Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Kroniskt bäckensmärtsyndrom, kroniskt bäckenbottensyndrom
Annons:

Kroniskt bäckensmärtsyndrom, kroniskt bäckenbottensyndrom


Definition

Den tidigare benämningen ”Kronisk prostatit” är utbytt mot kronisk bäckenbottensmärta alt kroniskt bäckensmärtsyndrom alternativt ”Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS”).

Orsak

Oftast oklar. Ofta tolkat som abakteriell inflammatorisk prostatit men har troligen inget med prostata att göra. Kramp/spasm i bäckenmuskulaturen anses vara orsak till symtomen. Ibland orsakat av stress, en slags motsvarighet till stresshuvudvärk. Finns även teori om vasokonstriktion i bäckenbotten liksom att symtomen är sekundära efter infektion, avkylning eller trauma via defekt central och/eller perifer smärtmodulering (jmf fibromyalgi). Annan förklaringsmodell är funktionell dyssynergi i bäckenbottenmuskulatur.

Symtom

Oftast inga miktionsbesvär, till skillnad från akut och kronisk bakteriell prostatit där sveda och/eller smärta är typiskt. Mycket varierande symptom med smärtor över blåsa, perineum/ländrygg och testiklar. Smärtor ofta ner mot lårens insidor. Ibland sveda vid miktion, täta trängningar, smärtsamma ejakulationer. Symptomen går i skov och recidiverar lätt – framför allt vid avkylning. Oftast har patienten fått olika förklaringar till sina symtom och därigenom blivit ytterligare oroad.

Status

Palpatorisk ömhet över bäckenbottenmuskulaturen i anslutning till prostata. Ömhet av prostata uppvisas i ca 50 % av fallen.

Differentialdiagnos

Kronisk bakteriell prostatit.

Utredning

Klinisk diagnos baserad på subjektiva besvär och med ömhet i bäckenbottenmuskulatur och uteslutande av inflammation, infektion eller annan patologi i urinvägar och prostata. Urinsticka, urinodling, S-PSA. Rektalpalp av prostata och bäckenbottenmuskulatur. F ö utredning riktad mot misstanke om ev bakomliggande sjukdom. Anamnesen är viktig. Lugnande besked till patienten. Vid normala urinprover bör uretrocystoskopi undvikas.

Behandling

Paracetamol, NSAID kan provas. Behandling av ev bakomliggande sjukdom. Varmbad. Avkylning förvärrar. Fysisk aktivitet. Antibiotika ger inte bättre effekt än placebo. Alfa-receptorblockerare har ibland effekt. Vid mer konstanta besvär kan den kroniska smärtan behandlas med amitriptylin 10–50 mg t n. Handikappande besvär kan behöva behandlas med avslappningsövningar för bäckenbottenmuskulaturen och biofeedback-träning hos uroterapeut eller intresserad sjukgymnast. Intraprostatiska injektioner av onabotulinumtoxin A kan vara en effektiv behandling för vissa patienter.

Prostatamassagen, som traditionellt har använts, har tveksam effekt.

Kinoloner skall ej användas vid abakteriell prostatit.

Fördjupning

Läkartidningen 2010. Kronisk abakteriell prostatit/ kroniskt bäckensmärtsyndrom.

VISS: Kronisk prostatit.

Läkemedelsföretagens säkerhetsinformation rörande kinoloner.

Svensk Urologisk Förening. Störningar av de nedre urinvägarnas funktioner. State of the art 2015.

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Kronisk-backenbottensmarta

Cochrane review: Pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2019 Oct 6;10(10):CD012552. länk

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Alfa-1-blockerare

Alfuzosin: T Alfuzosin. 

Doxazosin: T Alfadil BPH.

Terazosin: T Hytrinex.

Amitryptilin: T Amitriptylin, T Saroten.

NSAID: T.ex. T Naproxen.

Paracetamol: T Paracetamol, T Alvedon m fl

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: