Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.

ICD-10: Z55

Förekommer hos cirka ett barn i varje klass. Vid allvarligare dyslexi bör barnet remitteras för speciell läs- och skrivtest till logoped eller specialpedagog; i regel via skolans försorg. Det finns utarbetade specialpedagogiska metoder för barnen (ofta datorbaserade) och barnen kan kräva att få muntligt test/prov i skolan istället för skriftligt. Syntesta barnet!

Fördjupning

Dyslexiförbundet. www.dyslexi.org.

Kunskapsguiden, www.kunskapsguiden.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!