Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios(HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber.

ICD-10: A49.P (bakterieinfektion UNS) , A79.9

Definition

Infektion med Ehrlichiabakterien nu omdöpt till Anaplasma phagocytophilum resp. intracellulära bakterien Rickettsia.

Orsak

Ehrlichios: Anaplasma phagotytophilum (synonymEhrlichia phagocytophila ): I granulocyter intracellulärt växande gramnegativ bakterie. Smittar via fästingar, ibland samtidigt med borreliainfektion – eller TBE. Bakterien finns överallt där fästingar finns.

Rickettsios: Intracellulära bakterien Rickettsia (”fläckfeberrickettsia”) där Rickettsia helvetica är fästingöverförd och förekommer även i Sverige. Uppträder ibland samtidigt som borrelios. I övrigt finns flertalet andra former av rickettsioser inom fläckfebergruppen, dessa sprids förutom via fästing av löss, kvalster och råttloppa och är förekommande över hela övriga världen.

Symtom

Ehrlichios: Ofta symtomlös och självläkande. Ibland ”sommarförkylning”; feber, huvudvärk, illamående, frossa, nattliga svettningar. Ibland långdragen oklar feber och trötthet. I sällsynta fall engagemang av centrala nervsystemet med cerebrala skador, kramper och koma. Lunginfiltrat, njursvikt finns rapporterat. Inkubationstid 1–2 veckor med symtom under 2–3 veckor. Parallell infektion med borrelia ger allvarligare bild.

Rickettsia helvetica: Influensaliknande bild med feber, muskel- och huvudvärk, frysningar, trötthet. Ibland långdraget efterförlopp med muskelvärk och trötthet. ”Tache noir”, ett blårodnat sår, kan ibland ses på platsen för bettet. Oftast självläkande men meningit, perimyokardit och septikemi kan ses. Uppträder såväl isolerad som tillsammans med borreliabild.

Status

Ehrlichios: Ev. hudrodnad efter fästingbett. Ibland utbredd makulär hudrodnad. Rickettsia: Ibland finprickigt utslag, ”tache noir” vid bettet. Någon gång sepsis, hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation.

Differentialdiagnoser

Viros, borrelios, mononukleos, tularemi, malignitet. Tidigt förlopp vid TBE-infektion.

Utredning

Ehrlichios: Misstanke om sjukdom vid typisk klinik, särskilt vid exposition för fästingar och/eller erythema migrans som efter fästingbett. Trombocytopeni vanligast. Ofta leukopeni, stegrad CRP och SR samt förhöjda ASAT/ALAT/LD, hyponatremi förekommer. Diagnos kan ställas via indirekt immunofluorescens, serologi. Antikroppar kan påvisas efter 1 vecka. Nytt prov efter 1–2 vkr titer ökat x4 = positivt prov. (Utförs bl.a. vid Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping eller laboratoriemedicin Sahlgrensa universitetssjukhuset Göteborg).

Rickettsia: Trombocytopeni vanligast, ev. lätt förhöjda leverprov. Serologi, Folkhälsomyndigheten, konvalescentprov 4 vkr. Ev. PCR i likvor, skrap av bettsår.

Behandling

Ehrlichios: Doxycyklin (100 mg 2×1) i 2 veckor. Immunitet efter genomgången infektion i upp till två år. Vaccin finns inte. Rickettsia: Doxycyklin (100 mg 2×1 i 2 vkr).

Egenvård

Förebyggande gäller att undvika fästingbett. Tät klädsel. Granska hudkostymen efter vistelse i snårig terräng.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Tetracyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis