Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.

ICD-10: G43

Symtom

Flimmerskotom, dvs ljusa, ofta cirkulära fläckar centralt i synfältet med flimrande, taggig periferi. Flimmerskotomet sprider sig efterhand perifert. Ibland övergående dimsyn centralt i synfältet. Kan också te sig som en mängd ”lysmaskar” som dansar runt i synfältet. Brukar vara några minuter upp till en timme – aurasymtom. Skotomet försvinner som regel när huvudvärken kommer. Migränhuvudvärk med ofta associerade symtom (trötthet, gäspningar mm- se avsnittet Migrän i kap Neurologiska sjukdomar). Aura fenomen / flimmerskotom kan förekomma isolerat, utan huvudvärk – ”ögonmigrän”.

Differentialdiagnoser

Amaurosis fugax, glaskroppsavlossning.

Behandling

NSAID lämpligt under aurafasen – men inte triptaner! Se avsnittet Migrän i kapitlet neurologiska sjukdomar.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!