Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Meningit och encefalit
Annons:

Meningit och encefalit


Orsak

Bakteriell infektion: meningokocker (Nesseria meningitidis), pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) och Haemofilus influenzae är de tre vanligaste agens som orsakar bakteriell meningit hos tidigare friska vuxna upp till 60 år. Individer över 50 år och immunsupprimerade (inkl gravida) har också ökad risk för infektion med Listeria monocytogenes.

Virusinfektioner: TBE, herpes simplex 1 och 2, varicella zoster och enterovirus.

Neuroborrelios: se avsnittet Borreliainfektion.

Symtom

Meningit: Feber, huvudvärk, nackstyvhet, (”kan inte få hakan i bröstet”) illamående, ljus och ljudkänslighet, allmänpåverkan ibland med medvetandesänkning (mycket allvarligt). Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella.

Encefalit: Ofta ihop med meningit (menigoencefalit). Ger fokal neurologisk påverkan. Domningar, svaghet, svarslatens (vanligt vid TBE), långsam tankeverksamhet.

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev. fokal neurologi (framförallt vid herpesgenes och TBE).

Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet.

Utredning

Lumbalpunktion med odling för bakterier, PCR för virus, samt serologi för TBE och borrelia.

Behandling

Akut kontakt med och transport till infektionsklinik.

Venös infart, ta ställning till syrgas.

Empirisk antibiotikabehandling, tillsammans med dexametason, bör påbörjas så snabbt som möjligt efter utförandet av lumbalpunktion (LP). Om en huvud-datortomografi ska utföras före LP, så snabbt som möjligt efter att blododlingar erhållits:

– Cefotaxim 3g x4 iv + Ampicillin 3g x4 iv

eller

– Meropenem 2gx3 iv (aktiv mot L. moncytogenes också).

Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma, alternativt midazolam i munhålelösning.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefotaxim

Ampicillin

Meropenem

Kortikosteroider

Dexametason

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/klysma Stesolid.

Midazolam:  Munhåleslösning BUCCOLAM.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: