Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hematuri.

ICD-10: R31

Definition

Blod i urinen; makro- eller mikroskopiskt, synbar för ögat resp med urinsticka.

Orsak

Hematurin kan ha många orsaker och behöver nödvändigtvis inte komma från urinvägarna. Fyndet är vanligt hos kvinnor i anslutning till menstruationer, vid sår runt uretraöppningen eller vid vaginal- resp. rektalblödningar. Noteras också som en fysiologisk effekt i samband med fysisk aktivitet. Från urinvägarna kan blodet komma från uretralesioner i samband kateterisering, prostataförstoring, cystiter, blåsstenar, njur- och uretärstenar, glomerulonefrit, pyelonefrit, tuberkulos samt vid maligna förändringar i njurar, blåsa och prostata. Dessutom vanligt vid farmakologisk behandling med NSAID, ASA, Warfarin och andra antikoagulantia.

Differentialdiagnos: Intag av rödbetor ger rödfärgad urin.

Utredning

Makroskopisk hematuri skall alltid utredas med CT-urografi samt cystoskopi och cytologi. CT- urografi bättre än alternativen urografi eller ultraljud av urinvägar/njurar. Viktigt med snabb utredning. Hos män även prostatapalpation och PSA. Makroskopisk hematuri skall betraktas som malignitet tills dess motsatsen är bevisad (undantaget är yngre kvinnor med hemorragisk cystit). Remittera enligt Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Mikroskopisk hematuri: Asymtomatisk mikroskopisk hematuri = ej utredning.

Det finns inte medicinska skäl att screeningtesta vuxna för mikrohematuri! Mikrohematuri utan andra symtom eller patologiska prov utreds inte. Känslighten hos stickorna gör att mikrohematuri kan utan andra fynd anses som normalt.

Mikroskopisk hematuri + proteinuri av oförklarlig anledning leder till misstanke om nefrit. Remiss njurmedicin ev där p-ANCA.

Mikroskopisk hematuri + hypertoni + proteinuri: Remiss njurmedicin.

Mikroskopisk hematuri + stigande kreatinin (även inom normalområdet): Remiss njurmedicin.

Behandling

Riktas mot grundorsaken.

Fördjupning

Läkartidningen Nr 48, 2001, Nr 16 2016, Mikroskopisk hematuri- ingen varningsklocka för cancer i urinvägar.www.lakartidningen.se

För dig som patient
Läs mer om Hematuri. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!