NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.

ICD-10: N87

Se även avsnittet gynekologisk hälsokontroll i detta kapitel.

Definition

Allt som inte är benigna cellfynd i gynekologiska (cervix) cellprov kallas för cellförändringar. Olika svårighetsgrader: Koilocytos (celler med HPV- påverkan), lättare atypier/dysplasi benämns LSIL (Tidigare CIN 1). Mer uttalade förändringar benämns HSIL (tidigare CIN 2-CIN3). Mest uttalat är  cancer in situ eller cancerceller.

Orsak

Huvudsakligen infektioner med HPV. HPV-typ 16 och 18 är ansvariga för> 70 % av maligna förändringar i cervix. Progress från HPV infektion/ cellförändring till cancer tar 10–15 år. Genetiken är betydelsefull beträffande vem som drabbas av cancer efter virusinfektion.

Symtom

Ofta asymtomatiskt.
Kvinnor i åldern 23 – 64 år omfattas av screeningprogrammet, v g se separat avsnitt.

Utredning

Enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se.

I detta vårdförlopp kan inte välgrundad misstanke fastställas i primärvården.

Följande ska föranleda misstanke: – kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag) – postmenopausal blödning – upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak – ihållande, vattniga flytningar – uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring – bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion).

Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi, kolposkopi samt biopsi.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

– stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen

– histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Diagnosen verifieras histologiskt med biopsi för lokalt synlig eller avancerad tumör

För mikroskopiska tumörer utförs konisering och cervixabrasio.

Ytterligare utredning kan inkludera DT-thorax, MRT lilla bäckenet, Pet-DT thorax-buk beroende på stadium av tumören.

Behandling

Vid lättare atypier (LSIL) kan man expektera och göra ny kontroll med cellprov efter 12–24 mån. Vid HSIL behandling med excision/konisering. Särskilt vårdprogram för uppföljning efter tidigare dysplasi eller tidigare dysplasibehandling finnes.
Vid cervixcancer utvidgad kirurgi med hysterektomi, ooforektomi och beroende på stadie eventuell lymfkörtelutrymning, strålterapi och kemoterapi.

Profylax:

Vacciner har mycket god effekt och erbjuds alla barn/ungdomar inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet i skolan. From 1 sept 2019 vaccineras med Gardasil 9 som inkluderar skydd mot 9 stammar av HPV. Det ger ett skydd mot ca 90 % av cervixcancer men även vulva-, vagina-, penis- och analcancer orsakade av HPV. Vaccinet skyddar även mot condyloma acuminata.
Pga att vaccinet inte skyddar mot alla former av HPV är det viktigt att vanliga gyn-/cellprovskontroller följs.
Vaccin: Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges Gardasil 9 i 9–14 års ålder enligt ett 2-dosschema (0, 6–12 månader). Över 14 år ges det enligt 3 dosschema. (0, 2, 6 månader).

Fördjupning

Nationellt vårdprogram cervixcancerprevention – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram livmoderhals- och vaginalcancer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Patientinformation

www.doktorn.se

Aktuella Mediciner

Vaccination HPV: inj. Gardasil9

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer