Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Nefrologi / Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.
Annons:

Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.


Se även avsnittet Njursvikt, akut och kronisk, Hematuri, Proteinuri i detta kapitel.

Ett tillförlitligt värde på njurfunktion är viktigt i många diagnostiska sammanhang och inte minst då man doserar läkemedel som utsöndras renalt.

För att få en mer korrekt uppfattning än ett kreatininvärde behöver man få ett mått på glomerulär filtration. Detta görs genom att beräkna eGFR (estimerat GFR). De flesta kliniskt kemiska laboratorier ger automatiskt svar kreatinin-relaterat eGFR respektive cystatin-C-relaterat eGFR i samband med provtagning för kreatinin/ cystatin-C. Många moderna läkemedelsmoduler i sjukhusens journalsystem integrerar de senaste provsvaren på eGFR som vägledning inför dosering av läkemedel, t ex med en ”knapp” eller ikon som lyser upp om patienten har eGFR utanför normalt referensområde.

P-kreatinin är ett bra screening-prov för njurfunktionen. Kreatininvärdet är dock relaterat till muskelmassa och kan ge falskt låga värden hos personer med liten muskelvolym. S-cystatin-C är inte relaterat till muskelmassa och passar bättre för dessa personer samt är ett känsligare prov för lätt nedsatt njurfunktion.

Om mer exakt GFR behöver konfirmeras eller fastställas bör mätning göras med Cr-EDTA-clearance eller iohexol-clearance. Dessa undersökningar beställs ofta via fysiologiska laboratorier.

I primärvården rekommenderas att utvärdera varje patient med njurfunktionsnedsättning, hematuri, proteinuri eller diabetes med ett eGFR. Kontakt tages därefter vid behov med njurmedicinsk specialist.

Fördjupning

SBU. Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214. ISBN 978-91-85413-53-9.

Lunds universitet. Robust cystatin-c and creatinine-based estimates of relative GFR. (Lund-Malmö revisionen är utvecklad i Sverige och täcker äldre personer bättre). länk

www.mdrd.com

www.njurmed.se

Svens njurmedicinsk förenings guidelines-utskotts kommentarer till KDIGO riktlinjer till kronisk njursjukdom. https://njurmed.se/rad-riktlinjer/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: