NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.

ICD-10: J06

Orsak

Vanligtvis virus (rinovirus, influenza virus, adenovirus, RSV, corona).

Frekvent recidiverande ÖLI hos vuxna (vanligen mellan 2-3 episoder per år) kan vara stressrelaterat med påverkan på immunsystemet.

Upprepade ÖLI hos barn (vanligen mellan 8–10 episoder per år) kan bero på hyperplasi av adenoid vävnad bakom näsan.

Symtom

Snuva, hosta, svullna slemhinnor i nasofarynx, sväljsmärta, heshet, varierande grad av feber. Snuvan först klar sedan färgad vilket inte behöver vara tecken på bakteriell infektion. Ofta också värk över näsrot och panna p.g.a. slemhinnesvullnad. Barn ofta nattlig hosta. Varaktighet 7–10 dagar.

Utredning

ÖNH-status. Ausk lungor. CRP> cirka 50 pekar på bakteriell infektion med större spridning (lungor) då övre luftvägarna utgör för liten vävnad för att ge påtaglig CRP-stegring.

Behandling

Rikligt med dryck, högläge, näsdroppar, paracetamol (och tålamod). Kausal beh. finns inte. Antibiotika vanligen inte indicerat. Inhalation betastimulerare och ev. steroid vb. vid långdragen hosta/pip i luftrören minskar hyperirritabiliteten i luftrören. För behandling av otit, otosalpingit, sinuit, tonsillit, peritonsillit, epiglotit se resp avsnitt i detta kapitel.

Egenvård: Rikligt med varm dryck, gärna honungsvatten (inte till barn under 1 års ålder). Försök vara uppe, sängläge ökar risk för att utveckla otit och sinuit. Undvik rökning. Regelbundet intag av antioxidanter, t.ex. vitamin C, minskar inte risken att få förkylning men symtomen sägs bli något lindrigare och möjligen gå över snabbare. Samma sak framhålls för naturmedel som Echinagard.

Bästa förebyggande åtgärd är frekvent handtvätt, gärna med handsprit. Detta inte minst för elever och personal på skolor och förskolor. Nys inte på varandra! Sömnbrist (regelbundet under 7 tim./dag) ökar risken för förkylning.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna.

Patientinformation: www.doktorn.com

http://www.antibiotikaellerinte.se

 

Aktuella Mediciner

Askorbinsyra: Brustabl Calcevita.

NSAID, lokalt: Sugtabl. Strefen.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer