Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ornithos. Papegojsjuka.

ICD-10: A 70.9.

Orsak

Intracellulärt växande bakterien Chlamydia Psittaci. Vanlig hos fåglar såväl vilda som burfåglar. Sprids till människa främst via fågelavföring via fågelbord, rengöring av takrännor etc. Smittöverföring mellan människor ovanligt.

Symtom

Influensaliknande bild med muskel- och huvudvärk, frossa, allmänpåverkan. Inte sällan pneumoni med diskreta luftvägssymtom. Ibland hjärnhinneinflammation resp. leverpåverkan. Inkubationstid 1–2 veckor.

Utredning

Fåglar i hemmet? Kontakt med vilda fåglar? Serologi; såväl akut- som konvalescenssera – långsamt antikroppssvar. PCR-prov från bakre svalgväggen. Rtg lungor. Ev. förhöjda levervärden.

Behandling

Tetracyklin alt. erytromycin. Pc har ingen effekt. Anmälningspliktig sjukdom. www.sminet.se

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: K/Mixt Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm. Oral susp. Vibranord.

 

För dig som patient
Läs mer om Ornithos. Papegojsjuka. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer