Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.

ICD-10: L65

Definition

Vanligt förekommande typ av håravfall som förekommer hos alla äldre.

Orsak

Abnormt stort antal hårstrån i tillväxtstadium övergår till vilostadium. En rad fysiska och psykiska förhållanden bidrar till att fler hårstrån än normalt försätts i vilofas. 3-4 mån efter utlösande faktor uppträder ett abnormt stort håravfall (> 50-100 hårstrån dagligen).

Fysisk stress: Postinfektiöst 8-10 veckor efter febril infektionssjukdom. Ex v efter barnsjukdomar som vattenkoppor eller hos vuxna influensaperioder. Efter större kirurgiska ingrepp.

Systemsjukdom: Autoimmuna sjukdomar som morbus Crohn, ulcerös kolit, diabetes, lever-, njurinsufficiens eller leukemi/malign sjukdom.

Postpartum: Full normalisering av hårcykeln inträffar först 4-9 mån efter förlossningen.

Endokrina tillstånd: Hypotyreos. Vid myxödem ibland samtidig förlust av laterala delarna av ögonbrynen.

Läkemedelsutlöst: Vanligt vid t ex antikoagulationsbehandling (reversibelt inom 1-3 månader efter utsättande). Det nya håret kan vara depigmenterat eller lockigare). F ö allopurinol, ACE-hämmare, betablockare, litium, p-piller (ibland ökad behåring under behandlingen och motsvarande ökat håravfall då behandlingen avslutas), tyrostatika.

Psykisk stress/psykisk sjukdom.

Idiopatiskt: Ibland kan man inte påvisa någon känd utlösande faktor. Ofta kroniskt förlopp med dålig prognos.

Symtom

Generell utglesning av hårbeklädnaden. Inte minst hos äldre kvinnor.

Utredning

Tunt hår familjärt? Kroniska sjukdomar? Läkemedel? Fysisk/psykisk stress 3-6 månader före begynnande håravfall? Symtom på endokrinopati? Mönster/distribution av håravfallet? Utropsteckenhår (ljusa proximalt och mörka distalt)? Follikuliter eller annan inflammation i hårbotten? Fjällning? Ärrbildning? Undersök även hud och naglar. Beroende på anamnes/kliniska fynd komplettering med lab-prover: Vanligen Hb, SR, S-Fe, TIBC. Vid misstanke på kollagenoser: ANA. Ev P-Glu, S-fritt T4/TSH, diff, ALAT, u-sticka, S-Krea.

Behandling

Kausal. Om den utlösande orsaken försvinner eller avlägsnas åter kommer håret gradvis under loppet av 6-12 månader. Resulterar aldrig i total alopeci. Viktigt att informera patienten om detta!

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!