NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.

ICD-10: G03.9 (ospecificerad meningit)

Orsak

Bakteriell infektion: meningokocker, pneumokocker och haemofilus influenzae. Virusinfektioner: TBE, herpes, varicella-zoster och enterovirus. Hos immunosupprimerad patient även svampinfektioner.

Neuroborrelios: se avsnittet Borreliainfektion.

 

Symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet, (”kan inte få hakan i bröstet”) illamående, allmänpåverkan med medvetandesänkning. Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella.

 

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev. fokal neurologi (f.r.a. vid herpesgenes).

Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet.

 

Utredning

Lumbalpunktion med odling.

Behandling

Akut kontakt med -och transport till- infektionsklinik. Fri venväg, ta ställning till syrgas, och ev. kortisoninjektion. Vid misstanke om meningokockagens eller annat bakteriellt agens insätts omgående antibiotika i.v (Zinacef). Vid virusinfektion insätts antiviral terapi på sjukhus. Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma, alternativt midazolam i munhålelösning.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/klysma Stesolid.

Midazolam:  Munhåleslösning BUCCOLAM.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer