Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Anemiutredning. Anemi.

ICD-10: D64.9

Se även järnbristanemi, perniciös anemi i detta kapitel.

Definition:

Anemi anges ofta som Hb under referensområdet eller enligt WHO (Hb under 120 g/L hos kvinnor och under 130 g/L hos män).

Gravida respektive barn i 2–3 mån  ålder har lägre värden (110 g/L), liksom äldre > 80 år (115–120 g/L).

Orsak:

Blödning, minskad produktion eller ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys).

Nedanstående olika former av anemi orsakas vanligen av:

Järnbristanemi: rikliga mensblödningar ,ulcus, coloncancer, divertikulit, celiaki, malnutrition m.fl.

Sekundär anemi: RA, SLE, infektion, njursvikt, malignitet, alkoholberoende, inflammatorisk tarmsjukdom, svår leversjukdom, hypotyreos, m.fl.

B12/folatbrist: atrofisk gastrit, celiaki, kolit, bristande intag och bristande upptag p.g.a. läkemedel.

Benmärgssjukdom: hematologiska maligniteter, läkemedelspåverkan.

Hemoglobinsjukdomar t.ex. thalassemier.

Hemolytisk anemi: immunologiska reaktioner, infektion, mekanisk (hjärtklaffar), KLL, splenomegali.

Symtom:

Trötthet, yrsel, takykardi, huvudvärk, dyspne, ev. kärlkramp.

Status:

Blekhet, ev. blåsljud, hypotoni/ takykardi, ikterus, lever/mjältförstoring? lymfkörtlar?

Utredning:

Anamnes på blödning? Läkemedel? Andra samtidiga besvär?

Utredningen skall ske utifrån den mest sannolika orsaken till anemin. Kontrollera erytrocytindices-makrocytär, normocytär eller mikrocytär anemi.

S-Fe/S-TIBC (= transferrinmättnad) < 15 % är järnbrist om såväl S-Fe lågt och TIBC högt.

Höjda LPK talar för inflammation, infektion, benmärgspåverkan.

Höjda TPK talar för inflammation, blödning, benmärgspåverkan.

Sänkta LPK/TPK talar för benmärgspåverkan.

Höjda retikulocyter talar för snabb blodförlust. Hemolys.

Sänkta retikulocyter talar för benmärgspåverkan, järnbrist.

S-Ferritin: (depåjärn, akut fasreaktant): lågt: järnbrist (vid normal transferrinmättnad är järnbrist uteslutet) normalt: Järnbrist med inflammation, förhöjd: Infektion, inflammation, leverskada, malignitet, autoimmun sjkd., kraftigt ökad: Hemokromatos.

Mikrocytär anemi:

Misstänk järnbrist, thalassemi, sekundär anemi.

MCV < 80 fl och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L): misstänk järnbrist, kontrollera S-Ferritin och transferrinmättnad (S-Fe, TIBC).

 • Om S-Ferritin är lågt (< 15µg/L hos kvinnor och < 30µg/L hos män): misstänk järnbristanemi, se detta avsnitt.
 • Oklar hypokrom mikrocytär anemi innebär utredning – blödning? Utred med gastroskopi, rektoskopi, koloskopi. F-Hb är inte tillräcklig utredning i detta fall.

MCV <80 fl men ej hypokrom -och normala järnparametrar, ev. förhöjda retikulocyter (> 100×109/L): misstänk Thalassemi (hemoglobinfraktionering)

Sekundärt orsakad anemi kan vara mikro- eller normocytär. Ferritin ökar, ofta även SR, CRP. Lågt TIBC/transferrin. Löslig transferrinreceptor inte ökad.

Vid samtidig järnbrist är transferrinreceptor (S-sTfR) ökad. Ferritin lågt trots inflammation.

Makrocytär anemi.

MCV > 100 fl och retikulocyter normala/låga (< 20×109/L): misstänk brist, kontrollera vitamin-B12, P-Folat och S-Ferritin.

 • MCV >100 fl och isolerad vitamin-B12 brist misstänk Perniciös anemi, se detta avsnitt.
 • MCV >100 fl och samtidig låga värden på vitamin-B12 (< 150 pmol/L), S-Folat (< 7,0 nmol/L) och S-Ferritin (< 15µg/L hos kvinnor och < 30µg/L hos män): misstänk malabsorption, ta transglutaminas-ak och vidare evt tunntarmsbiopsi.
 • MCV >100 fl och normala värden på vitamin-B12, P-Folat och S-Ferritin: misstänk alkohol, leversjukdom (kronisk), läkemedelspåverkan (tiazider, neuroleptika- eller immunmodulerande behandling), hemolys (höjda retikulocyter > 100×109/L)-remittera till hematolog, malignitet i benmärgen.


Normocytär
anemi.

MCV 80–100 fl, normalt järnstatus, retikulocyter normala (20-100×109/L) eller låga kombinerad med annan sjukdom: Sekundär anemi (s.k. funktionell järnbrist) p.g.a. inflammatorisk-, autoimmun-, endokrin sjukdom (hypotyreos, lågt S-testosteron hos män), njursjukdom, akuta infektioner eller malignitet.

MCV 80-100 fL, Retikulocyter förhöjda(> 100×109/L): misstänk hemolytisk anemi, se detta avsnitt.

Funktionell järnbrist

Äldre, multisjuka, kan uppvisa normala järndepåer men järnet kommer ej ut perifert. Typisk bild:

 • S-Fe lågt.
 • TIBC normalt lågt.
 • Transferrinmättnad <15%.
 • S-Ferritin normalt-högt.
 • S-transferrinreceptor högt.
 • Labprover eller statusfynd som talar för inflammatorisk aktivitet.


Hemolytisk anemi

Kan vara normo- eller makrocytär, differentialdiagnos till blödningsanemi. Ökad nedbrytning av erytrocyter. Retikulocyter förhöjda liksom LD, bilirubin, sänkt haptoglobin. Orsak: autoimmuna sjukdomar, lymfom, KLL, läkemedel, infektioner, toxiska ämnen, trombotisk trombocytopen purpura m.f. Diskutera med hematolog.

Behandling:

Beroende på grundorsak.

Fördjupning:

Läkemedelsboken. Anemier. https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/anemier.html

VISS. Anemiutredning. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Blod-och-blodbildande-organ/Anemiutredning/

Aktuella Mediciner

Folsyra: T Folacin.

Järn: T Duroferon. Drp./K Niferex.

Vit B12: Inj./T Behepan.

För dig som patient
Läs mer om Anemiutredning. Anemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis