Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Tromboflebit.


Definition

Trombos i ytlig ven, oftast v saphena magna eller parva med inflammatorisk reaktion.

Orsak

Kan uppstå spontant i varikösa kärl, venös insufficiens, vid Mb Buerger, vid koaguleringsdefekter, läkemedelsutlöst samt som ett paramalignt fenomen. Dessutom ofta sekundärt efter injektion, infusion eller efter variceroperation.

Symtom

Ömhet och smärta utmed ytlig ven ofta på ena benet, alt. i arm fr.a. efter infusioner.

Status

Svullnad, värmeökning och/eller rodnad. Palpabel förhårdnad.

Differentialdiagnos

Djup ventrombos. Erysipelas. Venös insufficiens.

Utredning

Klinisk diagnos. Vid hög tromboflebit utförs ultraljud för att utesluta DVT. D-dimer har inget värde vid denna diagnos annat än att använda vid misstanke om DVT.

Behandling

Vid tromboflebit i närheten av ljumsken, misstänk djup ventrombos. Akutremiss till sjukhus – ultraljud.

Distal tromboflebit (nedom knät): <5 cm och okomplicerad behandlas lokalt med glukosaminoglykanpolysulfat (kräm Hirudoid). Masseras in i huden 3-4 ggr dagligen tills symtomfrihet. Även vid lokaliserad tromboflebit sekundär till perifer venkateter. Kompressionsstrumpa har ingen effekt på tromboflebit men kan ge viss symtomlindring.

Proximal tromboflebit (ovan knät) och utbredda distala >5 cm: Antitrombosmedlet fondaparinux (inj Arixtra) enligt FASS eller lågmolekylärt heparin (LMH) t.ex. dalteparin (Fragmin) 200 E/kg, tinzaparin (Innohep) 175 E/kg eller Klexane 1,5 mg/kg sc x 1 i 14 dagar. Därefter halverad dos i 20 dagar. Reducerad dos vid nedsatt njurfunktion samt ökad blödningsrisk , se FASS. Förlängs behandling vid tromboflebit nära (<5 cm) från inmynningen i djupa vensystemet. I första hand rekommenderas fondaparanix men i vissa grupper, se janusinfo, rekommenderas istället LMH.

Terapisvikt eller recidiverande tromboflebit: Förlängd behandling med fondapurnix/LMH, malignitets- och koagulationsutredning samt ev. remiss till kärlkirurg

Fördjupning

Läkemedelsboken. länk

Janusinfo

Aktuella Mediciner

Medel för lokalbehandling: Kräm Hirudoid.

Antitrombosmedel: Inj Arixtra.

Lågmolekylärt heparin LMH: Inj. Fragmin/Inj. Innohep/Inj. Klexane.

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: