Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Fästingfeber, Ehrlichios, Anaplasmos, Rickettsios, Babesia, Neoehrlichia
Annons:

Fästingfeber, Ehrlichios, Anaplasmos, Rickettsios, Babesia, Neoehrlichia


Definition

Infektion med bakterie (eller protozo- babesia) efter bett av fästing.

Orsak

Anaplasmos: Infektionen human granulocytär anaplasmos (HGA) (ehrlichios) orsakas av Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia). I granulocyter intracellulärt växande gramnegativ bakterie. Smittar via fästingar, ibland samtidigt med borreliainfektion eller TBE. Bakterien finns överallt där fästingar finns.

Rickettsios: Intracellulära bakterien Rickettsia spp (”fläckfeberrickettsia”) där Rickettsia helvetica är fästingöverförd och även förekommer i Sverige. Uppträder ibland samtidigt som borrelia. I världen finns flertalet andra former av rickettsioser inom fläckfebergruppen, dessa sprids förutom via fästing av löss, kvalster och råttloppa.

Babesia: Babesios eller piroplasmos, ovanlig protozo. Sprids i Sverige ffa från hjortdjur via fästingar. Mycket ovanligt med smitta hos människa. Risk ffa hos immunsupprimerade och de som saknar mjälte.

Candidatus neoehrlichia mikurensis. En liten intracellulär bakterie som liknar Anaplasma. Finns enstaka fall rapporterade i världen och i Sverige. Ca 9% av fästingar i Sverige bär på smitta. Risk för sjukdom hos immunsupprimerade men även där mycket liten risk.

Symtom

Anaplasmos: Ofta symtomlös och självläkande. Ibland feber, huvudvärk, illamående, frossa, myalgi och nattliga svettningar. Ibland långdragen oklar feber och trötthet, som i första hand drabbar immunsupprimerade. I sällsynta fall engagemang av centrala nervsystemet med cerebrala skador, kramper och koma. Trombos/ tromboflebiter kan vara del i sjukdomen. Lunginfiltrat, njursvikt finns rapporterat. Inkubationstid 1–2 veckor med symtom under 2–3 veckor. Parallell infektion med borrelia ger allvarligare bild.

Rickettsia helvetica: Influensaliknande bild med feber, muskel- och huvudvärk, frysningar, trötthet. Ibland långdraget efterförlopp med muskelvärk och trötthet. Eschar, blåröd rodnad med svart krusta, kan ibland ses på platsen för bettet. Oftast självläkande men meningit, perimyokardit och septikemi kan ses. Uppträder såväl isolerad som tillsammans med borreliabild.

Babesia: Kan ge hög feber och hemolytisk anemi, malaria liknade symtom.

Neoehrlichia: Feber, led- muskelvärk, DVT.

Status

Anaplasmos: Ev. hudrodnad efter fästingbett. Ibland utbredd makulär hudrodnad. Rickettsia: Leta efter Eschar på huden. Någon gång sepsis, hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation.

Differentialdiagnoser

Viros, borrelios, mononukleos, tularemi, malignitet, systeminflammation. Tidigt förlopp vid TBE-infektion.

Utredning

Anaplasmos: Trombocytopeni vanligast. Ofta leukopeni, stegrad CRP och SR samt förhöjda ASAT/ALAT/LD, hyponatremi förekommer. Diagnos via serologi, positiv först 1-2 v efter insjuknade (görs hos tex Sahlgrenska sjukhuset Göteborg). Rickettsia: Trombocytopeni vanligast, ev. lätt förhöjda leverprov. Serologi, (görs hos Folkhälsomyndigheten), konvalescentprov 4 veckor efter. Finns även PCR i likvor och skrap från sår. Babesia: Dignos via blodutstryk och mikroskopi. Neoehrlichia: Diagnos med PCR på blod till (Sahlgrenska sjukhuset Göteborg).

Behandling

Anaplasmos: Doxycyklin (100 mg 2×1) i 10-14 dagar. Immunitet efter genomgången infektion i upp till två år. Vaccin finns inte. Rickettsia: Doxycyklin (100 mg 2×1) i 14 dagar. Babesia: Beh med Azitromycin 500 mg 1×1 i en dag sedan 250mg 1×1 i en dag alt Atovaquone (Wellvone) po 750 mg 1×2. Neoehrlichia: Beh Doxycyklin 100mg 1×2 i 14 dagar.

Egenvård

Förebyggande gäller att undvika fästingbett. Tät klädsel. Granska hudkostymen efter vistelse i snårig terräng.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Azitromycin: T Azitromycin/ Azitromax

Atovaquone: Oral sups Atovaqone/ Wellvone

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se anaplasma

folkhalsomyndigheten.se babesios

lakartidningen.se

lakartidningen.se neoehrlicia 2023

För bilder: wikipedia.org

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: