Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Celiaki. Glutenintolerans.

Celiaki. Glutenintolerans.

ICD-10: K90

Definition

Autoimmun reaktion mot enzymet transglutaminas. Reaktionen hos predisponerad individ igångsätts av gluten.

Orsak

Oklar patogenes, ärftliga faktorer har stor betydelse. Slemhinneskada där flera olika immunologiska reaktioner finns inblandade. Slemhinneskadan leder till villusatrofi med minskad upptagsyta som i sin tur kan leda till malabsorption. Associerat till bl a mikroskopisk kolit. Symtomen igångsätts av gluten (proteinfraktion som finns i spannmål som vete, korn och råg). Amning har en skyddande effekt-långsam introduktion av gluteninnehållande föda från 6 månaders ålder, gärna med samtidig amning.

Ökad förekomst av celiaki vid typ-1 diabetes, Down´s syndrom, Turners syndrom, inflammatoriska tarmsjukdomar, tyreoidearubbningar och vid autoimmuna leversjukdomar.

Symtom

Hos barn malabsorptionsbild med avflackande tillväxtkurva, magsmärtor, kräkningar, trötthet, utspänd buk, såväl diarré som obstipation. Vid tonåren ofta försenad pubertet.

Celiaki hittas även hos vuxna och äldre där symtombilden ibland kan vara diffus med neurologiska och psykiatriska förtecken. Många har atypiska symtom och underdiagnostiken tros vara hög.

Klinisk celiaki (vuxna): Anemi (ibland utan tarmsymtom med lätt normocytär anemi med leuko- trombocytopeni), trötthet, humörsvängningar. Tarmsymtom som gasbildning, diarré, uppblåst buk, smärtor, illamående, men även förstoppning. Vissa patienter tål inte mjölk. Dermatitis herpetiformis, depressiva besvär, artrit, menstruationsrubbningar, ofrivillig barnlöshet, viktminskning, emaljdefekt på tänder. Upprepade hypoglykemiattacker. Osteoporos, munblåsor/afte. Sjukdomen kan leda till malabsorption och polyneuropati. Ökad risk för andra samtidiga autoimmuna tillstånd (ex v diabetes typ 1, autoimmun tyroideasjukdom, autoimmun gastrit med B12-brist, IgA-brist, Addisons sjukdom, autoimmuna leversjukdomar. Sannolikt även höjd risk för Sjögrens syndrom, cystisk fibros, psoriasis, RA). Något ökad risk för malignitet. Vid glutenfri kost risk ungefär som i övriga befolkningen.

Tyst celiaki: Pat med villusatrofi utan, eller med endast ring, symtom. Ofta med diabetes typ-1. Trots symtomfrihet upplevs hälsan som förbättrad efter kostomläggning.

Differentialdiagnoser: Mjölallergi, komjölksallergi, laktosintolerans, infektiösa, inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, IBS, dyspepsi, nedsatt exokrin pankreasfunktion, autonom neuropati (ex v pga diabetes).

Utredning

Anamnes, hereditet, Ig-A antikroppar mot vävnadstransglutaminas (”IgA-anti-hTG”- har hög säkerhet i provsvar vid svår villusatrofi men sämre vid lindrigare [och vanligare] former av celiaki). Alltid total Ig-A i serum (för att utesluta IgA- brist). Låga värden på Hb, S-Ca, S-albumin, S-Ferritin, vitamin B12, folsyra, zink och selen vanligt. Vid positiva antikroppstest gäller gastroskopi med tunntarmsbiopsi (villusatrofi) för att ställa diagnosen. Efter glutenfri kost i 3-6 månader förnyad biopsi, slemhinnan skall då ha normaliserats. OBS! Kosten får inte läggas om förrän efter första biopsin. Finns förespråkare för att det räcker med klinisk uppföljning istället för ny kontroll med skopi (innebär risk att samtidiga inflammatoriska tillstånd kan missas). Diagnosen anses verifierad om symtomen upphört vilket märks redan efter 2-3 veckor.

Vävnadstypning (HLA-typning DQ2/DQ8) kan i speciella oklara gränsfall användas; vid vissa familjeutredningar och vid påvisad IgA-brist (där proverna ovan är negativa trots sjukdomen). Vid positiv typning bör man ha i åtanke att specificiteten är låg- antikroppar finns hos 20-30% av befolkningen. Om neg är det osannolikt att pat har celiaki. Utebliven förbättring – ompröva diagnosen, ev remiss gastroenterolog.

Latent celiaki med försämrad hälsa förekommer. Celiaki hos första ledets släktingar förekommer i ca 10%, provtagning vid ev screening enligt ovan.

Provtagningskit finns som efter några minuter kan grovscreena för celiaki.

Behandling

Livslång behandling med strikt glutenfri kost. Tänk på att även små mängder kan framkalla kraftiga besvär (ffa efter att dieten lagts om). I regel normaliseras proverna enl ovan i samband med glutenfri kost.

Kontrollgastroskopi efter ca 1 år. Dietistremiss, förskrivning av glutenfritt på livsmedelsanvisning till barn. Följ längd och vikt på barn. Följ Hb, S-Fe och S-transferrin årligen- är bra parametrar på att tunntarmsslemhinnan fungerar. Överväg substitution med järn, B-vitaminerna B6, B12, folsyra, fettlösliga vitaminer, kalk eventuellt osteoporosutredning- ffa hos äldre. God prognos om tidig upptäckt och glutenfri kost. Det finns inga vetenskapliga belägg för att en glutenfri kost hos inte glutenintoleranta individer förbättrar hälsan.

Fördjupning

Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Svenska Celiakiförbundet SCF, tfn: 08-730 05 01.www.celiaki.se

Mag och Tarmförbundet; www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

För dig som patient
Läs mer om Celiaki. Glutenintolerans. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ