Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Chlamydia pneumoniae, TWAR
Annons:

Chlamydia pneumoniae, TWAR


Orsak

Infektion med Chlamydia pneumoniae (synonym beteckning Chlamydophila pneumoniae) via dropp- eller kontaktsmitta. Gramnegativ intracellulär bakterie. TWAR är alternativt begrepp (från namnen på de två första isolaten av bakterien). TWAR var troligen inte orsaken till dödsfallen som drabbade orienteringssporten i början av 90-talet – vilket man länge misstänkte. Infektion med C pneumoniae är mycket ovanligt i Sverige.

Symtom

Allt ifrån asymtomatisk till svår infektion men generellt snällt förlopp med spontanläkning. Vanligt förekommande i övre luftvägar ffa hos barn. Inkubationstid cirka 3 veckor. Initialt virosliknande symtom. Typiskt är att en ungdom eller yngre vuxen söker för ”förkylning” som inte går över eller som ständigt återkommer. Varierande bild med halsont, slem i övre luftvägar med ideliga harklingar, långvarig hosta med slem, lockkänsla i öron, tryck över bröstet [är typiskt], lättare pneumoni, huvudvärk, yrsel, muskel-/ledvärk, hög puls vid ansträngning, trötthet med åtföljande depressiv/irritabel bild. Kan utlösa period av latent astma samt exacerbation av KOL. Ovisst om bakterien kan orsaka kronisk astma. Komplikationer i form av myokardit och encefalit förekommer men är ovanligt. Långdragna förlopp förekommer.

Status

Kliniskt knappast avvikande från virusinfektion mer än att förloppet kan vara mycket långdraget. Ibland lättare obstruktivitet.

Differentialdiagnos

Mykoplasmapneumoni (kliniska bilden likartad, diagnos via PCR). Ornitos. Kroniskt trötthetssyndrom. Utmattningssyndrom.

Utredning

Kliniken är svår/omöjlig när det gäller att särskilja från andra luftvägsinfektioner. Påvisande av C. pneumoniae via PCR-teknik (luftvägssekret eller direkt cellavskrap från svalg- eller nässlemhinna) första hands metod. Serologi finns, dock sent antikroppssvar efter ca 6–8 veckor, bör aldrig användas för akut sjukdom. Mycket vanligt att barn < 5 år inte utvecklar antikroppar mot bakterien. SR, CRP, LPK är ofta inte påverkade alls eller med endast måttlig stegring där SR höjs mer än CRP.

Behandling

Flertalet akuta infektioner kräver inte behandling. Långdragna förlopp (> 6 veckor) kan efter diagnostik behandlas i första hand med Azitromycin 500 mg 1×1 i 5-7 dagar alternativt Doxycyklin 100 mg 2×1 dag 1 därefter 100 mg 1×1 i 8 dagar (alt annan makrolid).

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Azitromycin: T. Azitromycin, Azitromax /Oral susp Azitromax

Doxycyklin: T. Doxycyklin, Doxyferm / Oral Susp. Vibranord

Erytromycin: T. Abboticin / Oral susp Ery-Max

Klaritromycin: T. Klaritromycin, Klacid

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

cdc.gov

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: