NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Tromboflebit.

ICD-10: I80

Definition

Trombos i ytlig ven (oftast v saphena magna eller parva) med inflammatorisk reaktion.

Orsak

Kan uppstå spontant i varikösa kärl, venös insufficiens, vid Mb Buerger, vid koaguleringsdefekter, läkemedelsutlöst samt som ett paramalignt fenomen. Dessutom ofta sekundärt efter injektion, infusion eller efter variceop.

Symtom

Akut lokal smärta efter ytlig ven ofta på ena benet, alt. i arm fr.a. efter infusioner.

Status

Palpationsöm indurerad venstam med ödem och/eller rodnad.

Differentialdiagnos

Djup ventrombos. Erysipelas. Rupturerad Bakercysta.

Utredning

Klinisk diagnos. Vid hög tromboflebit görs ultraljud för att utesluta DVT. D-dimer har inget värde vid denna diagnos annat än att använda vid misstanke om DVT.

Behandling

Vid tromboflebit i närheten av ljumsken eller då varicer saknas, misstänk djup ventrombos. Akutremiss till sjukhus – ultraljud.

Distal tromboflebit (nedom knät): <5 cm och okomplicerad behandlas symtomatiskt, t.e.x NSAID-gel och stödstrumpa. Följs upp kliniskt efter 1-2 veckor.

Proximal tromboflebit (ovan knät): Antitrombosmedlet inj Arixtra enligt FASS eller Lågmolekylärt heparin t.ex. Fragmin 200 E/kg, Innohep 175 E/kg eller Klexane 1,5 mg/kg sc x 1 i 10 dagar. Därefter halverad dos i 20 dagar. Reducerad dos vid nedatt njurfunktion, se FASS. Förlängs behandling vid tromboflebit nära (<5 cm) från inmynningen i djupa vensystemet.

Terapisvikt eller recidiverande tromboflebit: Förlängd behandling med lågmolekylärt heparin, malignitets- och koagulationsutredning samt remiss till kärlkirurg.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/Ven-s-tromboembolism.html#Tromboflebit

Aktuella Mediciner

Antitrombosmedel: Inj Arixtra.

Lågmolekylärt heparin LMH: Inj. Fragmin/Inj. Innohep/Inj. Klexane.

Medel för varixbehandling: Kräm Hirudoid.

NSAID: Gel/T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. Gel Orudis. K Orudis Rertard.
Gel Siduro.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer