Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.

ICD-10: R10.2

Definition

Den tidigare benämningen ”Kronisk prostatit” är utbytt mot Kronisk bäckenbottensmärta alt Kroniskt bäckensmärtsyndrom alternativt ”Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS”).

Orsak

Oftast oklar. Ofta tolkat som abakteriell inflammatorisk prostatit men har troligen inget med prostata att göra. Kramp/spasm i bäckenmuskulaturen anses vara orsak till symtomen. Ibland orsakat av stress, en slags motsvarighet till stresshuvudvärk. Finns även teori om vasokonstriktion i bäckenbotten liksom att symtomen är sekundära efter infektion, avkylning eller trauma via defekt central och/eller perifer smärtmodulering (jmf fibromyalgi). Annan förklaringsmodell är funktionell dyssynergi i bäckenbottenmuskulatur.

Symtom

Oftast inga miktionsbesvär, till skillnad från akut och kronisk bakteriell prostatit där sveda och/eller smärta är typiskt. Mycket varierande symptom med smärtor över blåsa, perineum/ländrygg och testiklar. Smärtor ofta ner mot lårens insidor. Ibland sveda vid miktion, täta trängningar, smärtsamma ejakulationer. Symptomen går i skov och recidiverar lätt – framför allt vid avkylning. Oftast har patienten fått olika förklaringar till sina symtom och därigenom blivit ytterligare oroad.

Status

Palpatorisk ömhet över bäckenbottenmuskulaturen i anslutning till prostata. Ömhet av prostata uppvisas i ca 50 % av fallen.

Differentialdiagnos

Kronisk bakteriell prostatit.

Utredning

Klinisk diagnos baserad på subjektiva besvär och med ömhet i bäckenbottenmuskulatur och uteslutande av inflammation, infektion eller annan patologi i urinvägar och prostata. Urinsticka, urinodling, S-PSA. Rektalpalp av prostata och bäckenbottenmuskulatur. F ö utredning riktad mot misstanke om ev bakomliggande sjukdom. Anamnesen är viktig. Lugnande besked till patienten. Vid normala urinprover bör uretrocystoskopi undvikas.

Behandling

Paracetamol, NSAID kan provas. Behandling av ev bakomliggande sjukdom. Varmbad. Avkylning förvärrar. Fysisk aktivitet. Antibiotika ger inte bättre effekt än placebo. Alfa-receptorblockerare har ibland effekt. Vid mer konstanta besvär kan den kroniska smärtan behandlas med amitriptylin 10–50 mg t n. Handikappande besvär kan behöva behandlas med avslappningsövningar för bäckenbottenmuskulaturen och biofeedback-träning hos uroterapeut eller intresserad sjukgymnast. Prostatamassagen, som traditionellt har använts, har tveksam effekt.

Kinoloner skall ej användas vid abakteriell prostatit.

Fördjupning

Läkartidningen 2010. Kronisk abakteriell prostatit/ kroniskt bäckensmärtsyndrom.

VISS: Kronisk prostatit.

Läkemedelsföretagens säkerhetsinformation rörande kinoloner.

Svensk Urologisk Förening. Störningar av de nedre urinvägarnas funktioner. State of the art 2015.

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Kronisk-backenbottensmarta

 

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Alfa-1-blockerare

Alfuzosin: T Alfuzosin. 

Doxazosin: T Alfadil BPH.

Terazosin: T Hytrinex.

Amitryptilin: T Amitriptylin, T Saroten.

NSAID: tex naproxen.

Paracetamol: T Paracetamol, T Alvedon m fl

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis