Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Proteinuri. Albuminuri.

ICD-10: R80

Se även kapitlet Endokrina sjukdomar, avsnittet ”Diabetes typ 2 och sekundär diabetes – uppföljning”, njursvikt, akut, njurfunktionsmätning, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Definition

Normal albuminutsöndring: <20 mg/l, eller <30 mg/dygn.

Mikroalbuminuri: 30–300 mg/l.

Makroalbuminuri/ proteinuri: >300mg/24 timmar. Lätt makroalbuminuri: 300 mg–2 g/24 tim, moderat: 2–5 g/24 tim, uttalad: >5 g/24 tim. Vid nefrotiskt syndrom >3 g/24 tim.

Diagnosen mikroalbuminuri/makroalbuminuri (proteinuri) ställs efter två av tre positiva prover inom 2–6 månader.

 

Kategori U-Albumin/kreatinin kvot (g/mol) Motsvarande albuminutsöndring (mg/d)
A1 <3 <30 Normal
A2 3-30 30-300 Måttlig ökning
A3 >30 >300 Kraftig ökning

Orsak

Tillfällig proteinuri ses vid urinvägsinfektion, feber, ortostatism, hjärtsvikt och uttalad fysisk ansträngning.

Långa och smala tonåringar kan normalt ha ortostatisk proteinuri.

Njursjukdom: glomerulonefrit, vaskulit, cystnjure, ischemi, interstitiell nefrit, intoxikationer (svamp, etylenglykol, läkemedel eller endogena myoglobin, lätta kedjor, hyperkalcemi) orsakar ffa tubulär proteinuri.

Andra sjukdomar: hypertoni, ateroskleros, diabetesnefropati, njurartärstenos, infektion, malignitet, myelom, amyloidos, avflödeshinder.

Symtom

Asymtomatisk, ev skummande urin. Symtom på grundorsak kan dominera. Vid nefrotiskt syndrom: ödem, trötthet, minskad urinmängd, viktuppgång.

Utredning

Anamnes: hereditet, andra sjukdomar, läkemedel, svullnad, feber, sjukdomskänsla.

Status: brett status inkluderande buk, blodtryck, hud, ödem.

Laboratorieutredning: urinsticka, urinsediment och U-albumin/kreatinin-kvot, ev ytterligare U-proteiner (analys av IgG, albumin, protein HC för att skilja på glomerulär/tubulär skada), U-Proteinfraktion (lätta kedjor, s k Bence-Jones proteinuri).

För att utreda ortostatisk proteinuri lämnas morgonprov av urin omedelbart när man ställer sig upp på morgonen och ev 12-timmars dagurin/12-timmars natturin.

Blodstatus, CRP, SR, P-kreatinin, P-cystatin-C, elektrolytstatus, P-glukos, blodfetter, S-albumin, eGFR beräknas från P-kreatinin eller P-cystatin-C.

Ultraljud njurar.

Ytterligare utredning görs beroende på underliggande sjukdom i samarbete med organspecialist. 

Behandling

Minska proteinläckaget med ACE-hämmare/angiotensinreceptorblockerare. Vid proteinuri <1g/dygn är målblodtryck 130/80 och vid >1g/dygn bör blodtrycket vara högst 125/75. Behandla samtidig hyperlipidemi.

Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.

Remiss till hematolog vid misstanke om myelom.

Remiss till diabetolog vid diabetes och njurskada. Patienten sköts lämpligen av allmänläkare, diabetolog och njurmedicin i samarbete.

Riktad terapi mot grundorsak.

Fördjupning

www.njurmed.se

Viss.nu. Njursvikt och albuminuri. 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis