NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.

ICD-10: J16.0

Orsak

Infektion med Chlamydia pneumoniae (synonym beteckning Chlamydophila pneumoniae) via dropp- eller kontaktsmitta. Gramnegativ intracellulär bakterie. TWAR är alternativt begrepp (från namnen på de två första isolaten av bakterien). TWAR var troligen inte orsaken till dödsfallen som drabbade orienteringssporten i början av 90-talet – vilket man länge misstänkt.

Symtom

Allt ifrån asymtomatisk till svår infektion men generellt snällt förlopp med spontanläkning. Vanligt förekommande i övre luftvägar ffa hos barn. Inkubationstid cirka 3 veckor. Initialt virosliknande symtom. Uppträder på alla nivåer i luftvägar. Typiskt är att en ungdom eller yngre vuxen söker för ”förkylning” som inte går över eller som ständigt återkommer. Varierande bild med halsont, slem i övre luftvägar med ideliga harklingar, långvarig hosta med slem, lockkänsla i öron, tryck över bröstet [är typiskt], lättare pneumoni, huvudvärk, yrsel, muskel-/ledvärk, hög puls vid ansträngning, trötthet med åtföljande depressiv/irritabel bild. Kan utlösa period av latent astma samt exacerbation av KOL. Ovisst om bakterien kan orsaka kronisk astma. Komplikationer i form av myokardit och encefalit förekommer men är ovanligt. Långdragna förlopp förekommer.

Status

Kliniskt knappast avvikande från virusinfektion mer än att förloppet kan vara mycket långdraget. Ibland lättare obstruktivitet.

Differentialdiagnos

Mykoplasmapneumoni (kliniska bilden likartad-diagnos via PCR-metodik). Ornitos. Kroniskt trötthetssyndrom. Utmattningssyndrom.

Utredning

Kliniken är svår/omöjlig när det gäller att särskilja från andra luftvägsinfektioner. Påvisande av Chlamydia pneumoniae via PCR-teknik (luftvägssekret eller direkt cellavskrap från svalg- eller nässlemhinna) första hands metod. Serologi med förekomst av IgM indikerande aktuell infektion – uppträder dock bara vid första insjuknandet med chlamydia pneumoniae- eller höga alternativt fyrfaldig höjning av IgG; dock sent antikroppssvar efter ca 6–8 veckor. I praktiken fungerar dock proverna ofta dåligt där samtliga kan vara falskt negativa. Mycket vanligt att barn < 5 år inte utvecklar antikroppar mot bakterien. Odling tidskrävande och görs ej rutinmässigt. SR, CRP, LPK är ofta inte påverkade alls eller med endast måttlig stegring där SR höjs mer än CRP.

Behandling

Flertalet akuta infektioner kräver inte behandling. Långdragna förlopp (> 6 veckor) kan efter diagnostik behandlas i första hand med Azitromycin  500 mg 1×1 i 5-7 dagar alternativt Doxycyklin 100 mg 2x1xI därefter 100 mg 1x1xVI. (Erytromycin och tetracyklin är alternativ)

Fördjupning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/chlamydia-pneumoniae-infektion/

Centers for disease control and preention, CDC. https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/cpneumoniae/hcp/index.html

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Azitromycin: Oral susp./T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxycyklin. Susp. Vibranord.

Erytromycin: Oral susp./K Ery-Max.

Klaritromycin: Oral susp./T Klacid.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer