Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Ornithos, papegojsjuka, psittakos
Annons:

Ornithos, papegojsjuka, psittakos


Orsak

Intracellulärt växande bakterien Chlamydia Psittaci. Vanlig hos fåglar såväl vilda som burfåglar. Sprids till människa främst via fågelavföring via fågelbord, rengöring av takrännor etc. Smittöverföring mellan människor ovanligt.

Symtom

Influensaliknande bild med muskel- och huvudvärk, frossa, allmänpåverkan. Inte sällan pneumoni med diskreta luftvägssymtom. Ibland hjärnhinneinflammation resp. leverpåverkan. Inkubationstid 1–2 veckor.

Utredning

Fåglar i hemmet? Kontakt med vilda fåglar? Serologi; såväl akut- som konvalescens sera – långsamt antikroppssvar. PCR-prov från bakre svalgväggen. Rtg lungor. Ev. förhöjda levervärden.

Behandling

Tetracyklin, moxifloxacin, klaritrmycin eller azitromycin . Pc har ingen effekt. Anmälningspliktig sjukdom, sminet.se

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm/ Oral susp Vibranord.

Moxifloxacin: Tablett Moxifloxacin, Avelox, Rivomoxi

Klaritromycin: Tablett Klaritromycin, Klaicd

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

lakartidningen.se

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: