NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios(HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber.

ICD-10: A49.P (bakterieinfektion UNS) , A79.9

Definition

Infektion med Ehrlichiabakterien nu omdöpt till Anaplasma phagocytophilum resp. intracellulära bakterien Rickettsia.

Orsak

Ehrlichios: Anaplasma phagotytophilum (synonymEhrlichia phagocytophila ): I granulocyter intracellulärt växande gramnegativ bakterie. Smittar via fästingar, ibland samtidigt med borreliainfektion – eller TBE. Bakterien finns överallt där fästingar finns.

Rickettsios: Intracellulära bakterien Rickettsia (”fläckfeberrickettsia”) där Rickettsia helvetica är fästingöverförd och förekommer även i Sverige. Uppträder ibland samtidigt som borrelios. I övrigt finns flertalet andra former av rickettsioser inom fläckfebergruppen, dessa sprids förutom via fästing av löss, kvalster och råttloppa och är förekommande över hela övriga världen.

Symtom

Ehrlichios: Ofta symtomlös och självläkande. Ibland ”sommarförkylning”; feber, huvudvärk, illamående, frossa, nattliga svettningar. Ibland långdragen oklar feber och trötthet. I sällsynta fall engagemang av centrala nervsystemet med cerebrala skador, kramper och koma. Lunginfiltrat, njursvikt finns rapporterat. Inkubationstid 1–2 veckor med symtom under 2–3 veckor. Parallell infektion med borrelia ger allvarligare bild.

Rickettsia helvetica: Influensaliknande bild med feber, muskel- och huvudvärk, frysningar, trötthet. Ibland långdraget efterförlopp med muskelvärk och trötthet. ”Tache noir”, ett blårodnat sår, kan ibland ses på platsen för bettet. Oftast självläkande men meningit, perimyokardit och septikemi kan ses. Uppträder såväl isolerad som tillsammans med borreliabild.

Status

Ehrlichios: Ev. hudrodnad efter fästingbett. Ibland utbredd makulär hudrodnad. Rickettsia: Ibland finprickigt utslag, ”tache noir” vid bettet. Någon gång sepsis, hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation.

Differentialdiagnoser

Viros, borrelios, mononukleos, tularemi, malignitet. Tidigt förlopp vid TBE-infektion.

Utredning

Ehrlichios: Misstanke om sjukdom vid typisk klinik, särskilt vid exposition för fästingar och/eller erythema migrans som efter fästingbett. Trombocytopeni vanligast. Ofta leukopeni, stegrad CRP och SR samt förhöjda ASAT/ALAT/LD, hyponatremi förekommer. Diagnos kan ställas via indirekt immunofluorescens, serologi. Antikroppar kan påvisas efter 1 vecka. Nytt prov efter 1–2 vkr titer ökat x4 = positivt prov. (Utförs bl.a. vid Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping eller laboratoriemedicin Sahlgrensa universitetssjukhuset Göteborg).

Rickettsia: Trombocytopeni vanligast, ev. lätt förhöjda leverprov. Serologi, Folkhälsomyndigheten, konvalescentprov 4 vkr. Ev. PCR i likvor, skrap av bettsår.

Behandling

Ehrlichios: Doxycyklin (100 mg 2×1) i 2 veckor. Immunitet efter genomgången infektion i upp till två år. Vaccin finns inte. Rickettsia: Doxycyklin (100 mg 2×1 i 2 vkr).

Egenvård

Förebyggande gäller att undvika fästingbett. Tät klädsel. Granska hudkostymen efter vistelse i snårig terräng.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Tetracyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer