Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Laktosintolerans. Hypolaktasi.

ICD-10: E73

Se även avsnitten Celiaki och Komjölksallergi och Laktosintolerans i detta kapitel. 

Definition

Laktasbrist, oförmåga/nedsatt förmåga att bryta ner laktos/mjölksocker (till glukos + galaktos).

Tillståndet definieras inte som sjukdom utan är en naturligt förekommande variation i laktasaktiviteten i vuxen ålder.

Orsak

Primär laktosintolerans vanligast (få länder förutom norra Europa där vuxna klarar av mjölk). I grunden tål alla laktos som nyfödda, vid primär laktosintolerans avtar laktasaktiviteten succesivt från 2–3 års ålder, och är nedsatt resten av livet. Sekundär laktosintolerans är vanlig efter tarminfektion. Även vid t.ex. celiaki, gastroenterit, strålning, alkohol. Laktasaktiviten kan återhämtas om orsaken till den sekundära intoleransen tas bort. Laktosintoleransen på individnivå är en dosfråga.

Symtom

Uppkördhet med gaser, knipsmärtor och ofta diarré. Debut i alla åldrar.

Differentialdiagnoser

Celiaki, komjölksallergi, infektiösa och inflammatoriska tarmsjukdomar, IBS, dyspepsi, exokrin pankreasinsufficiens.

Utredning

Anamnes + symtomlindring vid laktosreduktion och återkommande besvär vid provokation är tillräckligt för att fastställa diagnosen. Uteslut celiaki.

Diagnosen kan verifieras med laktosbelastning (flack glukoskurva (alt. vätgasutandningstest) och subjektiva besvär). OBS utför inte laktosbelastning på diabetiker. Ev. prova laktosfattig kost och därefter provokation med 3 dl mjölk (förbättring resp. försämring).

Primär/ärftlig laktosintolerans kan fångas in via genotypning av patient-DNA, baserad på PCR-teknik. (Prov i helblod, B-Laktostolerans DNA-diagnostik begär ”DNA-MCM6-genotyp” eller ”Adult hypolaktasi-genotypning”). Man kan med detta test se om hereditet för laktosintolerans föreligger men inte om förvärvad intolerans finns. Testet kan ev användas som komplement till reduktion- provokation. Testet är utvärderat för pat med nordeuropeiskt ursprung. Även möjligt med andningstest och tunntarmsbiopsi.

Självtest för laktosintolerans finns att köpa på Apoteket.

Vid komjölksallergi görs pricktest eller RAST. Inte alltid entydig bild labmässigt, varför diagnosen är klinisk och även här baseras på elimination/provokation.

Behandling

Kostföreskrifter, laktosfattig/laktosfri kost. Om inte förbättring tänk på differentialdiagnoserna.

I första hand undviks mjölk, fil, glass. Den mängd laktos man tål är individuell, ofta tolereras yoghurt, smör. Ost lagrad mer än tre månader brukar gå bra; i praktiken är butikernas hårda ostar lagrade så länge. Laktosintag i samband med måltid/annan föda brukar minska symtomen. Den lilla mängd laktos som finns i vissa läkemedel saknar klinisk betydelse; det är ytterst få som inte klarar liten mängd laktos. Låglaktosprodukter finns.

Ev. laktas som finns i beredningar som Laktacin, Lactrase. Receptfritt – kan förskrivas på livsmedelsanvisning till barn under 16 år och tas vid måltid innehållande laktos. ( www.socialstyrelsen.se HSLF-FS 2016:84, bilaga 1 om förskrivning av vissa livsmedel.)

För dig som patient
Läs mer om Laktosintolerans. Hypolaktasi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer