Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.

ICD-10: J18

Definition

Infektiös process i lungparenkymet.

Orsaker

Bakterier, virus, svamp eller parasiter. Allmän nedsättning av infektionsförvaret. Sängläge, hjärtsvikt, undernäring är starkt bidragande orsaker. Ofta initial viros (influensa) med senare bakteriell pålagring. Sjukdomar som astma, KOL och kollagenoser med lungengagemang predisponerar för pneumoni, liksom nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis leukemi eller immunsupprimerande behandling (t ex kortison).

Symtom

Ofta sparsamma hos äldre. Takypne eller andningskorrelerade smärtor. Hosta. Snabbt insjuknande indikerar ofta pneumokockpneumoni. Hypotension. Ofta feberfria/subfebrila trots utbredd pneumoni.

Utredning

Anamnes. Bakomliggande sjukdomar? Immunsupprimerande behandling? Sväljningssvårigheter, Aspiration? Spridning av urinvägspatogener? TBC? Atypisk pneumoni? Kliniskt status och labstatus (CRP) ofta svårvärderade. Om möjligt POX-mätning. Eventuellt sputum- blododling, urinodling och lungröntgen.

Behandling

Förstahandsval är PcV i 3-dos under 7 dagar (ofta pneumokocker, hemofilus influenzae). Alternativt erytromycin eller doxycyklin. Allmänpåverkad pat intravenös antibiotika initialt ev resistensbesämning och klinik styr det fortsatta preparatvalet.

TBC samt pneumoni hos gravt immunsupprimerad är specialistfall. Pneumokockvaccination rekommenderas till alla som fyllt 65 år eller har hjärtlungsjukdom. Alltid till personer utan mjälte.

En kombination av minst två av följande fordrar sjukhusvård, ev intensivvård: Hög andningsfrekvens (>30), hypotoni (<90), konfusion, ålder> 65 år.

Aktuella mediciner

Doxycyklin: T Doxyferm. 

Erytromycin: K/Oral susp/ Ery-Max.

Penicillin: Oral susp/T Kåvepenin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!