Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Trombocytopeni.

Trombocytopeni.

ICD-10: D69.6

Definition

Trombocytplasmakoncentration (TPK) under 150 x 109/L.

Orsak

Kan utgöra en självständig åkomma, s k Primär trombocytopeni. Sekundär trombocytopeni ses:

– vid nedsatt produktion av trombocyter i benmärg. Vid aplastisk anemi, leukemi, lymfom, strålning, kemoterapi, vissa läkemedel (t ex thiaziddiuretika), B12/folatbrist och vid uttalad alkoholkonsumtion.

– i efterförloppet till virusinfektioner som t ex parotit, pertussis, rubella.

– vid ökad nedbrytning av trombocyter i blodet. Vanligast är idiopatisk trombocytopen purpura men trombocytopeni förekommer också vid autoimmuna sjukdomar som t ex SLE, polyarterit samt i samband med graviditet. Dessutom som en komplikation till ffa heparinbehandling.

– vid splenomegali då trombocyterna ansamlas i mjälten.

Symtom

De flesta patienter med TPK över 50 x 109/L saknar symtom. Generell ökad blödningsrisk då trombocytantalet understiger 20 x109/L. Petekiala blödningar på ffa underbenen. Mukosablödningar i mun, näsa, mag-tarmkanal, urinvägar och vagina. Stora menses. Hematom efter smärre traumata.

Diagnos: Anamnes. Status. Då trombocytopenin är konstaterad efterforskas utlösande orsak.

Utredning

Hos patienter med TPK under 80×109/L analyseras TPK i citratrör för att utesluta pseudotrombocytopeni. I övrigt kontrolleras Hb, SR, CRP, LPK, Diff och leverstatus. CT buk eller ultraljud vid spleno- eller hepatomegali.

Behandling

Isolerad trombocytopeni med blödning och kombinationen lågt TPK+ lågt Hb + lågt LPK remitteras akut till barn, medicin- eller hematologklinik. Vid TPK under 80×109/L och där bakomliggande orsak till trombocytopenin inte kunnat fastställas: kontakt med hematologklinik.

I övrigt behandlas grundsjukdomen och trombocytopenin följs upp. Patienter med trombocytopeni skall ej använda ASA.

För dig som patient
Läs mer om Trombocytopeni. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ