Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
Annons:

Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.


Definition

Inflammation i lungparenkym.

Orsaker

Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae är vanligast hos äldre och barn. Mykoplasma pneumoniae (se detta avsnitt) hos unga vuxna. Pneumokocker står för stor andel av de allvarliga pneumonierna. (Chlamydia psittaci, samt Chlamydia pneumoniae (TWAR) (se detta avsnitt)) är mycket ovanligt. Legionella pneumophila är ovanlig men sannolikt underdignostiserat. Vid recidiv: Tänk på astma, KOL, tumör, främmande kropp, empyem, immundefekt, cystisk fibros, ciliär dysfunktion, trakeoesofageal fistel, tbc.

Symtom

Feber, hosta, dyspne, lateral andningsrelaterad bröstsmärta, takykardi och takypne. Uttalad trötthet. Sjukdomskänsla.

Äldre: Ofta sparsamma symtom med ibland endast nedsatt allmäntillstånd.

Barn: Svängande feber och påverkat allmäntillstånd.

Små barn: Ofta föregånget av en luftvägsinfektion under några dagar. Sedan snabbt påkommen hög feber. Ibland torrhosta, frossa och snabb andning. Ibland buksmärtor vid lågt sittande infektion.

Status

Allmänpåverkad. Takypne (> 20/min. betr. vuxna, > 40/min. betr. barn > 1 år, > 50/min. betr. barn < 1 år), takykardi (> 120/min.). Unilateralt/fokalt rassel el. krepitationer och/eller nedsatt andningsljud; dock är auskultationsfynd osäkra för diagnos. Ev. dämpning vid perkussion. CRP är ökat vid bl.a. pneumokockpneumoni (> 50 mg/l), men kan vara normalt vid Mykoplasma (liksom tidigt i förloppet vid pneumoni). C. pneumoniae ger ofta en mild ”atypisk” pneumoni med måttlig feber, faryngit och laryngit, långdragen hackhosta och stor trötthet i efterförloppet.

Differentialdiagnos

Bronkit (hosta, väsentligen opåverkad pat. Med eller utan feber och med eller utan slemupphostningar – ofta färgade, CRP < 20, ev. bilat krepitationer/rassel).

Utredning

Anamnes: Snabbt insjuknande talar för pneumoni. Epidemiologi? Utlandsresa? Bakomliggande sjukdomar? Rökning? Fågelkontakt? CRP. Lungröntgen behöver inte utföras vid typisk bild. Görs vid recidiverande pneumonier liksom vid långdragna förlopp. C. pneumoniae, legionella och mycoplasma diagnostiseras via PCR.

Behandling

Vuxna: Vid misstänkt pneumokockpneumoni ges PcV 1 g x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi eller terapisvikt doxycyklin 200mg x 1 i 1-3  dagar, sedan 100mg x 1 totalt 7 dagars beh. Vid utebliven effekt bör rtg och diagnostik göras. Kontroll med rtg efter 6 veckor bör övervägas men skall göras om rökare, äldre pat och oklart förlopp. Vid kvarstående symtom rtg. lungor. Högre/snabbare kontrollbehov hos rökare och äldre. Recidiverande pneumoni föranleder röntgen (tumor?) liksom spirometri (astma? – KOL?).

Vid Mykoplasma eller Chlamydia ges doxycyklin 100 mg 2×1 i 1-3 dagar  – sedan 100mg x1 totalt 7 dagars beh  alt. klaritrmycin eller azitromycin.

Förebyggande vaccination mot pneumokocker finns. Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn men rekommenderas också till personer med hög risk. Hög risk: splenektomerade, likvorläckage, personer med nedsatt immunförsvar. Två typer vaccin finns: konjugatvaccin (PCV10, 13, 15 eller 20) ges till barn och vuxna. Polysaccaridvaccin (PPV23) kan ges from 2 år.

Barn: Vid pneumoni ges till

– barn < ca 5 år PcV mixt 25 mg/kg x 3 i 7-10 dagar eller amoxicillin oral susp. 20 mg/kg x 3 i 3-5 dagar. – barn > 40 kg: tabl. PcV 1 g x 3 i 7 dagar.

Vid pc-allergi eller infektion med Mykoplasma eller Chlamydia ges till

– barn < 35 kg mixt erytromycin 20 mg/kg x 2 i 7 dagar. – barn > 35 kg tabl. erytromycin 500 g x 4 i 7 dagar.

Aktuella Mediciner

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Klaritromycin: Tablett Klaritromycin, Klacid

Klindamycin: Kapsel Clindamycin, Dalacin /Oral susp Dalacin

PcV: Tablett Fenoximetylpenicillin/ Oral susp Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Fördjupning

infektion.net Nationellt vårdprogram

lakemedelsverket.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: