NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa.

ICD-10: L73.2

Definition

Kronisk inflammatorisk hudsjukdom som involverar områden med apokrina svettkörtlar, främst axiller, ljumskar, inframammärt, perianalt, insida lår, perineum och glutealt. Debuterar ofta efter puberteten. Vanligare hos kvinnor än män. Drabbar 1-4% av Sveriges befolkning.

Orsak

Orsaken är inte helt klarlagd men man börjar frångå den tidigare teorin att sjukdomen utgick från apokrina svettkörtlar. Snarare verkar det som att ocklusion, ruptur och påföljande inflammation i folliklarna bidrar till manifestation av sjukdomen.

Ofta associerat till rökning, övervikt och ärftlighet. Försämring kan ses vid menstruation, stress och mekanisk friktion.

Symtom

Minst 2 ggr/6 mån återkommande, smärtsamma abcesser, noduli och kommedoner med eller utan hypertrofiska ärr och fistelgångar i lokaler enligt ovan.

Differentialdiagnoser

Follikulit, furunkel, karbunkel, pilonidalcysta, acne, kutan manifestation av Mb Chron’s, lymfogranuloma venereum, skivepitelcarcinom.

Utredning

Klinisk diagnos. Vid behov av hjälp med diagnos – remiss till hudspecialist. Biopsi vid behov av att utesluta icke-melanom hudmalignitet. Bakterieodling vid behov av att utesluta infektion. Vid behov utredning av metabola syndromet och IBD, då association kan finnas. Ev. DLQI eller annat adekvat skattningsverktyg.

Stadieindelning:

  • Hurley grad 1 – abscesser/inflammerade noduli utan ärr eller fistelgångar
  • Hurley grad 2 – recidiverande abscesser med hypertrofiska ärr/fistelgångar
  • Hurley grad 3 – diffust spridda abscesser, konglomerat med kommunicerande fistelgångar

Behandling

Vid behov rökstopp, viktnedgång, bedömning av psykosocial situation. Hurley grad 2-3 behandlas av dermatolog.

Hurley grad 1: Underhållsbehandling topikalt med azelinsyra. Enstaka ytliga lesioner topikal klindamycin, max 3 månader åt gången eller injektion triamcinolonacetonid. Incision och dränage, dock mycket stor recidivrisk.

Hurley grad 2: Samma som grad 1 med tillägg av per oral kur med tetracyklin under tre månader eller kombinationsbehandling med per oral klindamycin och rifampicin, med provtagning. Vid skov kopplade till menstruation kan antiandrogen behandling prövas (drospirenon+etinylestradiol, cyproteron+etinylestradiol). Vid utebliven effekt kan acitretin, isotretinoin (hos dermatolog) eller metformin (vid glukosintolerans) övervägas.

Hurley grad 3: Hos dermatolog kan immunomodulerande behandling i form av adalimumab sättas in.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer