Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.

ICD-10: J18

Vg se avsnittet Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar.

Definition

Infektiös process i lungparenkymet. Infektion som fortsatt kan vara allvarlig hos ffa äldre!

Orsaker

Pneumokocker vanligast vid samhällsförvärvad pneumoni följt av Hemofilus influenzae, mykoplasma. Luftvägsvirus, ett flertal. Influensa. Hos äldre eller patienter med komorbiditet kan även RS (Respiratory Syncytial) virus orsaka svår luftvägsinfektion/pneumoni. Ibland initial viros (tex influensa) med senare bakteriell pålagring.

Utlandsvistelse kan tala för resistenta pneumokocker, legionella. Epidemiologi kan tala för mykoplasma, influensa, RS.

Svamp eller parasiter framförallt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Predisponerande faktorer: Sängläge, undernäring, sväljsvårigheter. Komorbiditet som astma, KOL, mfl lungsjukdomar, hjärtsvikt, autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar på grund av svår sjukdom eller immunsupprimerande behandling.

Symtom

Ofta sparsamma hos äldre. Takypné, dyspné, andningskorrelerade smärtor. Hosta, ev produktiv. Trötthet. Förvirring. Feber, notera dock att äldre kan vara feberfria/subfebrila trots utbredd pneumoni. Snabbt insjuknande indikerar ofta pneumokockpneumoni.

Differentialdiagnoser

Akut bronkit eller exacerbation av kronisk bronit/KOL, astma. TB. Lungemboli. Hjärtsvikt. Lungcancer.

Utredning

Anamnes. Bakomliggande sjukdomar, immunsupprimerande behandling, sväljningssvårigheter, aspiration? Utlandsvistelse, epidemiologi. TBC? Atypisk pneumoni?
Kliniskt status inklusive mätning av vitalparametrar (feber, blodtryck, andningsfrekvens, perifer syrgassaturation), lungauskultation.

Prover CRP, blodstatus, kreatinin, elektrolyter. Odling nasofarynx, sputum, urin i öppenvård. Överväg lungröntgen. Pneumokock- eller legionella-antigen kan tas i urin. Vid misstanke om influensa eller RS-virus finns snabbtester på nasofarynxaspirat.

Som komplement till den kliniska utvärderingen kan man göra en utvärdering av allvarlighetsgrad med CRB-65. Konfusion, Andninsfrekvens >= 30 /min, Blodtryck systoliskt < 90 mm Hg eller diastoliskt <= 60 och ålder >= 65 år. Varje markör ger 1 poäng. Hembehandling är lämplig vid 0 poäng, vid 1 poäng överväg sjukhusbehandling och som regel sjukhusbehandling om över 2 poäng.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockvaccin rekommenderas till personer som är > 65 år gamla samt de som har kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk leversjukdom, tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, rökare, svetsare, alkohol/narkotikaberoende, likvorrée, nedsatt immunförsvar pga sjukdom (ex. stamscellstransplantation eller lungcancer) eller läkemedelsbehandling (ex. TNF-alfa-hämmare eller cytostatika), cochleaimplantat, cystisk fibros samt patienter som saknar mjälte. Revaccination en gång rekommenderas till splenektomerade och kan övervägas till övriga i gruppen med mycket hög risk efter 5 år. Vaccinet ger ett 50% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom hos riskgrupperna.

Behandling

Förstahandsval är PcV 1g x 3 i 7 dagar. Om misstanke på pneumokocker med nedsatt känslighet (utlandsvistelse) ge amoxicillin 1g x 3. Om misstanke på Hemofilus influenzae tex vid KOL ge amoxicillin 750 mg x 3. Misstanke om atypisk genes eller allergi mot pcV ge erytromycin 500 mg – 1 g x 2, alternativt Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn följt av 100 mg x 1.

För behandling av influensa vg se separat avsnitt.

För övriga virus inklusiva RS-virus finns ingen kausal behandling.

TBC samt pneumoni hos gravt immunsupprimerad är specialistfall.

Fördjupning

Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016. https://infektion.net/vardprogram/pneumoni/

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om RS virusinfektion. 2017.

FHM om pneumokockvaccin:

 

 

Aktuella Mediciner

Penicillin, pcV: T Kåvepenin. Fenoximetylpenicillin, Tikacillin, Avopenin

Amoxicillin: Amoxicillin, Amimox, Imacillin

Doxycyklin: T Doxyferm, Doxycyklin

Erytromycin: K/Oral susp/Ery-Max, Abboticin

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis