Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Erysipelas, rosfeber
Annons:

Erysipelas, rosfeber


Definition

Akut infektion i dermis (ofta svårt att skilja från cellulit som är en djupare infektion) orsakad av Streptococcus pyogenes (grupp A, B, C, G). I sällsynta fall Staphylococcus aureus.

Orsak

Infektion genom skadad hud (sår, spricka, eksem, svampinfektion) ingångsporten är inte alltid möjlig att hitta. Predisponerade faktorer är bl.a. tidigare erysipelas, venös insufficiens och lymfödem, som efter körtelutrymning axill.

Symtom

Rodnad som snabbt sprider sig, värk, värmeökning, ömhet, ibland svullnad och ev. feber med illamående/kräkning. Vanlig lokalisation är underben, armar, ansikte/öra.

På underben syns välavgränsad rodnad som orsakas av rosfeber/erysipelas

Bildkälla Shutterstock

Differentialdiagnoser

Akut ventrombos (mindre rodnad än vid erysipelas) Lymfstas-ödem. Tromboflebit. Rosacea (ansiktet). Zoster ophtalmicus. Quinckeödem. Erytema chronicum migrans. Erytema nodosum. Kontaktdermatit, insektsbett, läkemedelsreaktion, cellulit, vaskulit, erytromegali (vid myeloproliferativ sjkd).

Vid våldsam värk som ej motsvarar symtomen: Ha nekrotiserande fascit i åtanke– akut livshotande tillstånd med djup infektion; svårt allmänpåverkad patient, ev. sepsis, mycket svår värk med ömhet även en bra bit utanför det rodnade området pga subkutant ödem. Ödem/kompartmentbild överväger mer än rodnad. Riskfaktorer för nekrotiserande fascit är diabetes, immunsuppression, drogmissbruk. Behandling via kirurgi + meropenem + klindamycin i v + immunglobulin + chockbehandling.

Behandling

Lättare fall av erysipelas behandlas med PcV 1g x 3 i 10–14 dagar (vid vikt 90–120 kg 2gx3, vid vikt >  120 kg 3gx3. Barn 75 mg/kg/dygn – fördelat på tre doser). Rita med tuschpenna på huden avgränsningen av infektionen och be patienten/anhörig följa så att ej rodnaden sprids. Vid pc-allergi/utebliven effekt ge klindamycin 300mg g x 3 till vuxna (barn 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser). Kontroll efter en vecka.

Vid misstanke om Staph Aureus-infektion ges T. Flukloxacillin 1g x 3.

Vid allmänpåverkan, svår smärta, hög feber, snabb progression – inläggningsfall för parenteral antibiotikabehandling. Recidivtendens, särskilt vid underbensödem och lymfödem.

Aktuella Mediciner

Flukloxacillin: T Flukloxacillin, Heracillin/ Oral susp Heracillin

Klindamycin: Kapsel Clindamycin, Dalacin /Oral susp Dalacin

PcV: Tablett Fenoximetylpenicillin/ Oral susp Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Fördjupning

För bilder: dermis.net

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: