Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Reumatologi / Temporalisarterit
Annons:

Temporalisarterit


Se även avsnittet Polymyalgia reumatica i detta kapitel, avsnitten Amaurosis fugax och Temporalisarterit i Oftalmologi samt avsnittet Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endonkrinologi.

Definition

Autoimmun reaktion i blodkärlen; arterit i arteria temporalis, men kan också uppträda mer proximalt, ända ner till aortabågen.

Orsak

Okänd.

Symtom

Debut från 50-årsåldern. Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild. Till skillnad från Polymyalgia rheumatika tillkommer här också huvudvärk (vanligaste symtomet) i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten, claudicatiosmärtor vid tuggning, ibland ischemi i tunga (nekrosrisk) med smärta och tal-svalgsvårigheter, drabbat a. lingualis Ibland synpåverkan med synbortfall och dubbelseende. Vasculit i a. occipitalis ger smärtor i bakhuvudet. Vaskulit i a. vertebralis kan ge TIA, stroke, yrsel. Mer heltäckande med ordet kranialarterit. Vaskulit i andra – från aortabågen utgående kärl – kan ge ischemi i armar m.fl. symtom.

Temporalisarterit kan uppträda ensamt eller tillsammans med Polymyalgia Reumatica.

Histopatologisk bild: Jättecellsarterit.

Differentialdiagnos

Polymyalgia reumatica (har inte så uttalad huvudvärk och inte ögonsymtom). Spänningshuvudvärk. Nackmyalgi. Cervikalgi. Artros i käkleder. RA Polymyosit. SLE. Fibromyalgi. Hypotyreos. Mb Parkinson. Malignitet. Elektrolytrubbningar. Infektion. Diabetes. Depression. Amaurosis fugax.

Status

Ömhet över arteria temporalis. Kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt hjässan.

Utredning

Som vid polymyalgia reumatica: SR (15 % har vid debut ingen SR-stegring), CRP, Hb, S-elfores. Temporalisbiopsi – inom 3 dagar.

Behandling

Snabbt insatt kortison för att förhindra att ögat drabbas, om påverkat öga viktigt att minska risken för det andra ögat. Om synpåverkan vid undersökningen överväg akut remiss till lasarett för bedömning och kortison i.v (Solu-Medrol 500 mg (–1000 mg) iv tre dagar) följt av av Prednisolon 60 mg per dag tills symtomfrihet. Sätts in före temporalisbiopsin, som bör tas inom tre dagar. Synpåverkan kan även drabba andra ögat. Om ej synpåverkan: Prednisolon 30–40 mg per dag tills normaliserad SR och CRP – i regel två veckor, sedan successivt nedtrappning. Minska med 5 mg var tredje vecka tills 20 mg dagligen, efter detta minska med 2,5 mg var tredje vecka tills 10 mg dagligen. Därefter minskning med 1,25 mg per månad allt efter status och SR. Kortisondosen kan ges som endos. Följ klinik, P-glukos och SR. Målet med behandlingen är symtomfrihet och normaliserade värden av CRP och SR. Vid återfall öka dosen igen till tidigare effektiv dos och prova att minska dosen igen efter tre månader. Lungröntgen bör utföras med tanke på tuberkulosrisk. Kortisonet botar inte själva åkomman utan håller nere inflammationen under spontanläkningsförloppet som i regel tar 2–3 år. Betydligt längre tider förekommer.

Tänk på att man samtidigt behöver ge osteoporosprofylax och följa glukosvärden vid kortisonterapin. (Se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar.)

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj. Solu-Medrol.

Steroid: T Prednisolon.

 Bioliogiskt Immunosuppressivt medel: Tocilizumab (Roactemra) via specialst godkänd sedan 2017

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: