Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Cellförändringar. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.

ICD-10: N87

Definition

Allt som inte är benigna cellfynd i gynekologiska (cervix) cellprov kallas för cellförändringar. Olika svårighetsgrader: Koilocytos (celler med HPV- påverkan), lättare atypier graderas CIN1. Mer uttalade förändringar graderas CIN 2 – CIN3. Mest uttalat är CIN 3; cancer in situ eller cancerceller.

Orsak

Huvudsakligen infektioner med HPV. Hundratals typer, varav HPV- typ 6 och 11 orsakar benigna spetsiga kondylom. HPV- typ 16 och 18 är ansvariga för >70% av maligna förändringar i cervix. Progress från HPV infektion/ cellförändring till cancer tar 10-15 år. Genetiken är betydelsefull betr vem som drabbas av cancer efter virusinfektion.

Utredning

Se avsnittet Gynekologisk hälsokontroll.

Behandling

Om vävnadsprov från cervix visar kondylom eller CIN1 kan man avvakta och kontrollera igen efter 1 år. Vid CIN2- CIN3/ ca in situ gäller konisation eller laserbehandling.

Profylax: Vacciner har mycket god effekt. Gardasil skyddar mot HPV typ 6, 11, 16, 18. Cervarix skyddar enbart mot HPV16/18. Båda vaccinerna uppskattas ge >70% skydd mot cervixcancer om de ges innan första HPV-infektion. Gardasil skyddar även mot condyloma acuminata. Vaccinen är mest effektiv före sexualdebut. Ur ett samhällsperspektiv är vaccination mest effektivt för unga kvinnor (t o m 26 år). Även kvinnor (upp till 45 år) kan dock ha viss nytta av vaccination- beslutet att vaccinera en kvinna upp till 45 år skall göras mot bakgrund av hennes tidigare HPV- exponering och den möjliga nyttan vaccinationen kan ha.

Viktigt att man fortsätter med vanliga gyn-/ cellprovskontroller.

Pojkar ingår i vissa länder i vaccinationsprogram. De bör vaccineras med med Gardasil för att skyddas mot genitala vårtor (condyloma acuminata) förutom skyddet mot anal- och peniscancer.

Vacciner: Gardasil (ingår i skolvaccinationsprogrammet), flickor 9-13 års ålder 2 doser (0,6 månader), 14 år och äldre 3 doser (0,2,6 månader).

Cervarix (saknar subvention), flickor 9-14 års ålder 2 doser, andra dosen 5-13 månader efter första dosen, 15 år och äldre 3 doser (0,1,6 månader).

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!