NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.

Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Ett tillförlitligt värde på njurfunktion är viktigt i många diagnostiska sammanhang och inte minst då man doserar läkemedel som utsöndras renalt.

För att få en mer korrekt uppfattning än ett kreatininvärde behöver man få ett mått på glomerulär filtration. Detta görs enklast genom att beräkta eGFR (estimerat GFR). Den klassiska Cocroft-Gaults formel har använt i många år både kliniskt och i läkemedelsprövningar. Den är behäftad med betydande felkällor varför Svensk Njurmedicinsk Förening nu gör följande rekommendationer:

– eGFR-kreatinin bestämmes från P-kreatinin med CKD-EPI formeln eller Lund-Malmö-reviderade formeln (se nedan).

– För konfirmering i speciella situationer används serum cystatin C.

– eGFR-cysC uträknas från CKD-EPI cysC-formel och kombinationsvärdet eGFRkreat-cysC bestämmes från CKD-EPI kreatinin-cysC ekvationer.

– Mät GFR med Cr-EDTA eller iohexol då mer exakt GFR behöver fastställas. Detta beställs ofta via fysiologiska laboratorier.

I primärvården rekommenderas att utvärdera varje patient med njurfunktionsnedsättning/hematuri/proteinuri/diabetes med ett eGFR. Kontakt tages därefter med njurmedicn vb.

Fördjupning

SBU. Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214. ISBN 978-91-85413-53-9.

Lunds Universitet. Robust cystatin c- and creatinine-based estimates of relative gfr. Www.egfr.se/egfren.html (Lund-Malmö revisionen är utvecklad i Sverige och täcker äldre personer bättre).

www.mdrd.com (CKD-Epi formeln samt CKD-EPI kreatinin-cysC ekvationer)

www.njurmed.se

SNFs guidelinesutskotts kommentarer till KDIGO riktlinjer till kronisk njursjukdom. https://njurmed.se/rad-riktlinjer/

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer