NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Erysipelas. Rosfeber.

ICD-10: A46

Definition

Akut hudinfektion orsakad av betahemolytiska streptokocker, vanligen grupp A. I sällsynta fall grupp G-streptokocker resp. Staph aureus.

Orsak

Infektion genom skadad hud (sår, spricka, eksem, svampinfektion). Predisponerade faktorer är bl.a. tidigare erysipelas, venös insufficiens och lymfödem, som efter körtelutrymning axill.

Symtom

Rodnad som snabbt sprider sig, värk, värmeökning, ömhet, ibland svullnad och ev. feber med illamående/kräkning. Vanlig lokalisation är underben, armar (post strålbehandling), ansikte/öra.

Differentialdiagnoser: Akut ventrombos (mindre rodnad än vid erysipelas) Lymf-stasödem. Tromboflebit. Rosacea (ansiktet). Zoster ophtalmicus. Quinckeödem. Erythema chronicum migrans. Erytema nodosum. Kontaktdermatit, insektsbett, läkemedelsreaktion, cellulit, vaskulit, erytromegali (vid myeloproliferativ sjkd). Vid våldsam värk som ej motsvarar symtomen: Ha nekrotiserande fascit i åtanke (”mördarbakterien”) – akut livshotande tillstånd med djup infektion med strept gr A; svårt allmänpåverkad patient, ev. sepsis, mycket hög CRP, mycket svår värk med ömhet även en bra bit utanför det rodnade området pga subkutant ödem. Ödem/kompartementbild överväger mer än rodnad. Riskfaktorer för nekrotiserande fascit är diabetes, immunsuppression, drogmissbruk. Behandling via kirurgi + pc + klindamycin i v + immunoglobuliner + chockbehandling.

Behandling

Lättare fall av erysipelas kan behandlas med PcV 1g x 3 x 10–14 dagar (vid vikt 90–120 kg 2gx3, vid vikt > 120 kg 3gx3. Barn 75 mg/kg/dygn – fördelat på tre doser). Rita med tuschpenna på huden avgränsningen av infektionen och be patienten/anhörig följa så att ej rodnaden sprids. Vid pc-allergi/utebliven effekt ge klindamycin 0,3 g x 3 till vuxna (barn 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser). Kontroll efter en vecka.
Vid misstanke om Staph Aureus-infektion ges T Flukloxacillin 1g x 3.
Vid allmänpåverkan, svår smärta, hög feber, snabb progression – inläggningsfall för parenteral antibiotikabehandling. Recidivtendens, särskilt vid underbensödem och lymfödem.

Aktuella Mediciner

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracilllin

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral lösn Dalacin.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

För dig som patient
Läs mer om Erysipelas. Rosfeber. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer