Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Övre luftvägsinfektion, ÖLI
Annons:

Övre luftvägsinfektion, ÖLI


Orsak

Vanligtvis virus (rinovirus, influenza virus, adenovirus, RSV, corona).

Frekvent recidiverande ÖLI hos vuxna (vanligen mellan 2-3 episoder per år) kan vara stressrelaterat med påverkan på immunsystemet.

Upprepade ÖLI hos barn (vanligen mellan 8–10 episoder per år) kan bero på hyperplasi av adenoid vävnad bakom näsan.

Symtom

Snuva, hosta, svullna slemhinnor i nasofarynx, sväljsmärta, heshet, varierande grad av feber. Snuvan först klar sedan färgad vilket inte behöver vara tecken på bakteriell infektion. Ofta också värk över näsrot och panna p.g.a. slemhinnesvullnad. Barn ofta nattlig hosta. Varaktighet 7–10 dagar.

Utredning

ÖNH-status. Ausk lungor. CRP> cirka 50 pekar på bakteriell infektion med större spridning (lungor) då övre luftvägarna utgör för liten vävnad för att ge påtaglig CRP-stegring.

Behandling

Rikligt med dryck, högläge, avsvällande näsdroppar/nässpray, smärtstillande paracetamol, NaCl-nässköljningar, speciellt vid riklig och/eller seg snuva (och tålamod). Kausal beh. finns inte. Antibiotika vanligen inte indicerat. Inhalation betastimulerare och ev. steroid vb. vid långdragen hosta/pip i luftrören minskar hyperirritabiliteten i luftrören. För behandling av otit, otosalpingit, sinuit, tonsillit, peritonsillit, epiglotit se resp avsnitt i detta kapitel.

Egenvård: Rekommendation enligt ovan beskrivet. Vare sig extra tillskott av zink, vitlök eller C-vitamin har säkerställd positiv effekt med evidens enligt gängse normer. Naturläkemedel baserade på röd solhatt (echinacea) saknar också tillräcklig evidens även om den förstås hjälper vissa. Dock kan den utlösa allergiska reaktioner. ColdZyme är ett barriärskydd i form av en spray som ska hindra virus att få grepp i slemhinnan och Viruseptin är en spray baserat på en havsalg som ska kapsla in virus. Båda dessa kan provas om man vill men någon övertygande bevisad positiv effekt kan inte heller sägas finnas med de få studier som utförts. Man får helt enkelt rannsaka sig själv i vad som kan tänkas vara värt att lägga pengar och tid på gällande egenvård vid en förkylning.

Bästa förebyggande åtgärd är förstärkt hand- och näshygien dvs frekvent handtvätt, gärna med handsprit och NaCl-nässköljningar. Detta inte minst för elever och personal på skolor och förskolor. Nys inte på varandra! Sömnbrist (regelbundet under 7 tim./dag) ökar risken för förkylning.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna.

Patientinformation: www.doktorn.com

http://www.antibiotikaellerinte.se

Aktuella Mediciner

NSAID, lokalt: Sugtabl. Strefen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: