Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Influensa.


Orsak

Influensavirus A, B eller C varav endast influensa A och B orsakar svår sjukdom. Droppsmitta eller direktkontakt.

Symtom

Inkubationstid 1-4 dagar. Akut insjuknande med hög feber och uttalad sjukdomskänsla, frysningar, muskelvärk, huvudvärk. Ofta torr hosta efter något dygn. Duration 3-5 dagar med feber men sjukdomstid 7-10 dagar eller längre. I övrigt friska individer visar oftast en självbegränsad sjukdom. Barn < 2 år kan visa slöhet, ovilja att äta, irritabilitet. Barn 2–12 år kan visa feber, magsymtom och halsont. Ofta mindre allmänpåverkan än hos vuxna. Äldre kan ha okaraktäristisk sjukdomsbild med sjukdomskänsla, GI-symtom och ibland desorientering. Inte ovanligt med sekundär bakteriell pålagring t.ex. pneumoni/bronkit/otit.

Differentialdiagnoser

Förkylning/ÖLI. Akut bronkit. Pneumoni (hosta, krepiterande rassel). Covid-19. Meningit (nackstelhet, kräkning, frånvaro av hosta och luftvägsbesvär). Allvarlig grupp A-streptokockinfektion (frånvaro av hosta och luftvägssymtom). Ehrlichios, Se avsnittet Fästingfeber i detta kapitel). Sorkfeber (se Zoonoser, detta kapitel). Denguefeber (influensaliknande bild efter utlandsvistelse i ffa Asien, Mellan- och Sydamerika, Afrikas centrala del).

Utredning

Klinisk bild. Påvisa virus – med PCR metod – på nasofarynxsekret (i början av säsong för identifiering samt vid inläggning på sjukhus). Stegrat CRP – kan vid kraftig influensa närma sig 100 mg/L. Vid högt CRP med verifierad influensa, överväg sekundär pneumoni.

Behandling

Symtomatisk: Vila, rikligt med dryck, febernedsättande (paracetamol). Vid komplikation med bakteriell infektion som pneumoni, otit ges PcV.

Tamiflu (oseltamivir) 75mgx2 i 5 dagar eller Relenza (zanamivir) 2 inhalation x2 i 5 dagar rekommenderas vid starkt misstänkt eller verifierad influensa hos medicinsk riskgrupp (se nedan) och ges då inom 48 timmar från symtomdebut. Rekommenderas också vid allvarlig influensa (sjukdomsinläggning) och då oavsett duration av symtom.

Effekten av beh är ca 1 dags kortare sjukdomsduration, längre om tidigt insatt beh. Data indikerar också att beh kan reducera risk för svår influensa.

Profylax

Influensavaccination rekommenderas ffa till personer över 65 år samt till medicinska riskgrupper: patienter med hjärt-lungsjukdomar – ffa hjärtsvikt resp nedsatt lungfunktion inkl astma. Även de med andra kroniska sjukdomar som diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor postpartum.

Det tar 2 veckor att utveckla skydd efter vaccination. Ny vaccination krävs inför varje influensasäsong. En dos vaccin innehåller skydd mot säsongsvarianten av influensa A H3N2, influensa A H1N1 ”svininfluensa” samt 1-2 stammar influensa B.

Antiviral beh kan komplettera men ersätter inte vaccination. Tamiflu (oseltamivir) 75mgx1 i 10 dagar eller Relenza (zanamivir) 2 inhalation x 1 i 10 dagar kan övervägas till riskindivid som kommit i kontakt med verifierat / starkt misstänkt sjukdomsfall före symtomdebut eller vid utbrott på vårdavdelning/ äldreboende.

Fördjupning

lakemedelsverket.se

folkhalsomyndigheten.se (influensarapport)

Aktuella Mediciner

Oseltamivir: Kapsel Tamiflu /Oral susp Tamiflu.

Zanamivir: Inhal pulver Relenza.

Vaccin mot influensa.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: