Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.

ICD-10: J16.0

Orsak

Infektion med Chlamydia pneumoniae (synonym beteckning Chlamydophila pneumoniae) via dropp- eller kontaktsmitta. Gramnegativ intracellulär bakterie. TWAR är alternativt begrepp (från namnen på de två första isolaten av bakterien). TWAR var troligen inte orsaken till dödsfallen som drabbade orienteringssporten i början av 90-talet – vilket man länge misstänkte.

Symtom

Allt ifrån asymtomatisk till svår infektion men generellt snällt förlopp med spontanläkning. Vanligt förekommande i övre luftvägar ffa hos barn. Inkubationstid cirka 3 veckor. Initialt virosliknande symtom. Typiskt är att en ungdom eller yngre vuxen söker för ”förkylning” som inte går över eller som ständigt återkommer. Varierande bild med halsont, slem i övre luftvägar med ideliga harklingar, långvarig hosta med slem, lockkänsla i öron, tryck över bröstet [är typiskt], lättare pneumoni, huvudvärk, yrsel, muskel-/ledvärk, hög puls vid ansträngning, trötthet med åtföljande depressiv/irritabel bild. Kan utlösa period av latent astma samt exacerbation av KOL. Ovisst om bakterien kan orsaka kronisk astma. Komplikationer i form av myokardit och encefalit förekommer men är ovanligt. Långdragna förlopp förekommer.

Status

Kliniskt knappast avvikande från virusinfektion mer än att förloppet kan vara mycket långdraget. Ibland lättare obstruktivitet.

Differentialdiagnos

Mykoplasmapneumoni (kliniska bilden likartad, diagnos via PCR). Ornitos. Kroniskt trötthetssyndrom. Utmattningssyndrom.

Utredning

Kliniken är svår/omöjlig när det gäller att särskilja från andra luftvägsinfektioner. Påvisande av C. pneumoniae via PCR-teknik (luftvägssekret eller direkt cellavskrap från svalg- eller nässlemhinna) första hands metod. Serologi finns, dock sent antikroppssvar efter ca 6–8 veckor, bör aldrig användas för akut sjukdom. Mycket vanligt att barn < 5 år inte utvecklar antikroppar mot bakterien. SR, CRP, LPK är ofta inte påverkade alls eller med endast måttlig stegring där SR höjs mer än CRP.

Behandling

Flertalet akuta infektioner kräver inte behandling. Långdragna förlopp (> 6 veckor) kan efter diagnostik behandlas i första hand med Azitromycin 500 mg 1×1 i 5-7 dagar alternativt Doxycyklin 100 mg 2×1 dag 1 därefter 100 mg 1×1 i 8 dagar (alt annan makrolid).

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax /Oral susp Azitromax

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral Susp. Vibranord

Erytromycin: Tablett Abboticin / Oral susp Ery-Max

Klaritromycin: Tablett Klaritromycin, Klacid

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

cdc.gov

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis