NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.

ICD-10: N87

Se även avsnittet gynekologisk hälsokontroll i detta kapitel.

Definition

Allt som inte är benigna cellfynd i gynekologiska (cervix) cellprov kallas för cellförändringar. Olika svårighetsgrader: Koilocytos (celler med HPV- påverkan), lättare atypier/dysplasi graderas CIN1. Mer uttalade förändringar graderas CIN 2–CIN3. Mest uttalat är CIN 3; cancer in situ eller cancerceller.

Orsak

Huvudsakligen infektioner med HPV. Hundratals typer, varav HPV-typ 6 och 11 orsakar benigna spetsiga kondylom. HPV-typ 16 och 18 är ansvariga för > 70 % av maligna förändringar i cervix. Progress från HPV infektion/ cellförändring till cancer tar 10–15 år. Genetiken är betydelsefull beträffande vem som drabbas av cancer efter virusinfektion.

Symtom

Ofta asymtomatiskt.

Kvinnor i åldern 23 – 64 år omfattas av screeningprogrammet, vg se separat avsnitt.

Utredning

Enligt standardiserad vårdförlopp på www.cancercentrum.se.

”I detta vårdförlopp kan inte välgrundad misstanke fastställas i primärvården.

Följande ska föranleda misstanke: – kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag) – postmenopausal blödning – upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak – ihållande, vattniga flytningar – uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring – bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion).

Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi samt biopsi vid synlig förändring.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

– stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen

– histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Diagnosen verifieras histologiskt med biopsi för lokalt synlig eller avancerad tumör

För mikroskopiska tumörer utförs konisering och cervixabrasio.

Ytterligare utredning kan inkludera DT-thoras, MRT lilla bäckenet, Pet-DT thorax-buk beroende på stadium av tumören.”

Behandling

Lättare atypier CIN1 kan behandlas som bakteriell vaginos och ny provtagning efter 1 månad. Dysplasi kvarstående CIN1 eller direkt vid CIN2-3 utreds vidare med kolposkopi och riktade provexcisioner, alternativt laserbehandling eller diatermi/konisation. (CIN: Intraepitelial neoplasi i cervix)

Profylax:

Vacciner har mycket god effekt och erbjuds alla flickor inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. From 1 sept 2019 vaccineras med Gardasil 9 som inkluderar skydd mot 9 stammar av HPV. Det ger ett skydd mot ca 90 % av cervixcancer men även vulva-, vagina- , penis- och anus cancer orsakade av HPV. Vaccinet skyddar även mot condyloma acuminata.

Pga att vaccinet inte skyddar mot alla former av HPV är det viktigt att vanliga gyn-/cellprovskontroller följs.

Pojkar ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige men gör det i flera andra länder.

Vaccin: Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges Gardasil 9 till flickor i 9–14 års ålder enligt ett 2-dosschema (0, 6-12 månader). Över 14 år ges det enligt 3 doserschema. (0,2, 6 månader).

Fördjupning

cancercentrum.  https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhals-vagina/vardprogram/gallande-vardprogram/

www.sfog.se

Läkemedelsboken    https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_35

Patientinformation

www.doktorn.se

Aktuella Mediciner

Vaccination HPV: inj. Gardasil9

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer