Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Anemi


Se även järnbristanemi, perniciös anemi i detta kapitel.

Definition

Anemi anges ofta som Hb under referensområdet eller enligt WHO (Hb under 120 g/L hos kvinnor och under 130 g/L hos män).

Gravida respektive barn i 2–3 mån ålder har lägre värden (110 g/L), liksom äldre > 80 år (115–120 g/L).

Orsak

Blödning, minskad produktion eller ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys).

Nedanstående olika former av anemi orsakas vanligen av:

Järnbristanemi: rikliga mensblödningar, ulcus, coloncancer, divertikulit, celiaki, malnutrition m.fl.

Sekundär anemi: RA, SLE, infektion, njursvikt, malignitet, alkoholberoende, inflammatorisk tarmsjukdom, svår leversjukdom, hypotyreos, m.fl.

B12/folatbrist: atrofisk gastrit, celiaki, kolit, bristande intag och bristande upptag p.g.a. läkemedel.

Benmärgssjukdom: hematologiska maligniteter, läkemedelspåverkan.

Hemoglobinsjukdomar t.ex. thalassemier.

Hemolytisk anemi: immunologiska reaktioner, infektion, mekanisk hjärtklaff, KLL, lymfom, splenomegali.

Symtom

Trötthet, yrsel, takykardi, huvudvärk, dyspne, ev. kärlkramp.

Status

Blekhet, ev. blåsljud, hypotoni/ takykardi, ikterus, lever/mjältförstoring? Lymfkörtlar?

Utredning

Anamnes på blödning? Läkemedel? Andra samtidiga besvär?

Utredningen skall ske utifrån den mest sannolika orsaken till anemin. Kontrollera erytrocytindices-makrocytär, normocytär eller mikrocytär anemi.

S-Fe/S-TIBC (= transferrinmättnad) < 15 % är järnbrist om såväl S-Fe lågt och TIBC högt.

Höjda LPK talar för inflammation, infektion, benmärgspåverkan.

Höjda TPK talar för inflammation, blödning, benmärgspåverkan.

Sänkta LPK/TPK talar för benmärgspåverkan.

Höjda retikulocyter talar för snabb blodförlust. Hemolys.

Sänkta retikulocyter talar för benmärgspåverkan, järnbrist.

S-Ferritin: (depåjärn, akutfasreaktant): lågt: järnbrist (vid normal transferrinmättnad är järnbrist uteslutet) normalt: Järnbrist med inflammation, förhöjd: Infektion, inflammation, leverskada, malignitet, autoimmun sjkd., kraftigt ökad: Hemokromatos.

Mikrocytär anemi:

Misstänk järnbrist, thalassemi, sekundär anemi.

MCV < 80 fl och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L): misstänk järnbrist, kontrollera S-Ferritin och transferrinmättnad (S-Fe, TIBC).

 • Om S-Ferritin är lågt (< 15µg/L hos kvinnor och < 30µg/L hos män): misstänk järnbristanemi, se detta avsnitt.
 • Oklar hypokrom mikrocytär anemi innebär utredning – blödning? Utred med gastroskopi, rektoskopi, koloskopi. F-Hb är inte tillräcklig utredning i detta fall.

MCV <80 fl men ej hypokrom -och normala järnparametrar, ev. förhöjda retikulocyter (> 100×109/L): misstänk Thalassemi (hemoglobinfraktionering).

Sekundärt orsakad anemi kan vara mikro- eller normocytär. Ferritin ökar, ofta även SR, CRP. Lågt TIBC/transferrin. Löslig transferrinreceptor inte ökad.

Vid samtidig järnbrist är transferrinreceptor (S-sTfR) ökad. Ferritin lågt trots inflammation.

Makrocytär anemi.

MCV > 100 fl och retikulocyter normala/låga (< 20×109/L): misstänk brist, kontrollera vitamin-B12, P-Folat och S-Ferritin.

 • MCV >100 fl och isolerad vitamin-B12 brist misstänk Perniciös anemi, se detta avsnitt.
 • MCV >100 fl och samtidig låga värden på vitamin-B12 (< 150 pmol/L), S-Folat (< 7,0 nmol/L) och S-Ferritin (< 15µg/L hos kvinnor och < 30µg/L hos män): misstänk malabsorption, ta transglutaminas-ak och vidare ev tunntarmsbiopsi.
 • MCV >100 fl och normala värden på vitamin-B12, P-Folat och S-Ferritin: misstänk alkohol, leversjukdom (kronisk), läkemedelspåverkan (tiazider, neuroleptika- eller immunmodulerande behandling), hemolys (höjda retikulocyter > 100×109/L)-remittera till hematolog, malignitet i benmärgen.


Normocytär
anemi.

MCV 80–100 fl, normalt järnstatus, retikulocyter normala (20-100×109/L) eller låga kombinerad med annan sjukdom: Sekundär anemi (s.k. funktionell järnbrist) p.g.a. inflammatorisk-, autoimmun-, endokrin sjukdom (hypotyreos, lågt S-testosteron hos män), njursjukdom, akuta infektioner eller malignitet.

MCV 80-100 fL, retikulocyter förhöjda(> 100×109/L): misstänk hemolytisk anemi, se detta avsnitt.

Funktionell järnbrist

Äldre, multisjuka, kan uppvisa normala järndepåer men järnet kommer ej ut perifert. Typisk bild:

 • S-Fe lågt.
 • TIBC normalt lågt.
 • Transferrinmättnad <15%.
 • S-Ferritin normalt-högt.
 • S-transferrinreceptor högt.
 • Labprover eller statusfynd som talar för inflammatorisk aktivitet.


Hemolytisk anemi

Kan vara normo- eller makrocytär, differentialdiagnos till blödningsanemi. Ökad nedbrytning av erytrocyter. Retikulocyter förhöjda liksom LD, bilirubin, sänkt haptoglobin. Orsak: autoimmuna sjukdomar, lymfom, KLL, läkemedel, infektioner, toxiska ämnen, trombotisk trombocytopen purpura m.f. Diskutera med hematolog.

Behandling

Beroende på grundorsak.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Anemier. Länk

VISS. Anemiutredning. Länk

Aktuella Mediciner

Folsyra: T Folacin.

Järn: T Duroferon. Drp./K Niferex.

Vit B12: Inj./T Behepan.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: