Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kondylom. HPV-infektion.

ICD-10: A63

Se även avsnitten Cellförändringar och Gynekologisk hälsokontroll i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Orsaker

Genital papillomvirusinfektion. Inkubationstid för genitala vårtor är minst 2-3 månader. Ett stort antal typer av humant papillomvirus (HPV) finns.

Symtom

Typiska flikiga, spetsiga vårtor, men också papulösa och platta vårtor. Patienterna upplever ofta lesionerna som kosmetiskt störande och psykologiskt belastande. Ibland ses blödningar, klåda, sveda, sprickbildningar eller irritation vid samlag.

Differentialdiagnos: Skivepitalcancer. Intraepitelial neoplasi i vulva (VIN).

Behandling

Kondylom indicerar provtagning för annan STI. Kvinnliga patienter rekommenderas delta i screeningprogram för cervixcancer -”cellprover” – ökad malignitetsrisk. Uppmaning till skyddat sex (kondom) för att förhindra smittspridning ända till dess vårtorna är borta, kan självläka, behandla med etsande lösning/gel, bränning, frysning eller kirurgi.

Genitala kondylomvårtor hos män kan penslas med podofyllotoxinlösning 5 mg/ml (2 gånger per dag x III, upprepas efter 4 dagar) upp till 5 behandlingsperioder kan behövas. Om fåtal kondylom eller vid terapisvikt kan man använda kirurgiskt avlägsnande, kryo eller laserbehandling.

Kondylom på yttre genitalia hos kvinnor penslas med podofyllotoxinlösning 5 mg/ml (2 gånger per dag x III, Upprepas efter 4 dagar) upp till 5 behandlingsperioder kan behövas. Behandling under graviditet: Podofyllotoxin kontraindicerat, remittera till gynekolog.

Alternativ terapi är imiquimod 5 %, dock inte förstahandsbehandling.

Förändringar i vagina, på portio och i cervix remitteras till gynekolog.

Intrauretrala kondylom hos män remitteras till urolog. Kondom ger ett visst skydd.

Anala kondylom utgör indikation för proktoskopi och kan excideras kirurgiskt.

Förebyggande: Kondom. Vaccin ger gott skydd för båda parter- men inte till 100 %.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Imikvimod: Kräm Aldara. Kräm Zyclara.

Podofyllotoxin: Lösn Condyline. Kräm Wartec.

Vaccin: Inj Gardasil. Inj Cervarix. Inj Silgard.

För dig som patient
Läs mer om Kondylom. HPV-infektion. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!