Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Influensa.

ICD-10: J10 (identifierat influensavirus) , J11 (ej identifierat virus)

Orsak

Influensavirus A, B eller C. Droppsmitta eller direktkontakt.

Symtom

Inkubationstid 1–4 dagar. Akut insjuknande med hög feber och uttalad sjukdomskänsla, frysningar, muskelvärk, huvudvärk. Ofta torr hosta efter något dygn. Feber + hosta har högst predektivt värde. Duration 3–5 dagar med feber men sjukdomstid 7-10 dagar eller längre. I övrigt friska individer visar oftast en självbegränsad sjukdom. Barn < 2 år kan visa slöhet, ovilja att äta, irritabilitet. Barn 2–12 år kan visa feber, magsymtom och halsont. Ofta mindre allmänpåverkan än hos vuxna. Äldre kan ha okaraktäristisk sjukdomsbild med sjukdomskänsla och ibland desorientering. Inte ovanligt med sekundär bakteriell pålagring t.ex. pneumoni/bronkit/otit.

Differentialdiagnoser

Förkylning/ÖLI. Akut bronkit. Pneumoni (hosta, krepiterande rassel). Covid-19. Meningit (nackstelhet, kräkning, frånvaro av hosta och luftvägsbesvär). Allvarlig grupp A-streptokockinfektion (frånvaro av hosta och luftvägssymtom). Ehrlichios (”sommarfeber”, feber, huvudvärk, muskelvärk, Se avsnittet Fästingfeber i detta kapitel). Sorkfeber. Övriga infektioner som ger ”sommarfeber” med ledvärk m.m. – se avsnittet Sommarfeber. Denguefeber (influensaliknande bild efter utlandsvistelse i ffa Asien, Mellan- och Sydamerika, Afrikas centrala del).

Utredning

Klinisk bild. Påvisa virus – med PCR metod – på nasofarynxsekret (i början av säsong för identifiering samt vid inläggning på sjukhus). Stegrat CRP – kan vid kraftig influensa närma sig 100 mg/L.

Behandling

Symtomatisk: Vila, rikligt med dryck, febernedsättande (paracetamol). Vid komplikation med bakteriell infektion som pneumoni, otit ges PcV.

Vid typisk klinik, lokal pågående verifierad influensaepidemi och efter uteslutande av annan allvarlig infektion kan antiviral terapi med Tamiflu eller Relenza övervägas som då sätts in inom 48 – men helst inom 12 timmar efter sjukdomsdebut. Tamiflu sannolikt effektivast, kombinationsbehandling har sämre effekt. Preparaten har begränsad effekt – minskar sjukdomsdurationen med i genomsnitt en dag. Övervägs ffa till medicinska riskgrupper (se nedan) och till de med svår influensa med allvarliga och sjukhuskrävande symtom redan inom 48 timmar. Även när effekt av influensavaccinering inte hunnit uppnås (14 dagar efter vaccination). Se FASS för barn o. ungdomar. Kan ges såväl till vaccinerade som ovaccinerade.

Bättre effekt ju tidigare det sätts in – preparaten kan sättas in även efter 2 dygn till patienter med allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse eller till gravt immunsupprimerad patient.

Förebyggande: Influensavaccination rekommenderas ffa till personer över 65 år samt till medicinska riskgrupper: patienter med hjärt-lungsjukdomar – ffa hjärtsvikt resp nedsatt lungfunktion inkl astma. Även de med andra kroniska sjukdomar som instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor postpartum. Förebyggande behandling kan övervägas vid influensautbrott på t.ex. sjukhus/sjukhem.

Det tar 2 veckor att utveckla skydd efter vaccination. Ny vaccination krävs inför varje influensasäsong, förändrade stammar. Separat vaccin som ges förebyggande mot fågelinfluensa.

Profylax med oseltamivir eller zanamivir kan komplettera men ersätter inte vaccination. Kan övervägas till riskindivid och sättas in senast 48 timmar efter symtomdebt. Kan förkorta sjukdomsdurationen med 1–2 dygn.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida (workshops):

www.lakemedelsverket.se

www.folkhalsomyndigheten.se (influensarapport)

 

Aktuella Mediciner

Oseltamivir: K/Oral susp. Tamiflu.

Zanamivir: Inhal pulver Relenza.

Vaccin mot influensa.

För dig som patient
Läs mer om Influensa. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis