Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Influensa.

ICD-10: J10 (identifierat influensavirus) , J11 (ej identifierat virus)

Orsak

Influensavirus A, B eller C varav endast influensa A och B orsakar svår sjukdom. Droppsmitta eller direktkontakt.

Symtom

Inkubationstid 1-4 dagar. Akut insjuknande med hög feber och uttalad sjukdomskänsla, frysningar, muskelvärk, huvudvärk. Ofta torr hosta efter något dygn. Duration 3-5 dagar med feber men sjukdomstid 7-10 dagar eller längre. I övrigt friska individer visar oftast en självbegränsad sjukdom. Barn < 2 år kan visa slöhet, ovilja att äta, irritabilitet. Barn 2–12 år kan visa feber, magsymtom och halsont. Ofta mindre allmänpåverkan än hos vuxna. Äldre kan ha okaraktäristisk sjukdomsbild med sjukdomskänsla, GI-symtom och ibland desorientering. Inte ovanligt med sekundär bakteriell pålagring t.ex. pneumoni/bronkit/otit.

Differentialdiagnoser

Förkylning/ÖLI. Akut bronkit. Pneumoni (hosta, krepiterande rassel). Covid-19. Meningit (nackstelhet, kräkning, frånvaro av hosta och luftvägsbesvär). Allvarlig grupp A-streptokockinfektion (frånvaro av hosta och luftvägssymtom). Ehrlichios, Se avsnittet Fästingfeber i detta kapitel). Sorkfeber (se Zoonoser, detta kapitel). Denguefeber (influensaliknande bild efter utlandsvistelse i ffa Asien, Mellan- och Sydamerika, Afrikas centrala del).

Utredning

Klinisk bild. Påvisa virus – med PCR metod – på nasofarynxsekret (i början av säsong för identifiering samt vid inläggning på sjukhus). Stegrat CRP – kan vid kraftig influensa närma sig 100 mg/L. Vid högt CRP med verifierad influensa, överväg sekundär pneumoni.

Behandling

Symtomatisk: Vila, rikligt med dryck, febernedsättande (paracetamol). Vid komplikation med bakteriell infektion som pneumoni, otit ges PcV.

Tamiflu (oseltamivir) 75mgx2 i 5 dagar eller Relenza (zanamivir) 2 inhalation x2 i 5 dagar rekommenderas vid starkt misstänkt eller verifierad influensa hos medicinsk riskgrupp (se nedan) och ges då inom 48 timmar från symtomdebut. Rekommenderas också vid allvarlig influensa (sjukdomsinläggning) och då oavsett duration av symtom.

Effekten av beh är ca 1 dags kortare sjukdomsduration, längre om tidigt insatt beh. Data indikerar också att beh kan reducera risk för svår influensa.

Profylax

Influensavaccination rekommenderas ffa till personer över 65 år samt till medicinska riskgrupper: patienter med hjärt-lungsjukdomar – ffa hjärtsvikt resp nedsatt lungfunktion inkl astma. Även de med andra kroniska sjukdomar som diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor postpartum.

Det tar 2 veckor att utveckla skydd efter vaccination. Ny vaccination krävs inför varje influensasäsong. En dos vaccin innehåller skydd mot säsongsvarianten av influensa A H3N2, influensa A H1N1 ”svininfluensa” samt 1-2 stammar influensa B.

Antiviral beh kan komplettera men ersätter inte vaccination. Tamiflu (oseltamivir) 75mgx1 i 10 dagar eller Relenza (zanamivir) 2 inhalation x 1 i 10 dagar kan övervägas till riskindivid som kommit i kontakt med verifierat / starkt misstänkt sjukdomsfall före symtomdebut eller vid utbrott på vårdavdelning/ äldreboende.

Fördjupning

lakemedelsverket.se

folkhalsomyndigheten.se (influensarapport)

Aktuella Mediciner

Oseltamivir: Kapsel Tamiflu /Oral susp Tamiflu.

Zanamivir: Inhal pulver Relenza.

Vaccin mot influensa.

För dig som patient
Läs mer om Influensa. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis