Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation

ICD-10: G03.9 (ospecificerad meningit)

Orsak

Bakteriell infektion: ff.a. meningokocker, pneumokocker och haemofilus influenzae. Virusinfektioner: TBE, herpes, varicella-zoster och enterovirus. Hos immunosupprimerad patient även svampinektioner.

Neuroborrelios: se rubriken Borreliainfektion.

 

Symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet, illamående, allmänpåverkan med medvetandesänkning. Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella.

 

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev fokal neurologi (ff.a. vid herpesgenes).

Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet.

 

Utredning

Lumbalpunktion med odling.

Behandling

Akut kontakt med -och transport till- infektionsklinik. Fri venväg, ta ställning till syrgas, och ev. kortisoninjektion. Vid misstanke om meningokockagens eller annan bakteriell agens insättes omgående antibiotika i.v (Zinacef). Vid virusrinfektion insätts antiviral terapi på sjukhus. Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/Klysma Stesolid.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!