Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Mycoplasmapneumoni
Annons:

Mycoplasmapneumoni


Orsak

Mykoplasma pneumoniae; bakterie utan cellvägg.

Symtom

Inkubationstid 2–3 veckor. Initialt influensaliknande symtom med faryngit, torrhosta, måttlig feber, huvudvärk. Ofta liknande symtom i omgivningen.

Under 1–2 veckor successivt ökande symtom (till skillnad från pneumokock-pneumoni som är snabbt insättande). Drabbar alla åldrar. Generellt milt förlopp med spontanläkning. Svår sjukdomsbild förekommer med polyartrit och nervpåverkan, inklusive perifer neuropati, myokardit, erytema nodusum, hemolytisk anemi och meningoencephalit.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kliniska bilden likartad. Viral infektion. Annan bakteriell pneumoni.

Utredning

Anamnes. Auskultation och ev. lungröntgen. Påvisas via PCR-metodik med prov från bakre svalgväggen alt NPH-prov. SR lätt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi är ej indicerat som akut diagnostik.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Vid sjukhusinläggning eller långvarig feber rekommenderas beh med tetracyklin (doxycyklin100mg 1×2 i 5 dagar) (ej under 8 år) eller azitromycin 500 mg 1×1 i 5-7 dagar alt klaritromycin 250mg 1×2 i 5-7 dagar.

Bronkiter förorsakade av mykoplasma skall inte behandlas med antibiotika.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Centers for disease control and preention, CDC. Länk

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Klartromycin: Tablett Claritomycin, Klacid

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax

Fördjupning

lakemdelsverket.se

cdc.gov

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: