Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Extern otit. Hörselgångsinflammtion.

ICD-10: H60

Definition

Inflammation av huden i hörselgången.

Orsaker

Vanligast under sommarhalvåret. Mycket duschande/badande/dykande ger vatten i hörselgången med störning av vaxproduktion och dess skyddande egenskaper. Schampo/tvål i örongången accelererar problematiken. Öronpetning (huden angrips då av bakterier), excessiv rengöring, eksem, psoriasis, diabetes mellitus, främmande kropp, hörapparat, plug-in hörlurar, hörselkåpor.

Ökad risk vid atopisk derematit, psoriasis, seborroisk dermatit.

Symtom

Diffus extern otit: Smärta, eventuell sekretion ur hörselgång, måttlig hörselnedsättning. Vid inspektion ses alla grader av inflammatorisk reaktion i huden; från lätt svullnad till total ocklusion. Hos barn även svullnad i vävnad bakom örat.

Otomykos: Klåda och fyllnadskänsla i hörselgången, gråvita, lätt sönderfallande membran. I mikroskop kan mycelier ses.

Hörselgångsfurunkel: Inflammation i talgkörtlarna, alltid i yttre hörselgången. Ofta ömmande lymfkörtlar bakom och framför örat. Stafylokocker, ofta införda via öronpetning.

Malign extern otit: Orsakad av pseudomonas aerurginosa (kan ge allvarligt tillstånd). Oftast hos insulinbehandlad diabetiker. Behandlas av öronläkare och infektionsläkare.

Differentialdiagnos: Värk i örat pga Myofasciellt syndrom med triggerpunkt i M Masseter. Temporomandibulär dysfunktion. Mediaotit. Herpes zoster/simplex. Extern otit – i allvarliga fall med infektionsspridning till temporalbenet.

Behandling

Diffus extern otit: Alltid rengöring. Undvik vatten, tvål/schampo i hörselgången. ”Pilla inte i örat!” Steroidhaltiga örondroppar (gr 1-3) ev med antibiotika under 5-7 dagar, pipetter förenklar. Vid svullnad/ sekretion: Tamponad indränkt med alsolsprit (inte alsollösning) som får sitta 1 dygn – hålls fuktig under tiden. Sedan återbesök, ev ny rengöring och ny tamponad. Analgetika. Profylax i form av fetvadd vid bad/dusch.

Burows lösning kan prövas för såväl profylax som behandling; receptfritt.

Lokalt antibiotika i form av örondroppar Ciloxan är alternativ vid svårbehandlad infektion- hanteras av ÖNH-specialist och efter odling (misstanke pseudomonas).

Otomykos: Noggrann rengöring. Pensling med metylrosanilin 0,5 %, därefter droppar innehållande antimykotika (Locacorten-vioform).

Hörselgångsfurunkel: Försiktig rengöring med koksalt eller alkoholindränkt öronpinne. Därefter indränkt tamponad med steroid-antibiotikasalva, följt av en veckas behandling med örondroppar innehållande kortison och antibiotika. Om furunkeln är kvarstående och fluktuerar bör den incideras och dräneras i lokalanestesi. Skölj ur ordentligt med koksalt under ingreppet.

Egenbehandling: Burows lösning (Otinova öronspray) kan prövas vid diffus extern otit för såväl behandling som profylax. Receptfritt.

Aktuella mediciner

Antimykotika 

Econazol: Kräm Pevaryl.

Aluminiumacetat

Burows lösning: Otinova öronspray (receptfritt).

NSAID 

Naproxen: T Naproxen.

Steroid

Gr I + antibiotika: Örondr Terracortril med Polymyxin B.

Gr II: Lösn Locoid.

Gr II + antibiotika: Örondr Locacorten-Vioform.

Gr III: Örondr Diproderm. Lösn Betnovat.

Gr III + antibiotika: Örondr Cetraxal Comp.

Enligt egen erfarenhet: Använd inte samma instrument i båda öronen, varken sug eller örontratt. Alternativt undersök alltid friska örat först. Använd engångssugar vid infektionstecken. Spola aldrig en externotit. (Dr Kingstam, Trollhättan).

Ge råd om att undvika vatten/schampo i öronen/öronpetning då besvären ofta återkommer (Dr Roos, Göteborg).

För dig som patient
Läs mer om Extern otit. Hörselgångsinflammtion. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!