NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.

ICD-10: G03.9 (ospecificerad meningit)

Orsak

Bakteriell infektion: meningokocker (N. meningitidis), pneumokocker (S. pneumoniae) och mindre ofta haemofilus influenzae är de troligaste orsakerna till förvärvad bakteriell meningit hos tidigare friska vuxna upp till 60 år. Individer över 50 år har också ökad risk för infektion med L. monocytogenes.

Virusinfektioner: TBE, herpes, varicella-zoster och enterovirus. Hos immunosupprimerad patient även svampinfektioner.

Neuroborrelios: se avsnittet Borreliainfektion.

 

Symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet, (”kan inte få hakan i bröstet”) illamående, allmänpåverkan med medvetandesänkning. Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella.

 

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev. fokal neurologi (framförallt vid herpesgenes).

Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet.

Utredning

Lumbalpunktion med odling.

Behandling

Akut kontakt med och transport till infektionsklinik.

Fri venväg, ta ställning till syrgas.

Empirisk antibiotikabehandling, tillsammans med dexametason, bör påbörjas så snabbt som möjligt efter utförandet av lumbalpunktion (LP) eller, om en huvud-datortomografi ska utföras före LP, så snabbt som möjligt efter att blododlingar erhållits:

– Cefotaxim 2g x4 iv (eller Ceftriaxone 2g x2 iv) + Vancomycin 15-20mg/kgx2 iv (+ hos individer över 50 år: Ampicillin 2g x6 iv).

eller

– Meropenem 2gx3 iv (aktiv mot Listeria också).

Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma, alternativt midazolam i munhålelösning.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefotaxim

Ceftriaxone

Vancomycin

Ampicillin

Meropenem

Kortikosteroider

Dexametason

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/klysma Stesolid.

Midazolam:  Munhåleslösning BUCCOLAM.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer