Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Nefrologi / Proteinuri, albuminuri
Annons:

Proteinuri, albuminuri


Se även kapitlet Endokrina sjukdomar, avsnittet ”Diabetes typ 2 och sekundär diabetes – uppföljning”, njursvikt, akut, njurfunktionsmätning, hematuri, i detta kapitel.

Definition

Normal albuminutsöndring: <20 mg/l, eller <30 mg/dygn. Måttlig albuminuri: 30–300 mg/l. Kraftig albuminuri/ proteinuri: >300mg/24 timmar. Vid nefrotiskt syndrom >3 g/24 tim.

Diagnosen måttlig eller kraftig albuminuri (proteinuri) ställs efter två av tre positiva prover inom 2–6 månader.

Kategori U-Albumin/kreatinin kvot (g/mol) Motsvarande albuminutsöndring (mg/d)
A1 <3 <30 Normal
A2 3-30 30-300 Måttlig ökning
A3 >30 >300 Kraftig ökning

Orsak

Tillfällig proteinuri ses vid urinvägsinfektion, feber, ortostatism, hjärtsvikt och uttalad fysisk ansträngning.

Långa och smala tonåringar kan normalt ha ortostatisk proteinuri.

Njursjukdom: glomerulonefrit, vaskulit, cystnjure, ischemi, interstitiell nefrit, intoxikationer (svamp, etylenglykol, läkemedel eller endogena myoglobin, lätta kedjor, hyperkalcemi) orsakar ffa tubulär proteinuri.

Andra sjukdomar: hypertoni, ateroskleros, diabetesnefropati, njurartärstenos, infektion, malignitet, myelom, amyloidos, avflödeshinder.

Symtom

Asymtomatisk, ev. skummande urin. Symtom på grundorsak kan dominera. Vid nefrotiskt syndrom: ödem, trötthet, minskad urinmängd, viktuppgång.

Utredning

Anamnes: hereditet, andra sjukdomar, läkemedel, svullnad, feber, sjukdomskänsla.

Status: brett status inkluderande buk, blodtryck, hud, ödem.

Laboratorieutredning: urinsticka, urinsediment och U-albumin/kreatinin-kvot, ev ytterligare U-proteiner (analys av IgG, albumin, protein HC för att skilja på glomerulär/tubulär skada), U-Proteinfraktion (lätta kedjor, s k Bence-Jones proteinuri).

För att utreda ortostatisk proteinuri lämnas morgonprov av urin omedelbart när man ställer sig upp på morgonen och ev 12-timmars dagurin/12-timmars natturin.

Blodstatus, CRP, SR, P-kreatinin, P-cystatin-C, elektrolytstatus, P-glukos, blodfetter, S-albumin, eGFR beräknas från P-kreatinin eller P-cystatin-C.

Ultraljud njurar.

Ytterligare utredning görs beroende på underliggande sjukdom i samarbete med organspecialist. 

Behandling

Minska proteinläckaget med ACE-hämmare/angiotensinreceptorblockerare. Vid proteinuri <1g/dygn är målblodtryck 130/80 och vid >1g/dygn bör blodtrycket vara högst 125/75. Behandla samtidig hyperlipidemi.

Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.

Remiss till hematolog vid misstanke om myelom.

Remiss till diabetolog vid diabetes och njurskada. Patienten sköts lämpligen av allmänläkare, diabetolog och njurmedicin i samarbete.

Riktad terapi mot grundorsak.

Fördjupning

www.njurmed.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: