NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.

ICD-10: L65

Definition

Vanligt förekommande typ av håravfall som förekommer hos alla äldre.

Orsak

Abnormt stort antal hårstrån i tillväxtstadium övergår till vilostadium. En rad fysiska och psykiska förhållanden bidrar till att fler hårstrån än normalt försätts i vilofas. 3–4 mån. efter utlösande faktor uppträder ett abnormt stort håravfall (>50-100 hårstrån dagligen).

Fysisk stress: Postinfektiöst 8–10 veckor efter febril infektionssjukdom. Exempelvis efter barnsjukdomar som vattenkoppor eller hos vuxna influensaperioder. Efter större kirurgiska ingrepp.

Systemsjukdom: Autoimmuna sjukdomar som morbus Crohn, ulcerös kolit, diabetes, lever-, njurinsufficiens eller leukemi/malign sjukdom.

Postpartum: Full normalisering av hårcykeln inträffar först 4–9 mån efter förlossningen.

Endokrina tillstånd: Hypotyreos. Vid myxödem ibland samtidig förlust av laterala delarna av ögonbrynen.

Läkemedelsutlöst: Vanligt vid t.ex. antikoagulationsbehandling (reversibelt inom 1–3 månader efter utsättande). Det nya håret kan vara depigmenterat eller lockigare). F.ö. allopurinol, ACE-hämmare, betablockare, litium, p-piller (ibland ökad behåring under behandlingen och motsvarande ökat håravfall då behandlingen avslutas), tyrostatika.

Psykisk stress/psykisk sjukdom.

Idiopatiskt: Ibland kan man inte påvisa någon känd utlösande faktor. Ofta kroniskt förlopp med dålig prognos.

Symtom

Generell utglesning av hårbeklädnaden. Inte minst hos äldre kvinnor.

Utredning

Tunt hår familjärt? Kroniska sjukdomar? Läkemedel? Fysisk/psykisk stress 3–6 månader före begynnande håravfall? Symtom på endokrinopati? Mönster/distribution av håravfallet? Utropsteckenhår (ljusa proximalt och mörka distalt)? Follikuliter eller annan inflammation i hårbotten? Fjällning? Ärrbildning? Undersök även hud och naglar. Beroende på anamnes/kliniska fynd komplettering med lab-prover: Vanligen Hb, SR, S-Fe, TIBC. Vid misstanke på kollagenoser: ANA. Ev P-Glu, S-fritt T4/TSH, diff, ALAT, u-sticka, S-Krea.

Behandling

Kausal. Om den utlösande orsaken försvinner eller avlägsnas åter kommer håret gradvis under loppet av 6–12 månader. Resulterar aldrig i total alopeci. Viktigt att informera patienten om detta!

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer