Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hematuri.

ICD-10: R31

Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, njurfunktionsmätning, proteinuri i detta kapitel.

Definition

>3 erytrocyter/ högförstoringssynfält vid mikroskopisk undersökning av urinsediment. Makro- eller mikroskopiskt, synbar för ögat respektive upptäckt med urinsticka.

Orsak

Rödfärgning av annan orsak. Efter fysisk aktivitet. Postrenala orsaker som cystit, uretärsten, blåssten, prostataförstoring/cancer, trauma, urotelial cancer.

Renala orsaker som glomerulonefrit/vaskulit, pyelonefrit, njurcancer, tuberkulos. Behandling med antikoagulantia, antitrombotika, m fl.

Differentialdiagnos

Rödfärgad urin efter intag av rödbetor, andra födoämnen, läkemedel kan orsaka rödfärgning av urinen.

Vaginal eller rektalblödning.

Utredning

Anamnes: Tillfällig, återkommande eller persisterande? Förenat med smärta, miktionsproblem? Feber och/eller andra sjukdomssymtom? Genomgången urologisk åtgärd? Diarréer/blodiga? Läkemedel? Hereditet?

Status

Blodtryck, buk- och prostatapalpation. Hud, leder.

Laboratorieprover: Blodstatus, eletrolytstatus, kreatinin, U-kreatinin/albumin, SR, CRP, PSA, urinsediment.

Makroskopisk hematuri: Massiv hematuri kan ge akut urinstämma. Undersök residualvolym med bladderscan. Ultraljud njurar. Remiss till urolog för vidare utredning med CT-urografi, cystoskopi och cytologi.

  • Välgrundad misstanke om cancer föreligger vid makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre, eller om misstanke i samband med bilddiagnostik. Patienten remitteras då enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.

Makroskopisk hematuri hos personer yngre än 50 år utreds också med bilddiagnostik samt remiss till urolog för cystoskopi, men utanför det standardiserade vårdförloppet.

Isolerad mikroskopisk hematuri: upprepa provet, basal utredning med laboratorieprover enligt ovan.

Mikroskopisk hematuri med samtidig proteinuri och positivt sediment föranleder remiss till njurmedicin. Akut konsultation om kombination med förhöjt kreatinin, SR, CRP, feber, hudförändringar, diarréer.

Behandling

Isolerad mikroskopisk hematuri med negativ utredning: exspektans.

Mikroskopisk hematuri med ytterligare fynd: utredning och behandling oftast i samarbete med njurmedicin.

Makroskopisk hematuri: utredning och behandling i samarbete med urolog. Massiv hematuri är sjukhusfall, patienten kan behöva hematuri-KAD samt utredning/åtgärder mot blödningen oavsett om den är orsakad av antikoagulantia.

Fördjupning

VISS: Hematuri.

www.njurmed.se

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se.

Patientinformation: www.doktorn.com

För dig som patient
Läs mer om Hematuri. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis