Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hematuri


Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, njurfunktionsmätning, proteinuri i detta kapitel.

Definition

>3 erytrocyter/ högförstoringssynfält vid mikroskopisk undersökning av urinsediment. Makro- eller mikroskopiskt, synbar för ögat respektive upptäckt med urinsticka.

Orsak

Rödfärgning av annan orsak, se nedan. Efter ansträngande fysisk aktivitet. Postrenala orsaker som cystit, uretärsten, blåssten, prostataförstoring/cancer, trauma, urotelial cancer.

Renala orsaker som glomerulonefrit/vaskulit, pyelonefrit, njurcancer, tuberkulos. Behandling med antikoagulantia, antitrombotika, m fl.

Differentialdiagnos

Rödfärgad urin kan förekomma efter intag av rödbetor, andra födoämnen eller vissa läkemedel.

Vaginal eller rektalblödning.

Utredning

Anamnes: Tillfällig, återkommande eller persisterande? Förenat med smärta, miktionsproblem? Feber och/eller andra sjukdomssymtom? Genomgången urologisk åtgärd? Diarréer/blodiga? Läkemedel? Hereditet?

Status

Blodtryck, buk- och prostatapalpation. Hud, leder.

Laboratorieprover: Blodstatus, elektrolytstatus, kreatinin, U-kreatinin/albumin, SR, CRP, PSA, urinsediment.

Makroskopisk hematuri: Massiv hematuri kan ge akut urinstämma. Undersök residualvolym med bladderscan. Ultraljud njurar. Remiss till urolog för vidare utredning med CT-urografi, cystoskopi och cytologi.

Välgrundad misstanke om cancer föreligger vid makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre, eller om misstanke i samband med bilddiagnostik. Patienten remitteras då enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.

Makroskopisk hematuri hos personer yngre än 50 år utreds också med bilddiagnostik samt remiss till urolog för cystoskopi, men utanför det standardiserade vårdförloppet.

Isolerad mikroskopisk hematuri: upprepa provet, basal utredning med laboratorieprover enligt ovan.

Mikroskopisk hematuri med samtidig proteinuri och positivt sediment föranleder remiss till njurmedicin. Akut konsultation om kombination med förhöjt kreatinin, SR, CRP, feber, hudförändringar, diarréer.

Behandling

Isolerad mikroskopisk hematuri med negativ utredning: exspektans.

Mikroskopisk hematuri med ytterligare fynd t.ex samtidig proteinuri: utredning och behandling oftast i samarbete med njurmedicin.

Makroskopisk hematuri: utredning och behandling i samarbete med urolog. Massiv hematuri är sjukhusfall, patienten kan behöva hematuri-KAD samt utredning/åtgärder mot blödningen oavsett om den är orsakad av antikoagulantia.

Fördjupning

Svensk njurmedicinsk förening

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: