Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.

Allmänt: Sedan slutet av 60-talet pågår screening med cellprov från cervix i landstingens regi i Sverige. Kvinnor i åldersgrupper med störst risk att utveckla förstadium till invasiv cancer kallas regelbundet vart tredje år från 23-25 års ålder till 50 års ålder, därefter vart femte år t o m 60 års ålder (Socialstyrelsen anger 64 års ålder -kan variera mellan landstingen). Screeningprogrammet har sänkt cervixcancerincidensen med cirka 50%!

Utredning

Cytologprovet bedöms om det finns tillräckligt cellmaterial och om det är normalt eller avvikande cellfynd. Vid avvikande cellfynd krävs oftas en histopatologisk diagnos via kolposkopi och riktad cervixbiopsi. Opportunistiska cytologprov, dvs cytologprov utanför screeningprogrammen, kan tas om kvinnan aldrig tagit cellprov eller om mer än 3-5 år har gått sedan senaste prov. Extra cytologprov kan vara indicerat vid följande tillstånd: Tidigare avvikelse utan att behandling skett, kondylom eller anamnes på detta, mellanblödningar eller kontaktblödningar, upprepade cerviciter, tidigare cellförändringar eller portiokondylom. Vid förändringar kontrolleras med DNA-testning för att påvisa ev Humant papillomvirus (HPV), om så sker kallelse till gyn mottagning. HPV-test rekommenderas enligt Socialstyrelsen vid alla cytologprov på kvinnor mellan 30-64 års ålder.

Cytologisk provtagningsteknik: Spekulum och depressor införs helst utan glidmedel, men kan fuktas med koksaltlösning. Prov tas utan föregående avtorkning. Cellmaterial skrapas från transformationszonen på ektocervix, och stryks ut på objektsglaset. Därefter roteras provtagningsborste (cytobrush) flera varv i cervixkanalen och materialet utstryks cirkulärt på glaset närmast namnet. Provet fixeras omedelbart därefter. De flesta landstingen har idag, istället för ovannämnda objektglas, infört vätskebaserad cytologi. Efter provtagning snurra spatel resp borste direkt i burk med fixeringslösning. Alla avvikande svar följs upp.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!