimerad är specialistfall.

Fördjupning

Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016. https://infektion.net/vardprogram/pneumoni/

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om RS virusinfektion. 2017.

FHM om pneumokockvaccin:

Nationellt vårdprogram covid19 | Infektion.net

Aktuella Mediciner

Penicillin, pcV: T Kåvepenin. Fenoximetylpenicillin, Tikacillin, Avopenin

Amoxicillin: Amoxicillin, Amimox, Imacillin

Doxycyklin: T Doxyferm, Doxycyklin

Erytromycin: K/Oral susp/Ery-Max, Abboticin

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: