Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.

ICD-10: N87

Se även avsnittet gynekologisk hälsokontroll i detta kapitel.

Definition

Allt som inte är benigna cellfynd i gynekologiska (cervix) cellprov kallas för cellförändringar. Olika svårighetsgrader: Koilocytos (celler med HPV- påverkan), lättare atypier/dysplasi benämns LSIL (Tidigare CIN 1). Mer uttalade förändringar benämns HSIL (tidigare CIN 2-CIN3). Mest uttalat är  cancer in situ eller cancerceller.

Orsak

Huvudsakligen infektioner med HPV. HPV-typ 16 och 18 är ansvariga för> 70 % av maligna förändringar i cervix. Progress från HPV infektion/ cellförändring till cancer tar 10–15 år. Genetiken är betydelsefull beträffande vem som drabbas av cancer efter virusinfektion.

Symtom

Ofta asymtomatiskt.
Kvinnor i åldern 23 – 64 år omfattas av screeningprogrammet, v g se separat avsnitt.

Utredning

Enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se.

I detta vårdförlopp kan inte välgrundad misstanke fastställas i primärvården.

Följande ska föranleda misstanke: – kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag) – postmenopausal blödning – upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak – ihållande, vattniga flytningar – uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring – bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion).

Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi, kolposkopi samt biopsi.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

– stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen

– histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Diagnosen verifieras histologiskt med biopsi för lokalt synlig eller avancerad tumör

För mikroskopiska tumörer utförs konisering och cervixabrasio.

Ytterligare utredning kan inkludera DT-thorax, MRT lilla bäckenet, Pet-DT thorax-buk beroende på stadium av tumören.

Behandling

Vid lättare atypier (LSIL) kan man expektera och göra ny kontroll med cellprov efter 12–24 mån. Vid HSIL behandling med excision/konisering. Särskilt vårdprogram för uppföljning efter tidigare dysplasi eller tidigare dysplasibehandling finnes.
Vid cervixcancer utvidgad kirurgi med hysterektomi, ooforektomi och beroende på stadie eventuell lymfkörtelutrymning, strålterapi och kemoterapi.

Profylax:

Vacciner har mycket god effekt och erbjuds alla barn/ungdomar inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet i skolan. From 1 sept 2019 vaccineras med Gardasil 9 som inkluderar skydd mot 9 stammar av HPV. Det ger ett skydd mot ca 90 % av cervixcancer men även vulva-, vagina-, penis- och analcancer orsakade av HPV. Vaccinet skyddar även mot condyloma acuminata.
Pga att vaccinet inte skyddar mot alla former av HPV är det viktigt att vanliga gyn-/cellprovskontroller följs.
Vaccin: Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges Gardasil 9 i 9–14 års ålder enligt ett 2-dosschema (0, 6–12 månader). Över 14 år ges det enligt 3 dosschema. (0, 2, 6 månader).

Fördjupning

Nationellt vårdprogram cervixcancerprevention – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram livmoderhals- och vaginalcancer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Patientinformation

www.doktorn.se

Aktuella Mediciner

Vaccination HPV: inj. Gardasil9

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis