Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Endokrinologi / Kortisonbehandling
Annons:

Kortisonbehandling


Terapeutiskt jämförbara doser för några medel:

Betametason: 0,60 mg

Dexametason: 0,75 mg

Hydrokortison: 20 mg

Prednisolon: 5 mg

Triamcinolon: 4 mg

Prednisolon 5 mg motsvarar ca Hydrokortison 20 mg, vilket motsvarar ungefär daglig total endogen kortisolfrisättning.

Egenskaper: Immunsuppressivt – antiallergiskt – leukocytsuppression – stimulerar trombocytbildning.

Nackdelar: Saltretention, vätskeretention, förhöjt blodtryck, blåmärken, ökning av insulinresistens. Cushingbild med omfördelning av fettet som ger moonface, buffalo hump och bålfetma med striae distensae, muskel- och hudatrofi, osteoporos. Diabetesdebut eller förvärrat diabetesläge, hypertoni, eufori, psykos, aktiverad tbc, hypokalemi, erosiv gastrit, ulcus ventrikuli eller duodeni – speciellt i kombination med NSAID. Per oral steroidbehandling kan redan efter 3 veckor framkalla sekundär binjurebarkssvikt – finns även beskrivet vid höga doser inhalationssteroid (inte bara på barn). Extra observans vid trötthet, illamående, ökad infektionsbenägenhet och/eller svårreglerad astma. Behandling> 1 år med prednisolon ökar risken för katarakt och glaukom.

OBS: Patient med binjurebarkssvikt eller långvarig kortisonbehandling i låga doser ska instrueras att öka dygnsdosen 2–3 ggr vid infektion med feber eller annan svår sjukdom.

Kortison ger ingen akut effekt utan motverkar den efterföljande senreaktionen (timmar) efter det akuta insjuknandet. Därför behöver det inte ges parenteralt annat än när pat. är medvetslös eller inte kan svälja.

Kontraindikationer (relativa): Gravida, växande barn (inhalationssteroider i låga doser går bra – påverkar knappast längdtillväxten), ulcus, tbc. Se upp vid febersjukdomar, symtomen kan undertryckas.

Osteoporosprofylax:

Dagligt tillskott med calcium 500 mg och D-vitamin 800E ges till alla som planeras för långtidsbehandling med glukokortikoider oavsett om benspecifik behandling ges eller inte.

Osteoporosprofylax ska sättas in tidigt vid kortisonbehandling. Den största försämringen av skelettet sker tidigt i förloppet.

Benspecifik behandling ska erbjudas vid planerad behandling med Prednisolon >5 mg/dag i minst tre månader till postmenopausala kvinnor och män >50 år om:

 • tidigare benskörhetfraktur
 • FRAX >10%
 • bentäthetsmätning med T-score i höft eller ländrygg < -1,0 SD
 • startdos Prednisolon >30 mg/dag
 • kvinnor >60 år; män >65 år

Benspecifika läkemedel

 • bisfosfonat är förstahandsval
 • desusomab ges vid njursvikt eller intolerans mot bisfosfonat
 • teriparatid kan övervägas vid T-score < -2,5 SD

Träningsprogram för fysisk aktivitet kan minska risken för osteoporos och myopati.

Patientinformation

www.1177.se

Aktuella Mediciner

Betametason: Inj./T Betapred.

Prednisolon: T Prednisolon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: