Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.

ICD-10: L65

Definition

Diffust håravfall som framför allt uppstår efter infektion eller efter kraftig mental stress.

Orsak

Abnormt stort antal hårstrån i tillväxtstadium övergår till vilostadium. En rad fysiska och psykiska förhållanden bidrar till att fler hårstrån än normalt försätts i vilofas. 3–4 mån. efter utlösande faktor uppträder ett abnormt stort håravfall (>50-100 hårstrån dagligen).

Fysisk stress: Postinfektiöst 8–10 veckor efter febril infektionssjukdom. Exempelvis efter barnsjukdomar som vattenkoppor eller hos vuxna influensaperioder. Efter större kirurgiska ingrepp.

Systemsjukdom: Autoimmuna sjukdomar som morbus Crohn, ulcerös kolit, diabetes, lever-, njurinsufficiens eller leukemi/malign sjukdom.

Postpartum: Full normalisering av hårcykeln inträffar först 4–9 mån efter förlossningen.

Endokrina tillstånd: Hypotyreos. Vid myxödem ibland samtidig förlust av laterala delarna av ögonbrynen.

Läkemedelsutlöst: Vanligt vid t.ex. antikoagulationsbehandling (reversibelt inom 1–3 månader efter utsättande). Det nya håret kan vara depigmenterat eller lockigare). F.ö. allopurinol, ACE-hämmare, betablockare, litium, p-piller (ibland ökad behåring under behandlingen och motsvarande ökat håravfall då behandlingen avslutas), tyrostatika.

Psykisk stress/psykisk sjukdom.

Idiopatiskt: Ibland kan man inte påvisa någon känd utlösande faktor. Ofta kroniskt förlopp med dålig prognos.

Symtom

Generell utglesning av hårbeklädnaden. Inte minst hos äldre kvinnor.

Utredning

Tunt hår familjärt? Kroniska sjukdomar? Läkemedel? Fysisk/psykisk stress 3–6 månader före begynnande håravfall? Symtom på endokrinopati? Mönster/distribution av håravfallet? Utropsteckenhår (ljusa proximalt och mörka distalt)? Follikuliter eller annan inflammation i hårbotten? Fjällning? Ärrbildning? Undersök även hud och naglar. Beroende på anamnes/kliniska fynd komplettering med lab-prover: Vanligen Hb, SR, S-Fe, TIBC. Vid misstanke på kollagenoser: ANA. Ev P-Glu, S-fritt T4/TSH, diff, ALAT, u-sticka, S-Krea.

Behandling

Kausal. Om den utlösande orsaken försvinner eller avlägsnas återkommer håret gradvis under loppet av 6–12 månader. Resulterar aldrig i total alopeci. Viktigt att informera patienten om detta!

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis