NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Badsårsfeber.

ICD-10: L 08.8

Orsak

Vibriobakterier, levande i sött och bräckt vatten. Är allmänt förekommande vid vattentemperatur runt 20 grader och över. Bakterien kommer in i sår då man badar. Inkubationstid 1–3 dygn. Ej smittsam.

Symtom

Sårinfektion, erysipelasliknande tillstånd, akut feber, ev. sepsis. Äldre liksom immunologiskt snedsatta individer är särskilt utsatta.

Utredning

Odling.

Behandling

Ciprofloxacin alt trimetoprim + sulfa.

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: Oral susp/T Ciprofloxacin.

Trimetoprim+Sulfa: Oral lösn./T Bactrim. Oral lösn. Eusaprim/T Eusaprim forte.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer