NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.

Terapeutiskt jämförbara doser för några medel:

Betametason:           0,60 mg

Dexametason:          0,75 mg

Hydrokortison:         20,00 mg

Prednisolon:            5,00 mg

Triamcinolon:          4,00 mg

Egenskaper: Immunsuppressivt – antiallergiskt – leukocytsuppression – stimulerar trombocytbildning.

Nackdelar: Saltretention, förhöjt blodtryck, blåmärken, ökning av insulinresistensen. Cushingbild med omfördelning av fettet som ger moonface, buffalo hump och bålfetma med striae distensae, muskel- och hudatrofi, osteoporos. Diabetesdebut eller förvärrat diabetesläge, hjärtsvikt, hypertoni, eufori, psykos, aktiverad tbc, hypokalemi, erosiv gastrit, ulcus ventrikuli eller duodeni – speciellt i kombination med NSAID. Per oral steroidbehandling kan redan efter 3 veckor framkalla sekundär binjurebarksvikt – finns även beskrivet vid höga doser inhalationssteroid (inte bara på barn). Extra observans vid trötthet, illamående, ökad infektionsbenägenhet och/eller svårreglerad astma.

Kortison ger ingen akut effekt utan motverkar den efterföljande senreaktionen (timmar) efter det akuta insjuknandet. Därför behöver det inte ges parenteralt annat än när pat. är medvetslös eller inte kan svälja.

Kontraindikationer (relativa): Gravida, växande barn (inhalationssteroider i låga doser går bra – påverkar kanppast längdtillväxten), – ulcus, tbc. Se upp vid febersjukdomar, symtomen kan undertryckas.

Behandling

Nedan gäller behandling med betametason. Allergier: Anafylaktisk chock och svårare typ-1 reaktioner: adrenalin akut, därefter 10–15 tabl. Betapred som löses upp i ett glas vatten och dricks (ev. 4–20 mg iv). Kan efterföljas av några dagars tablettkur (5–10 tabl/dag i 3–7 dagar). Nedtrappning behövs ej.

Vid astmaanfall ges ofta akut eller i samband med infektion/ försämring en kur på 1–2 veckor. Urtikaria som isolerat symtom är knappast indikation för kortikosteroider mer än att man ger en stötdos Betapred för att få ner utslagen. I första hand ordineras ett antihistamin under en period.

Reumatiska sjukdomar med aktiv inflammation: Nedan gäller behandling med tabl prednisolon:

RA-SLE-psoriasisarthrit-spondarthriter m.fl.: Kortikosteroider ges ofta initialt innan DMARD (Disease Modulating AntiRheumatic Drugs) hinner få effekt eller inte räcker. Titrering av lägst fungerande underhållsdos, börja med 10 mg.

Polymyalgia reumatica (PMR): 30 mg x 1 som initialdos. Långsam dosminskning till under 10 mg – följs med SR och klinik.

Temporalisarterit (TA): 40–60 mg x 1 p.g.a. risken för synförlust. Långsam dosminskning med 5 mg var 3:e vecka ned till 10 mg följs med SR och klinik. Därefter minskning med 2,5 mg per månad. Följ SR och kliniken. Alltid hela dosen på morgonen för att minska påverkan på hypotalamus/hypofys/binjureaxeln. Om man sätter in behandlingen själv måste temporalisartärbiopsi ordnas inom en vecka.

Subakut tyreoidit: Se avsnittet Struma i detta kapitel.

Vid planerad behandling med per orala glukokortikoider > 3 mån (gärna tidigare) ges osteoporosprofylax redan från början med bisfosfonat + Ca och D-vitamin. (se avsnittet Osteoporos i detta kapitel). Behandling > 1 år med prednisolon ökar risken för katarakt och glaukom.

Aktuella Mediciner

Betametason: Inj./T Betapred.

Prednisolon: T Prednisolon.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer