Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
 Rickettsiainfektion.

ICD-10: A49.P

Definition

Infektion med Ehrlichiabakterien, resp intracellulära bakterien Rickettsia.

Orsak

Bakterien Ehrlichia phagocytophila (synonym Anaplasma phagotytophilum): Smittar via fästingar, ibland samtidigt med borreliainfektion – eller TBE. Bakterien finns överallt där fästingar finns.

Intracellulära bakterien Rickettsia (” fläckfeberrickettsia”): Fästingöverförd (Rickettsia helvetica). Uppträder ibland samtidigt som borrelios. Via hund- eller kattloppor eller kvalster (Rickettsia felis). 

Symtom

Ehrlichios: Ofta symtomlös och självläkande. Ibland ”sommarförkylning”; feber, huvudvärk, illamående, frossa, nattliga svettningar. Ibland långdragen oklar feber och trötthet. I sällsynta fall engagemang av centrala nervsystemet med cerebrala skador, kramper och koma. Lunginfiltrat, njursvikt finns rapporterat. Inkubationstid 1-2 veckor med symtom under 2-3 veckor. Parallell infektion med borrelia ger allvarligare bild.

Rickettsia helvetica: Influensaliknande bild med feber, muskel- och huvudvärk, frysningar, trötthet. Ibland långdraget efterförlopp med muskelvärk och trötthet. Uppträder såväl isolerad som tillsammans med borreliabild.

Rickettsia felis: symtom som vid isolerad infektion av Rickettsia helvetica men ibland även lever- och lunginflammation.

Status

Ehrlichios: Ev hudrodnad efter fästingbett. Ibland utbredd makulär hudrodnad. Rickettsia: Ibland finprickigt utslag. Någon gång sepsis, hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation.

Differentialdiagnos: Viros, borrelios, mononukleos, tularemi, malignitet. Tidigt förlopp vid TBE- infektion.

Utredning

Ehrlichios: Misstanke om sjukdom vid typisk klinik, särskilt vid exposition för fästingar och/eller erythema migranserythem som efter fästingbett.

Lab: Trombocytopeni vanligast. Ofta leukopeni, stegrad CRP och SR samt förhöjda ASAT/ALAT. Diagnos kan ställas via serologi (utförs vid Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping). Positivt efter ca 1-2 veckors sjukdom, två prov med fyra veckors mellanrum.

Rickettsia: Trombocytopeni vanligast, ev lätt förhöjda leverprov. Serologi Folkhälsomyndigheten, konvalescentprov 4 vkr. PCR inte tillgängligt.

Behandling

Ehrlichios: Tetracyklin (100 mg 2×1) i 2 veckor. Immunitet efter genomgången infektion i upp till två år. Vaccin finns inte. Rickettsia: Tetracykliner (100 mg x2 i 10-14 dgr) eller kinolon.

Egenvård: Förebyggande gäller att undvika fästingbett. Tät klädsel. Granska hudkostymen efter vistelse i snårig terräng.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Tetracyklin: T Doxyferm. 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!