NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.

ICD-10: H355

Orsak

Tilltagande pigmentinlagringar i näthinnan. Vanligen ärftligt, sporadiska former förekommer. Många varianter av sjukdomen med åtföljande olika förlopp.

Symtom

Symtom ofta redan i ungdomen med då nedsatt förmåga att se i mörker och skymning (nattblindhet) då sjukdomen ffa drabbar stavar. Ljuskänslighet, bländas lätt. Under åren successivt tilltagande synnedsättning gällande perifera seendet fram till ett tillstånd liknande att se ut genom tunna rör. Progressen av symtomen mycket varierande. Slutstadiet kan vara blindhet. Vanlig orsak till allvarlig synnedsättning i yrkesverksam ålder.

Status

Perifert synbortfall, nedsatt mörkerseende. Pigmentinlagringar i näthinnan.

Utredning

Anamnes. Donders test. Vidare utredning och handläggning via ögonklinik.

Behandling

Finns ingen specifik behandling. Tillskott av vitamin A (15000 IE/dag) har i studier uppvisat en inbromsande effekt på sjukdomsprogressen och dess fördelar får vägas mot risken för biverkningar. Det finns små behandlingsbara subgrupper av RP som måste identifieras och behandlas.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer