Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Prepatellär bursit.

ICD-10: M70.4

Definition

Bursit i den prepatellära bursan.

Orsak

Ofta associerad med aktiviteter knästående, s k ”skurgummeknä”. Drabbar ofta golvläggare.

Symtom

Lokal svullnad och värmeökning över patella.

Status

Fluktuerande, värmeökad svullnad över patella utan hydrops.

Differentialdiagnos: ”Hopparknä”. Bakteriell bursit.

Utredning

Klinisk diagnos. Ev infektionsprover och temp. Ultraljud bekräftar diagnos och särskiljer från ”Hopparknä”.

Behandling

Vid normal temp och CRP kan NSAID prövas tillsammans med mjukt knäskydd. Avvakta fysisk aktivitet tills dess att infektiös genes är utesluten. Vid misstanke om sådan punkteras bursan och dräneras. Vid grumligt innehåll odlas detta. I avvaktan på odlingssvar ges antibiotika t ex flukloxacillin 1gx3. Observera risken för sekundär bakteriell infektion vid punktering av bursan.

Aktuella mediciner

Flukloxacillin: T Flukloxacillin. T Heracillin.

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis. Gel Siduro. Gel Voltaren.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!