Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.

Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Ett tillförlitligt värde på njurfunktion är viktigt i många diagnostiska sammanhang och inte minst då man doserar läkemedel som utsöndras renalt.

För att få en mer korrekt uppfattning än ett kreatininvärde behöver man få ett mått på glomerulär filtration. Detta görs genom att beräkna eGFR (estimerat GFR). De flesta kliniskt kemiska laboratorier ger automatiskt svar kreatinin-relaterat eGFR respektive cystatin-C-relaterat eGFR i samband med provtagning för kreatinin/ cystatin-C. Många moderna läkemedelsmoduler i sjukhusens journalsystem integrerar de senaste provsvaren på eGFR som vägledning inför dosering av läkemedel, t ex med en ”knapp” eller ikon som lyser upp om patienten har eGFR utanför normalt referensområde.

P-kreatinin är ett bra screening-prov för njurfunktionen. Kreatininvärdet är dock relaterat till muskelmassa och kan ge falskt låga värden hos personer med liten muskelvolym. S-cystatin-C är inte relaterat till muskelmassa och passar bättre för dessa personer samt är ett känsligare prov för lätt nedsatt njurfunktion.

Om mer exakt GFR behöver konfirmeras eller fastställas bör mätning göras med Cr-EDTA-clearance eller iohexol-clearance. Dessa undersökningar beställs ofta via fysiologiska laboratorier.

I primärvården rekommenderas att utvärdera varje patient med njurfunktionsnedsättning, hematuri, proteinuri eller diabetes med ett eGFR. Kontakt tages därefter vid behov med njurmedicinsk specialist.

Fördjupning

SBU. Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214. ISBN 978-91-85413-53-9.

Lunds universitet. Robust cystatin-c and creatinine-based estimates of relative GFR. Www.egfr.se/egfren.html (Lund-Malmö revisionen är utvecklad i Sverige och täcker äldre personer bättre).

www.mdrd.com

www.njurmed.se

Svens njurmedicinsk förenings guidelines-utskotts kommentarer till KDIGO riktlinjer till kronisk njursjukdom. https://njurmed.se/rad-riktlinjer/

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis