Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.

ICD-10: R10.2

Definition

Tidigvarande benämningen ”Kronisk prostatit” benämns idag ofta Kronisk bäckenbottensmärta alt Kroniskt bäckensmärtsyndrom alt Chronic Pelvic Pain Syndrom (CPPS) alt Pelvic myoneuropathy.

Orsak: Oftast oklar. Ofta tolkat som abakteriell prostatit men har troligen inget med prostata att göra. Kramp/spasm i bäckenmuskulaturen anses vara orsak till symtomen. Ibland orsakat av stress, en slags motsvarighet till stresshuvudvärk. Finns även teori om vasokonstriktion i bäckenbotten liksom att symtomen är sekundära efter infektion, avkylning eller trauma via defekt central och/eller perifer smärtmodulering (jmfr fibromyalgi). Annan förklaringsmodell är funktionell dyssynergi i bäckenbottemnuskulatur.

Symtom: Oftast inga miktionsbesvär (detta till skillnad från akut och kronisk bakteriell prostatit där sveda och/eller smärta är typiskt). Mycket varierande symptom med smärtor över blåsa, perineum/ländrygg och testiklar. Smärtor ofta ner mot lårens insidor. Ibland sveda vid miktion, täta trängningar, smärtsamma ejakulationer. Symptomen går i skov och recidiverar lätt- ffa vid köld. Oftast har patienten fått olika förklaringar till sina symtom och därigenom blivit ytterligare oroad.

Status: Palpatorisk ömhet över bäckenbottenmuskulaturen i anslutning till prostata. Ömhet av prostata uppvisas i c:a 50% av fallen.

Differentialdiagnos: Kronisk bakteriell prostatit.

Utredning: Klinisk diagnos baserad på ffa subjektiva besvär och med ömhet i bäckenbottenmuskulatur och uteslutande av inflammation/annan patologi i urinvägar och prostata. Urinsticka. Ev odling. S-PSA. Rektalpalp av prostata och bäckenbottenmuskulatur. F ö utredning riktad mot misstanke om ev bakomliggande sjukdom. Anamnesen viktig. Lugnande besked till patienten. Vid normala urinprover bör uretrocystoskopi undvikas.

Behandling

Paracetamol, NSAID kan provas. Behandling av ev bakomliggande sjukdom. Varmbad. Avkylning förvärrar. Fysisk aktivitet. Antibiotika inte bättre än placebo. Alfa- 1-receptorblockerare har ibland effekt. Vid mer konstanta besvär behandling av den kroniska smärtan med amitriptylin 10-50 mg tn. Handikappande besvär kan behöva behandlas med bio-feedback träning hos uroterapeut eller intresserad sjukgymnast.

Aktuella mediciner

Alfa-1-receptorblockerare: T Alfuzosin.

Amitryptilin: T Saroten.

NSAID: T Naproxen.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Fördjupning

Läkartidningen nr 12, 2010.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!