NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hematuri.

ICD-10: R31

Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, njurfunktionsmätning, proteinuri i detta kapitel.

Definition

> 3 erytrocyter/ högförstoringssynfält vid mikroskopisk undersökning av urinsediment. Makro- eller mikroskopiskt, synbar för ögat respektive upptäckt med urinsticka.

Orsak

Rödfärgninga av annan orsak. Efter fysisk aktivitet. Postrenala orsaker som cystit, njursten, prostataförstoring/cancer, trauma, urotelial cancer.

Renala orsaker som glomerulonefrit/vaskulit, pyelonefrit, njurcancer, tuberkulos. Behandling med antikoagulantia, antitrombotika, mfl.

Differentialdiagnos

Rödfärgad urin efter intag av rödbetor, andra födoämnen, läkemedel kan orsaka rödfärgning av urinen.

Vaginal eller rektalblödning.

Utredning

Anamnes: Tillfällig, återkommande eller persisterande? Förenat med smärta, miktionsproblem? Feber och/eller andra sjukdomssymtom? Hereditet? Genomgången urologisk åtgärd? Diarreer/blodiga? Läkemedel?

Status

Blodtryck, Buk- och prostatapalpation. Hud, leder.

Laboratiorieprover: Urinsediment, kreatinin, U-kreatin/albumin, elektrolystatus, blodstatus, SR, CRP, PSA.

Makroskopisk hematuri : Betänk att massiv hematuri kan ge akut urinstämma. Undersök residualvolym med bladdersvan. Ultraljud njurar. Remiss till urolog för vidare utredning med CT-urografi, cystoskopi och cytologi.

Välgrundad misstanke om cancer föreligger om ålder>50  eller misstanke i samband med bilddiagnostik, remitteras enligt standardiserat vårdförlopp.

Isolerad mikroskopisk hematuri: upprepa provet, basal utredning enligt ovan.

Mikroskopisk hematuri, proteinuri, positivt sediment. Remiss njurmedicin. Akut konsultation om kombination med förhöjt kreatinin, SR, CRP, feber, hudförändringar, diaréer.

Behandling

Isolerad mikroskopisk hematuri.med negativ utredning: expektans.

Mikroskopisk hematuri med ytterligare fynd: utredning och behandling oftast i samarbete med njurmedicin.

Makroskopisk hematuri: utredning och behandling oftast i samarbete med urolog. Massiv hematuri är sjukhusfall, patienten kan behöva hematuri-KAD samt utrednig/åtgärder mot blödningen oavsett om den är orsakad av antikoagulantia.

Fördjupning

VISS: Hematuri. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Njurar-urogenital/Hematuri/

www.njurmed.se

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se. https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kortversioner/pdf/kortversion-svf-cancer-urinblasan-ovre-urinvagarna.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

För dig som patient
Läs mer om Hematuri. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer