Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.

ICD-10: J18

Definition

Inflammation i lungparenkym. Vid bakteriell genes i praktiken engagerande även bronker och pleura.

Orsaker

Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae är vanligast. Mykoplasma (se detta avsnitt), Pneumokocker står för stor andel av de allvarliga pneumonierna (svetsare överrepresenterade). Chlamydia psittaci, samt Chlamydia pneumoniae (TWAR) (se detta avsnitt). Legionella är ovanlig. Vid recidiv: Tänk på astma, KOL, tumör, främmande kropp, immundefekt, cystisk fibros, ciliär dysfunktion, trakeoesofageal fistel, tbc.

Symtom

Feber, hosta, dyspne, lateral andningsrelaterad bröstsmärta, takykardi och takypne. Stark trötthet. Sjukdomskänsla.

Äldre: Ofta sparsamma symtom med ibland endast nedsatt allmäntillstånd.

Barn: Svängande feber och påverkat allmäntillstånd.

Små barn: Ofta föregånget av en luftvägsinfektion under några dagar. Sedan snabbt påkommen hög feber. Ibland torrhosta, frossa och snabb andning. Ibland buksmärtor vid lågt sittande infektion.

Status

Allmänpåverkad. Takypne (> 20/min. betr. vuxna, > 40/min. betr. barn
> 1 år, > 50/min. betr. barn < 1 år), takykardi (> 120/min.). Unilateralt/fokalt rassel el. krepitationer och/eller nedsatt andningsljud; dock är auskultationsfynd osäkra för diagnos. Ev. dämpning vid perkussion. CRP är ökat vid bl.a. pneumokockpneumoni (> 50 mg/l), men kan vara normalt vid Mykoplasma (liksom tidigt i förloppet vid pneumoni). Chlamydia pneumoniae ger ofta en mild ”atypisk” pneumoni med måttlig feber, faryngit och laryngit, långdragen hackhosta och stor trötthet i efterförloppet.

Differentialdiagnos

Bronkit (hosta, väsentligen opåverkad pat. med eller utan feber och med eller utan slemupphostningar – ofta färgade, CRP < 20, ev. bilat krepitationer/rassel).

Utredning

Anamnes: Snabbt insjuknande talar för pneumoni. Epidemiologi? Utlandsresa? Bakomliggande sjukdomar? Fågelkontakt? CRP. Lungröntgen behöver inte utföras vid typisk bild. Görs vid recidiverande pneumonier liksom vid långdragna förlopp. Chlamydia pneumoniae diagnostiseras snabbast via PCR (Polymerase Chain Reaction – en metod för identifiering av DNA från bakterien). Akut- och konvalescentsera visar höjd IgM 2 veckor efter insjuknandet (vid primär-infektion) resp. höjt IgG något senare vid reinfektion. Ev. utredning avseende mykoplasma – se detta avsnitt.

Behandling

Vuxna: Vid misstänkt pneumokockpneumoni ges PcV 1 g x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi eller terapisvikt doxycyklin 0,2x1xIII, sedan 0,1x1xIV alt erytromycin 250 mg 2x2xVII. Vid utebliven effekt ges amoxicillin-klavulansyra eller en kinolon. Kontroll efter cirka 6 veckor. Vid kvarstående symtom rtg. lungor. Högre/snabbare kontrollbehov hos rökare och äldre. Recidiverande pneumoni föranleder röntgen (tumor?) liksom spirometri (astma? – KOL?).

Vid Mykoplasma eller Chlamydia ges doxycyklin 0,1 g 2x1xI – sedan 0,1 g 1x1xVI alt. erytrocyklin 250 mg 2x2xVII.

Förebyggande vaccination mot pneumokocker finns. En vaccination räcker om inte högriskgrupp – splenektomerad el. immunosuppprimerad. Dessa grupper rekommenderas boosterdos pneumokockvaccin efter 5 år. Särskilt viktigt till äldre (65 +), till pat. med hjärt-kärlsjukdom.

Barn: Vid pneumoni ges till

– barn < ca 5 år PcV mixt 25 mg/kg x 3 i 7 dagar eller amoxicillin oral susp.
20 mg/kg x 3 i 7 dagar.

– barn > 40 kg: tabl. PcV 1 g x 3 i 7 dagar.

Vid pc-allergi eller infektion med Mykoplasma eller Chlamydia ges till

– barn < 35 kg mixt erytromycin 20 mg/kg x 2 i 7 dagar.

– barn > 35 kg tabl. erytromycin 0,5 g x 4 i 7 dagar.

Fördjupning

Svenska Infektionsläkares förenings vårdprogram

Läkemedelsverket – Sjukhusförvärvad pneumoni

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin-klavulansyra: Oral susp./T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp. Vibranord.

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max.

Kinolon: T Ciprofloxacin.

PcV: Oral susp./T Kåvepenin.

Vaccin mot pneumokocker: Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar13.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis