NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.

Allmänt

Sedan slutet av 60-talet pågår screening med cellprov från cervix i landstingens regi i Sverige

Screeningprogrammet har sänkt cervixcancerincidensen med cirka 50 %.

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen har resulterat i ett nytt nationellt vårdprogram för screening för livmoderhalscancer 2017.

I detta rekommenderas:

– cellprovtagning med analys av cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 23-29 år

– cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30 – 49 samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är ca 41 år.

– cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 50 – 64 år.

Alla positiva HPV-prover följs upp med cytologi.

Det rekommenderade screeningprogrammet förutsätter att cellproverna tas med vätskebaserad teknik. Med den metoden går det att analysera både HPV och cytologi på samma prov. Det är dessutom möjligt att spara ett cellprov för att göra fler analyser på det.

Fördjupning

Cancercentrum. https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/

Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/livmoderhalscancer-screeningme

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_31

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer