Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa. Svettkörtelinflammation.

ICD-10: L73.2

Definition

Kronisk inflammatorisk hudsjukdom som involverar områden med apokrina svettkörtlar, främst axiller, ljumskar, inframammärt, perianalt, insida lår, perineum och glutealt. Debuterar ofta efter puberteten. Vanligare hos kvinnor än män. Drabbar 1-4% av Sveriges befolkning.

Orsak

Orsaken är inte helt klarlagd men man börjar frångå den tidigare teorin att sjukdomen utgick från apokrina svettkörtlar. Snarare verkar det som att ocklusion, ruptur och påföljande inflammation i folliklarna bidrar till manifestation av sjukdomen.

Ofta associerat till rökning, övervikt och ärftlighet. Försämring kan ses vid menstruation, stress och mekanisk friktion.

Symtom

Minst 2 ggr/6 mån återkommande, smärtsamma abcesser, noduli och kommedoner med eller utan hypertrofiska ärr och fistelgångar i lokaler enligt ovan.

Differentialdiagnoser

Follikulit, furunkel, karbunkel, pilonidalcysta, acne, kutan manifestation av Mb Chron’s, lymfogranuloma venereum, skivepitelcarcinom.

Utredning

Klinisk diagnos. Vid behov av hjälp med diagnos – remiss till hudspecialist. Biopsi vid behov av att utesluta icke-melanom hudmalignitet. Bakterieodling vid behov av att utesluta infektion. Vid behov utredning av metabola syndromet och IBD, då association kan finnas. Ev. DLQI eller annat adekvat skattningsverktyg.

Stadieindelning:

  • Hurley grad 1 – abscesser/inflammerade noduli utan ärr eller fistelgångar
  • Hurley grad 2 – recidiverande abscesser med hypertrofiska ärr/fistelgångar
  • Hurley grad 3 – diffust spridda abscesser, konglomerat med kommunicerande fistelgångar

Behandling

Vid behov rökstopp, viktnedgång, bedömning av psykosocial situation. Hurley grad 2-3 behandlas av dermatolog.

Hurley grad 1: Underhållsbehandling topikalt med azelinsyra. Enstaka ytliga lesioner topikal klindamycin, max 3 månader åt gången eller injektion triamcinolonacetonid. Incision och dränage, dock mycket stor recidivrisk.

Hurley grad 2: Samma som grad 1 med tillägg av per oral kur med tetracyklin under tre månader eller kombinationsbehandling med per oral klindamycin och rifampicin, med provtagning. Vid skov kopplade till menstruation kan antiandrogen behandling prövas (drospirenon+etinylestradiol, cyproteron+etinylestradiol). Vid utebliven effekt kan acitretin, isotretinoin (hos dermatolog) eller metformin (vid glukosintolerans) övervägas.

Hurley grad 3: Hos dermatolog kan immunomodulerande behandling i form av adalimumab sättas in.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis