Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.

ICD-10: G03.9 (ospecificerad meningit)

Orsak

Bakteriell infektion: meningokocker, pneumokocker och haemofilus influenzae. Virusinfektioner: TBE, herpes, varicella-zoster och enterovirus. Hos immunosupprimerad patient även svampinfektioner.

Neuroborrelios: se avsnittet Borreliainfektion.

 

Symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet, (”kan inte få hakan i bröstet”) illamående, allmänpåverkan med medvetandesänkning. Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella.

 

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev. fokal neurologi (f.r.a. vid herpesgenes).

Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet.

 

Utredning

Lumbalpunktion med odling.

Behandling

Akut kontakt med -och transport till- infektionsklinik. Fri venväg, ta ställning till syrgas, och ev. kortisoninjektion. Vid misstanke om meningokockagens eller annat bakteriellt agens insätts omgående antibiotika i.v (Zinacef). Vid virusinfektion insätts antiviral terapi på sjukhus. Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma, alternativt midazolam i munhålelösning.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/klysma Stesolid.

Midazolam:  Munhåleslösning BUCCOLAM.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer