Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Hudsjukdomar > Erysipelas. Rosfeber.

Erysipelas. Rosfeber.

ICD-10: A46

Definition

Akut hudinfektion orsakad av betahemolytiska streptokocker, vanligen grupp A. I sällsynta fall grupp G-streptokocker resp. Staph aureus.

Orsak

Infektion genom skadad hud (sår, spricka, eksem, svampinfektion). Predisponerade faktorer är bl a venös insufficiens och lymfödem, som efter körtelutrymning axill.

Symtom

Rodnad som snabbt sprider sig, värk, värmeökning, ömhet, ibland svullnad och ev feber med illamående/kräkning. Vanlig lokalisation är underben, armar (post strålbehandling), ansikte/öra.

Differentialdiagnoser: Akut ventrombos (mindre rodnad än vid erysipelas) Lymf-stasödem.  Tromboflebit. Rosacea (ansiktet). Zoster ophtalmicus. Quinckeödem. Erythema chronicum migrans. Erytema nodosum. Kontaktdermatit, insektsbett, läkemedelsreaktion, cellulit, vaskulit, erytromegali (vid myeloproliferativ sjkd). Vid våldsam värk som ej motsvarar symtomen: Ha nekrotiserande fascit i åtanke (”mördarbakterien”) – akut livshotande tillstånd med djup infektion med strept gr A; svårt allmänpåverkad patient, ev sepsis, mycket hög CRP, mycket svår värk med ömhet även en bra bit utanför det rodnade området pga subkutant ödem. Ödem/kompartementbild överväger mer än rodnad. Riskfaktorer för nekrotiserande fascit är diabetes, immunsuppression, drogmissbruk. Behandling via kirurgi+pc+klindamycin i v + immunoglobuliner + chockbehandling.

Behandling

Lättare fall av erysipelas kan behandlas med PcV 1g x 3 x 10-14 dagar (vid vikt 90-120 kg 2gx3, vid vikt > 120 kg 3gx3. Barn 50-75 mg/kg/dygn- fördelat på tre doser). Rita med tuschpenna på huden avgränsningen av infektionen och be patienten/anhörig följa så att ej rodnaden sprids. Vid pc-allergi/utebliven effekt ge klindamycin 0,3 g x 3 till vuxna (barn 50-75 mg/kg/dygn fördelat på tre doser). Kontroll efter en vecka. Vid svullnad kompression via stödstrumpa + högläge i perioder.

Vid misstanke om Staph Aureus-infektion ges T Flukloxacillin 1g x 3.

Vid allmänpåverkan, svår smärta, hög feber, snabb progression – inläggningsfall för parenteral antibiotikabehandling. Recidivtendens, särskilt vid lymfödem. Ibland krävs långtidsprofylax (ev livslångt) med PcV 1-2 g x 1- detta efter två recidiv inom tre år och med ev predisponerande faktor. Streptococker blir ej resistenta! Alternativ är tidig Egenvård där pat har pc hemma.

Aktuella mediciner

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracilllin

Klindamycin: K Clindamycin. K/ Oral lösn Dalacin.

PcV: Oral susp/ T Kåvepenin.

För dig som patient
Läs mer om Erysipelas. Rosfeber. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ