Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
 Rickettsiainfektion.

Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
 Rickettsiainfektion.

ICD-10: A49.P

Definition

Infektion med Ehrlichiabakterien, resp intracellulära bakterien Rickettsia.

Orsak

Bakterien Ehrlichia phagocytophila (synonym Anaplasma phagotytophilum): Smittar via fästingar, ibland samtidigt med borreliainfektion – eller TBE. Bakterien finns överallt där fästingar finns.

Intracellulära bakterien Rickettsia (” fläckfeberrickettsia”): Fästingöverförd (Rickettsia helvetica). Uppträder ibland samtidigt som borrelios. Via hund- eller kattloppor eller kvalster (Rickettsia felis). 

Symtom

Ehrlichios: Ofta symtomlös och självläkande. Ibland ”sommarförkylning”; feber, huvudvärk, illamående, frossa, nattliga svettningar. Ibland långdragen oklar feber och trötthet. I sällsynta fall engagemang av centrala nervsystemet med cerebrala skador, kramper och koma. Lunginfiltrat, njursvikt finns rapporterat. Inkubationstid 1-2 veckor med symtom under 2-3 veckor. Parallell infektion med borrelia ger allvarligare bild.

Rickettsia helvetica: Influensaliknande bild med feber, muskel- och huvudvärk, frysningar, trötthet. Ibland långdraget efterförlopp med muskelvärk och trötthet. Uppträder såväl isolerad som tillsammans med borreliabild.

Rickettsia felis: symtom som vid isolerad infektion av Rickettsia helvetica men ibland även lever- och lunginflammation.

Status

Ehrlichios: Ev hudrodnad efter fästingbett. Ibland utbredd makulär hudrodnad. Rickettsia: Ibland finprickigt utslag. Någon gång sepsis, hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation.

Differentialdiagnos: Viros, borrelios, mononukleos, tularemi, malignitet. Tidigt förlopp vid TBE- infektion.

Utredning

Ehrlichios: Misstanke om sjukdom vid typisk klinik, särskilt vid exposition för fästingar och/eller erythema migranserythem som efter fästingbett.

Lab: Trombocytopeni vanligast. Ofta leukopeni, stegrad CRP och SR samt förhöjda ASAT/ALAT. Diagnos kan ställas via serologi (utförs vid Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping). Positivt efter ca 1-2 veckors sjukdom, två prov med fyra veckors mellanrum.

Rickettsia: Trombocytopeni vanligast, ev lätt förhöjda leverprov. Serologi Folkhälsomyndigheten, konvalescentprov 4 vkr. PCR inte tillgängligt.

Behandling

Ehrlichios: Tetracyklin (100 mg 2×1) i 2 veckor. Immunitet efter genomgången infektion i upp till två år. Vaccin finns inte. Rickettsia: Tetracykliner (100 mg x2 i 10-14 dgr) eller kinolon.

Egenvård: Förebyggande gäller att undvika fästingbett. Tät klädsel. Granska hudkostymen efter vistelse i snårig terräng.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Tetracyklin: T Doxyferm. 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ