Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Mycoplasmapneumoni

ICD-10: J15.7

Orsak

Mykoplasma pneumoniae; bakterie utan cellvägg.

Symtom

Inkubationstid 2–3 veckor. Initialt influensaliknande symtom med faryngit. Torrhosta, måttlig feber, huvudvärk. Ofta liknande symtom i omgivningen.

Under 1–2 veckor successivt ökande symtom (till skillnad från pneumokock-pneumoni som är snabbt isättande). Drabbar alla åldrar. Generellt milt förlopp med spontanläkning. Svår sjukdomsbild förekommer med polyartrit och nervpåverkan, inklusive perifer neuropati, myokardit, erytema nodusum, hemolytisk anemi och meningoencephalit.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kliniska bilden likartad.

Utredning

Anamnes. Auskultation och ev. lungröntgen. Påvisas via PCR-metodik med prov från bakre svalgväggen alt sekret. SR lätt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi positivt endast i ca hälften av fallen; IgM-topp 2–4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer (den vanliga sänkan (SR) ställs i kylskåp +4°C, är positiv vid utvecklande av precipitat) påvisas i ca 50 % av fallen. Positivt utfall är i sig inte ett bevis för mykoplasma. Används inte längre.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Vid allmänpåverkan/långdragna förlopp behandlas med tetracyklin (ej under 8 år) eller erytromycin (doxycyklin 0,1g 2x1xI – sedan 0,1g 1x1xVI, erytromycin 250 mg 2x2xVII).

Bronkiter förorsakade av mykoplasma skall inte behandlas med antibiotika.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Centers for disease control and preention, CDC. https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/hcp/disease-specifics.html

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: K/oral susp. Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm. Oral susp. Vibranord.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta