Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.

ICD-10: G03.9 (ospecificerad meningit)

Orsak

Bakteriell infektion: meningokocker (N. meningitidis), pneumokocker (S. pneumoniae) och mindre ofta haemofilus influenzae är de troligaste orsakerna till förvärvad bakteriell meningit hos tidigare friska vuxna upp till 60 år. Individer över 50 år har också ökad risk för infektion med L. monocytogenes.

Virusinfektioner: TBE, herpes, varicella-zoster och enterovirus. Hos immunosupprimerad patient även svampinfektioner.

Neuroborrelios: se avsnittet Borreliainfektion.

 

Symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet, (”kan inte få hakan i bröstet”) illamående, allmänpåverkan med medvetandesänkning. Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella.

 

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev. fokal neurologi (framförallt vid herpesgenes).

Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet.

Utredning

Lumbalpunktion med odling.

Behandling

Akut kontakt med och transport till infektionsklinik.

Fri venväg, ta ställning till syrgas.

Empirisk antibiotikabehandling, tillsammans med dexametason, bör påbörjas så snabbt som möjligt efter utförandet av lumbalpunktion (LP) eller, om en huvud-datortomografi ska utföras före LP, så snabbt som möjligt efter att blododlingar erhållits:

– Cefotaxim 2g x4 iv (eller Ceftriaxone 2g x2 iv) + Vancomycin 15-20mg/kgx2 iv (+ hos individer över 50 år: Ampicillin 2g x6 iv).

eller

– Meropenem 2gx3 iv (aktiv mot Listeria också).

Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma, alternativt midazolam i munhålelösning.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefotaxim

Ceftriaxone

Vancomycin

Ampicillin

Meropenem

Kortikosteroider

Dexametason

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/klysma Stesolid.

Midazolam:  Munhåleslösning BUCCOLAM.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis