Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Narkolepsi.

ICD-10: G 47,4

Orsak

Autoimmun genes; immunsystemet attackerar och destruerar en speciell nervcellsgrupp i hypotalamus som sköter sömnreglering. Åtföljande destruering även av cellernas axoner. Aktivering av autoimmuna mekanismen kräver ärftlig benägenhet + omgivningfaktor; ex.v. viss svininfluensavaccination. Ingen association med andra autoimmuna sjukdomar. Verkar som att vissa batcher av svininfluensavaccin (Pandemrix) stått för majoriteten av de vaccinutlösta insjuknandena.

Symtom

Patologisk insomningsbenägenhet dagtid över lång tid-obligat symtom. Ofta parallellt med sämre nattsömn. Kataplexi, dvs. plötslig tonusförlust ofta utlöst av glädje eller ilska (i 70 % av fallen). Hypnagoga hallucinationer, ofta med skräck- eller erotiskt innehåll (i 20–40 % av fallen). Sömnparalys- känsla av förlamning vid uppvaknande eller insomnande (i 30–50 % av fallen). Symtomen debuterar oftast i 10-30 års ålder.

Differentialdiagnoser

Sömnapnésyndrom, missbruk, depression, smärta, läkemedelsbiverkningar m.fl. som påverkar sömnmönstret nattetid och som ger trötthet dagtid.

Utredning

Klinisk bild. Metabol screening. Vid tveksamhet utredning via neurolog med sömnregistrering och vb. mätning av halten av neuropeptiden orexin/hypokretin i CNS via LP alt genetisk utredning.

Behandling

Kausal behandling finns inte. Symtomlindrande behandling mot hypersomni ges i form av centralstimulerande preparat som metylfenidat (Concerta), modafinil. SSRI/SNRI liksom klomipramin används för att minska kataplexiattacker. Vid såväl hypersomni och kataplexi är natriumoxibat (Xyrem) förstahandsmedel. Utredning och medicineringen hanteras av neurolog. Viktigt med regelbundna sömnvanor liksom möjlighet till kortare tupplur(er) dagtid.

Fördjupning

Läkemedelsbehandling an narkolepsi – ett kunskapsdokument. 2013 www.lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: www.narkolepsiforeningen.se

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis