Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Mycoplasmapneumoni

ICD-10: J18.-P

Orsak

Mykoplasma pneumoniae; bakterie utan cellvägg.

Symtom

Inkubationstid 2-3 veckor. Initialt influensaliknande symtom med faryngit. Torrhosta, måttlig feber, huvudvärk. Ofta liknande symtom i omgivningen.

Under 1-2 veckor successivt ökande symtom (till skillnad från pneumokockpneumoni). Drabbar alla åldrar. Generellt milt förlopp med spontanläkning. Svår sjukdomsbild förekommer med polyartrit och nervpåverkan, inklusive perifer neuropati och meningoencephalit.

Differentialdiagnos: Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kliniska bilden likartad.

Utredning

Anamnes. Auskultation och ev lungröntgen. Påvisas via PCR- metodik. SR kan vara endast lätt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi positivt endast i 30-40% av fallen; IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer (den vanliga sänkan (SR) ställs i kylskåp +4°C, är positiv vid utvecklande av precipitat) påvisas i ca 50% av fallen. Positivt utfall är i sig inte ett bevis för mykoplasma.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Vid allmänpåverkan/långdragna förlopp behandlas med tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin (doxycyklin 0,1g 2x1xI- sedan 0,1g 1x1xVI, erytrocyklin 250 mg 2x2xVII).

Bronkiter förorsakade av mykoplasma skall inte behandlas med antibiotika.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Erytromycin: K/ oral susp Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!