Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Narkolepsi.

ICD-10: G 47,4

Orsak

Autoimmun genes; immunsystemet attackerar och destruerar en speciell nervcellsgrupp i hypotalamus som sköter sömnreglering. Åtföljande destruering även av cellernas axoner. Aktivering av autoimmuna mekanismen kräver ärftlig benägenhet + omgivningfaktor; ex v viss svininfluensavaccination. Ingen association med andra autoimmuna sjukdomar. Verkar som att vissa batcher av svininfluensavaccin (Pandemrix) stått för majoriteten av de vaccinutlösta insjuknandena.

Symtom

Patologisk insomningsbenägenhet dagtid över lång tid- obligat symtom. Ofta parallellt med sämre nattsömn. Kataplexi, dvs plötslig tonusförlust ofta utlöst av glädje eller ilska (i 70 % av fallen). Hypnagoga hallucinationer, ofta med skräck- eller erotiskt innehåll (i 20-40% av fallen). Sömnparalys- känsla av förlamning vid uppvaknande eller insomnande (i 30-50% av fallen). Symtomen debuterar oftast i 10-30 års ålder.

Differentialdiagnos: Sömnapnésyndrom, missbruk, depression, smärta, läkemedelsbiverkningar m fl som påverkar sömnmönstret nattetid och som ger trötthet dagtid.

Utredning

Klinisk bild. Metabol screening. Vid tveksamhet utredning via neurolog med sömnregistrering och vb mätning av halten av neuropeptiden orexin/hypokretin i CNS via LP alt genetisk utredning.

Behandling

Kausal behandling finns inte. Symtomlindrande behandling mot hypersomni ges i form av centralstimulerande preparat som metylfenidat (Concerta), modafinil. SSRI/SNRI liksom klomipramin används för att minska kataplexiattacker. Vid såväl hypersomni och kataplexi är natriumoxibat (Xyrem) förstahandsmedel. Utredning och medicineringen hanteras av neurolog. Viktigt med regelbundna sömnvanor liksom möjlighet till kortare tupplur(er) dagtid.

Patientinformation:  www.1177.se

Patientförening: www.narkolepsiforeningen.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!