NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Nervskada i handen. Senskada i handen.

ICD-10: To7.-P (perifer vervskada liksom traumatisk skada)

Orsak

Ofta stick- eller skärsår.

Utredning

Det räcker inte att be pat. knyta, sträcka och spreta med fingrarna. Senor och nerver måste undersökas specifikt:

Ytliga flexorsenan testas genom att pat’s handrygg vilar mot ett underlag. Därefter pressas de fingrar som inte skall undersökas mot underlaget. Be pat. flektera i fingret som skall undersökas. Om normal rörelse i PIP-leden är senan intakt.

Djupa flexorsenan testas genom att man pressar aktuella fingrets bas- och mellanfalang mot underlaget samtidigt som pat försöker flektera fingertoppen. Normalt utslag talar för intakt sena. Liten och svag rörelse liksom smärta vid rörelse talar för partiell skada.

Extensorsenor testas genom att pat får sträcka i handled och fingerleder i tur och ordning med och utan motstånd.

N Medianus testas genom att pat’s handrygg får ligga mot bordet och pat lyfter tummen rakt upp mot taket med motstånd. Jämför med andra handen. Nerven innerverar sensoriskt ffa palmarsidan av dig I, t.o.m. III och radiala delen av dig IVsamt radiala delen av handflatan. Även dorsala falangerna av dig II och III. Känseln testas genom 2-punktdiskrimination; ett dubbelvikt gem (som ett ”U”) med skänkelavstånd på 5 mm och med spetsarna i fingrets längdriktning testa bl.a. viktiga tummen och pekfingret volart. Om pat kan urskilja de två punkterna på 5 mm avstånd föreligger normalförhållanden. Om pat kan urskilja först vid 10 mm avstånd talar detta för partiell skada eller tillfällig påverkan.

Sensibiliteten kan också testas genom att omväxlande testa mot huden med spetsiga respektive runda delen av en säkerhetsnål samtidigt som pat. blundar. Om pat. då inte kan uppge om det känns vasst eller trubbigt föreligger nervskada.

Nervskada medför också utslagen sudomotorfunktion (svettningsförmåga) i drabbade området. Kan testas genom att ett pennskaft gnids mot huden. Brist på fukt ses i snett infallande ljus eller genom att friktionen från pennan är stor.

N Ulnaris testas genom att pat abducerar pekfingret mot mostånd (jämför med andra sidan). Är huvudsakligen en motorisk nerv; försörjer sensibilitet i handflatan ulnart, lillfinger och ulnara delen av ringfinger. Testa sensibiliteten som ovan beskrivs.

N Radialis ger vid skador i handnivå inget motoriskt bortfall. Är i handen enbart sensorisk och innerverar ffa radiala delen av handryggen. Testa sensibiliteten som ovan beskrivs.

Åtgärd

Vid patologiskt status efter trauma ta i första hand telefonkontakt med handkirurg eller kirurg.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer