Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Temporalisarterit. Arteritis temporalis.

ICD-10: M31

Se även avsnittet Polymyalgia reumatica i detta kapitel, avsnitten Amaurosis fugax och Temporalisarterit i Ögonkapitlet samt avsnittet Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Definition

Autoimmun reaktion i blodkärlen; arterit i arteria temporalis, men kan också uppträda mer proximalt, ända ner till aortabågen.

Orsak

Okänd.

Symtom

Debut från 50-årsåldern, (max 60–70 år). Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild. Till skillnad från Polymyalgia rheumatika tillkommer här också huvudvärk (vanligaste symtomet) i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten, claudicatiosmärtor vid tuggning, ibland ischemi i tunga (nekrosrisk) med smärta och tal-svalgsvårigheter, drabbat a. lingualis Ibland synpåverkan med synbortfall och dubbelseende.  Vasculit i a. occipitalis ger smärtor i bakhuvudet. Vaskulit i a. vertebralis kan ge TIA, stroke, yrsel. Mer heltäckande med ordet kranialarterit. Vaskulit i andra – från aortabågen utgående kärl – kan ge ischemi i armar m.fl. symtom.

Temporalisarterit kan uppträda ensamt eller tillsammans med Polymyalgia Reumatica.

Histopatologisk bild: Jättecellsarterit.

Differentialdiagnos

Polymyalgia reumatica (har inte så uttalad huvudvärk och inte ögonsymtom). Spänningshuvudvärk. Nackmyalgi. Cervikalgi. Artros i käkleder. RA Polymyosit. SLE. Fibromyalgi. Hypotyreos. Mb Parkinson. Malignitet. Elektrolytrubbningar. Infektion. Diabetes. Depression. Amaurosis fugax.

Status

Ömhet över arteria temporalis. Kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt hjässan.

Utredning

Som vid polymyalgia reumatica: SR (15 % har vid debut ingen SR-stegring), CRP, Hb, S-elfores. Temporalisbiopsi – inom 3 dagar.

Behandling

Snabbt insatt kortison för att förhindra att ögat drabbas, om påverkat öga viktigt att minska risken för det andra ögat. Om synpåverkan vid undersökningen överväg akut remiss till lasarett för bedömning och kortison i.v (Solu-Medrol 500 mg (–1000 mg) iv tre dagar) följt av av Prednisolon 60 mg per dag tills symtomfrihet. Sätts in före temporalisbiopsin, som bör tas inom tre dagar. Synpåverkan kan även drabba andra ögat. Om ej synpåverkan: Prednisolon 30–40 mg per dag tills normaliserad SR och CRP – i regel två veckor, sedan successivt nedtrappning. Minska med 5 mg var tredje vecka tills 20 mg dagligen, efter detta minska med 2,5 mg var tredje vecka tills 10 mg dagligen. Därefter minskning med 1,25 mg per månad allt efter status och SR. Kortisondosen kan ges som endos. Följ klinik, P-glukos och SR. Målet med behandlingen är symtomfrihet och normaliserade värden av CRP och SR. Vid återfall öka dosen igen till tidigare effektiv dos och prova att minska dosen igen efter tre månader. Lungröntgen bör utföras med tanke på tuberkulosrisk. Kortisonet botar inte själva åkomman utan håller nere inflammationen under spontanläkningsförloppet som i regel tar 2–3 år. Betydligt längre tider förekommer.

Tänk på att man samtidigt behöver ge osteoporosprofylax och följa glukosvärden vid kortisonterapin. (Se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar.)

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj. Solu-Medrol.

Steroid: T Prednisolon.

 Bioliogiskt Immunosuppressivt medel: Tocilizumab (Roactemra) via specialst godkänd sedan 2017

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis