Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Celiaki. Glutenintolerans.

ICD-10: K90

Definition

Autoimmun reaktion mot enzymet transglutaminas. T-cellsmedierad reaktion hos predisponerad individ igångsätts av gluten.

Orsak

Oklar patogenes, ärftliga faktorer har stor betydelse. Slemhinneskada där flera olika immunologiska reaktioner finns inblandade. Slemhinneskadan leder till villusatrofi med minskad upptagsyta som i sin tur kan leda till malabsorption. Associerat till bl.a. mikroskopisk kolit. Symtomen igångsätts av gluten (proteinfraktion som finns i spannmål som vete, korn och råg). Amning har en skyddande effekt-långsam introduktion av gluteninnehållande föda från 6 månaders ålder, gärna med samtidig amning.

Ökad förekomst av celiaki vid dermatitis herpetiformis, typ-1 diabetes, Down’s syndrom, Turners syndrom, Sjögrens syndrom, RA, psoriasisartrit, inflammatoriska tarmsjukdomar, tyreoidearubbningar och vid autoimmuna leversjukdomar.

Symtom

Hos barn malabsorptionsbild med avflackande tillväxtkurva, magsmärtor, kräkningar, trötthet, utspänd buk, såväl diarré som obstipation. Vid tonåren ofta försenad pubertet.

Celiaki hittas även hos vuxna och äldre där symtombilden ibland kan vara diffus med neurologiska och psykiatriska förtecken. Många har atypiska symtom och underdiagnostiken tros vara hög.

Klinisk celiaki (vuxna): Anemi (ibland utan tarmsymtom med lätt normocytär anemi med leuko-trombocytopeni), trötthet, humörsvängningar. Tarmsymtom som gasbildning, diarré, uppblåst buk, smärtor, illamående, men även förstoppning. Vissa patienter tål inte mjölk. Dermatitis herpetiformis, depressiva besvär, artrit, menstruationsrubbningar, ofrivillig barnlöshet, viktminskning, emaljdefekt på tänder. Upprepade hypoglykemiattacker. Osteoporos, munblåsor/afte. Sjukdomen kan leda till malabsorption och polyneuropati. Ökad risk för andra samtidiga autoimmuna tillstånd (t.ex. diabetes typ 1, autoimmun tyroideasjukdom, autoimmun gastrit med B12-brist, IgA-brist, Addisons sjukdom, autoimmuna leversjukdomar. Sannolikt även ökad risk för Sjögrens syndrom, cystisk fibros, psoriasis, RA). Något ökad risk för malignitet. Vid glutenfri kost risk ungefär som i övriga befolkningen.

Tyst celiaki: Pat med villusatrofi utan, eller med endast ringa, symtom. Ofta med diabetes typ-1. Trots symtomfrihet upplevs hälsan som förbättrad efter kostomläggning.

Differentialdiagnoser: Mjölallergi, komjölksallergi, laktosintolerans, infektiösa, inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, IBS, dyspepsi, exokrin pankreasinsufficiens, autonom neuropati (ex.v. p.g.a. diabetes).

Utredning

Anamnes, hereditet, Ig-A antikroppar mot gliadin (anti-AGA), endomysium (anti-EMA), transglutaminas (anti-TG). Anti-AGA högst sensitivitet på barn under 2 år, efter 2 års ålder tas anti-TG (ev. anti-EMA). Total Ig-A i serum rekommenderas för att utesluta IgA-brist, annars risk för falskt neg. provsvar. Låga värden på Hb, S-Ca, S-albumin, S-Ferritin, vitamin B12, folsyra, zink och selen vanligt, kontrollera också P-homocystein. Vid positiva antikroppstest gäller gastroskopi (alternativt kapsel) med tunntarmsbiopsi (villusatrofi?) för att ställa diagnosen. Efter glutenfri kost i 3–6 månader förnyad biopsi, slemhinnan skall då ha normaliserats. OBS kosten får inte läggas om förrän efter första biopsin. Finns förespråkare för att det räcker med klinisk uppföljning istället för ny kontroll med skopi (innebär risk att samtidiga inflammatoriska tillstånd kan missas). Detta om 10-faldigt förhöjd titer. Diagnosen anses verifierad om symtomen upphört vilket märks redan efter 2–3 veckor. Kalprotektin normalt vid celiaki men förhöjt vid samtidig inflammatorisk tarmsjukdom.

Vävnadstypning (HLA-typning DQ2/DQ8) kan i speciella oklara gränsfall användas; vid vissa familjeutredningar och vid påvisad IgA-brist (där proverna ovan är negativa trots sjukdomen). Vid positiv typning bör man ha i åtanke att specificiteten är låg antikroppar finns hos 20–30 % av befolkningen. Om neg. är det osannolikt att pat har celiaki. Utebliven förbättring – ompröva diagnosen, ev. remiss gastroenterolog.

Latent celiaki med försämrad hälsa förekommer. Celiaki hos första ledets släktingar förekommer i ca. 10 %, provtagning vid ev. screening enligt ovan.

Provtagningskit finns som efter några minuter kan grovscreena för celiaki.

Behandling

Livslång behandling med strikt glutenfri kost. Tänk på att även små mängder kan framkalla kraftiga besvär (ffa efter att dieten lagts om). I regel normaliseras proverna enl. ovan i samband med glutenfri kost.

Kontrollgastroskopi efter ca. 1 år. Dietistremiss, förskrivning av glutenfritt på livsmedelsanvisning till barn. Följ längd och vikt på barn. Följ Hb, S-Fe och S-transferrin årligen- är bra parametrar på att tunntarmsslemhinnan fungerar. Överväg substitution med järn, B-vitamin B6, B12, folsyra, fettlösliga vitaminer, kalk eventuellt osteoporosutredning – fr.a. hos äldre. God prognos om tidig upptäckt och glutenfri kost. Det finns inga vetenskapliga belägg för att en glutenfri kost hos inte glutenintoleranta individer förbättrar hälsan.

Fördjupning

Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Svenska Celiakiförbundet SCF, tfn: 08-730 05 01. www.celiaki.se

Mag och Tarmförbundet; www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

För dig som patient
Läs mer om Celiaki. Glutenintolerans. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer