Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mycoplasmapneumoni.

ICD-10: J15.7

Orsak

Mykoplasma pneumoniae; bakterie utan cellvägg.

Symtom

Inkubationstid 2–3 veckor. Initialt influensaliknande symtom med faryngit, torrhosta, måttlig feber, huvudvärk. Ofta liknande symtom i omgivningen.

Under 1–2 veckor successivt ökande symtom (till skillnad från pneumokock-pneumoni som är snabbt insättande). Drabbar alla åldrar. Generellt milt förlopp med spontanläkning. Svår sjukdomsbild förekommer med polyartrit och nervpåverkan, inklusive perifer neuropati, myokardit, erytema nodusum, hemolytisk anemi och meningoencephalit.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kliniska bilden likartad. Viral infektion. Annan bakteriell pneumoni.

Utredning

Anamnes. Auskultation och ev. lungröntgen. Påvisas via PCR-metodik med prov från bakre svalgväggen alt NPH-prov. SR lätt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi är ej indicerat som akut diagnostik.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Vid sjukhusinläggning eller långvarig feber rekommenderas beh med tetracyklin (doxycyklin100mg 1×2 i 5 dagar) (ej under 8 år) eller azitromycin 500 mg 1×1 i 5-7 dagar alt klaritromycin 250mg 1×2 i 5-7 dagar.

Bronkiter förorsakade av mykoplasma skall inte behandlas med antibiotika.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Centers for disease control and preention, CDC. Länk

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Klartromycin: Tablett Claritomycin, Klacid

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax

Fördjupning

lakemdelsverket.se

cdc.gov

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis