Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.

Terapeutiskt jämförbara doser för några medel:

Betametason: 0,60 mg

Dexametason: 0,75 mg

Hydrokortison: 20 mg

Prednisolon: 5 mg

Triamcinolon: 4 mg

Prednisolon 5 mg motsvarar ca Hydrokortison 20 mg, vilket motsvarar ungefär daglig total endogen kortisolfrisättning.

Egenskaper: Immunsuppressivt – antiallergiskt – leukocytsuppression – stimulerar trombocytbildning.

Nackdelar: Saltretention, förhöjt blodtryck, blåmärken, ökning av insulinresistensen. Cushingbild med omfördelning av fettet som ger moonface, buffalo hump och bålfetma med striae distensae, muskel- och hudatrofi, osteoporos. Diabetesdebut eller förvärrat diabetesläge, hjärtsvikt, hypertoni, eufori, psykos, aktiverad tbc, hypokalemi, erosiv gastrit, ulcus ventrikuli eller duodeni – speciellt i kombination med NSAID. Per oral steroidbehandling kan redan efter 3 veckor framkalla sekundär binjurebarkssvikt – finns även beskrivet vid höga doser inhalationssteroid (inte bara på barn). Extra observans vid trötthet, illamående, ökad infektionsbenägenhet och/eller svårreglerad astma. Behandling> 1 år med prednisolon ökar risken för katarakt och glaukom.

OBS: Patient med binjurebarkssvikt eller långvarig kortisonbehandling i låga doser ska instrueras att öka dygnsdosen 2–3 ggr vid infektion med feber eller annan svår sjukdom.

Kortison ger ingen akut effekt utan motverkar den efterföljande senreaktionen (timmar) efter det akuta insjuknandet. Därför behöver det inte ges parenteralt annat än när pat. är medvetslös eller inte kan svälja.

Kontraindikationer (relativa): Gravida, växande barn (inhalationssteroider i låga doser går bra – påverkar knappast längdtillväxten), – ulcus, tbc. Se upp vid febersjukdomar, symtomen kan undertryckas.

Osteoporosprofylax:

Dagligt tillskott med calcium 500 mg och D-vitamin 800E ges till alla som planeras för långtidsbehandling med glukokortikoider oavsett om benspecifik behandling ges eller inte.

Osteoporosprofylax ska sättas in tidigt vid kortisonbehandling. Den största försämringen av skelettet sker tidigt i förloppet.

Benspecifik behandling ska erbjudas vid planering med Prednisolon >5 mg/dag i minst tre månader till postmenopausala kvinnor och män >50 år om:

  • tidigare benskörhetfraktur
  • FRAX >10%
  • bentäthetsmätning med T-score i höft eller ländrygg < -1,0 SD
  • startdos Prednisolon >30 mg/dag
  • kvinnor >60 år; män >65 år

Benspecifika läkemedel

  • bisfosfonat är förstahandsval
  • desusomab ges vid njursvikt eller intolerans mot bisfosfonat
  • teriparatid kan övervägas vid T-score < -2,5 SD

Aktuella Mediciner

Betametason: Inj./T Betapred.

Prednisolon: T Prednisolon.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis