Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.

ICD-10: G45

Orsak

Är egentligen ingen ögonsjukdom, utan nästan alltid ett lokalt symtom på generell kärlsjuka eller karotisstenos. TIA- attack är vanligaste orsaken.

Symtom

Övergående ensidig synnedsättning eller blindhet med oftast sekunders till minuters varaktighet. Ibland timslångt.

Status

Normalförhållanden gällande ögonen.

Utredning

I akutskedet inget enligt nedan. Senare uppföljning med optimering av hjärt-, kärl-, lipid- och sockerstatus.

Behandling

Akutremiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs som TIA/stroke. Risk för bestående blindhet eller stroke. På kliniken ultraljud av karotiskärl och ställningstagande till Warfarinbehandling och/eller kirurgisk behandling. Kardiellt status och SR med tanke på temporalisarterit.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!